Допты төменнен қабылдау әдісі (Волейбол)

Жөкеев Арман Төлепбергенұлы

Сабақтың тақырыбы: Допты төменнен қабылдау әдісі (Волейбол)
Мақсаты: 1. Оқушыларға волейбол орнында допты төменнен қабылдау әдісін толық меңгерту, үйрету арқылы волейбол ойынына деген қызығушылықтарын арттыру.
2. Оқушылардың қимыл — қозғалыс әрекетін қалыптастыру, дамыту.
3. Оқушыларды ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Керекті құралдар: Сқырық, доп.

Өтетін орын: Спорт зал.
Түрі: Жаңа сабақ
Әдісі: Түсіндірме, практикалық.

І. Ұйымдастыру бөлімі: 2минут
1. Сапқа тұру ——- 1мин
2. Мәлімдеме қабылдау, түгендеу ——— 1мин
Даярлық бөлімі: 13минут
1. Саптық жаттығулар орындау( Оң және солға бұрылу, кері бұрылу)— 1мин
2. Алаңда жәй жүру және жүгіру жаттығулары арқылы денені қыздырынатын жаттығулар жасау —- 5мин
3. Орындарында орындалатын әр түрлі гимнастикалық жаттығулар орындау 5мин
4. Үй тапсырмасын барлық оқушыға көрсету арқылы, допты үстінен
қабылдау жаттығуларын жасау – 2мин
Допты жоғарыдан қабылдау әдісі.

ІІ. Негізгібөлімі: 20 — 25 минут
• 1. Сапқатұру — 1 мин
• 2. Жаңасабақтытүсіндіру, тақырыппен, мақсатыментаныстырыпөту. — 2 — мин
• 3. Көрнекіліксуреттерарқылытүсіндіру, практикалықтүрдеорындапкөрсету. — 7мин
• 4. Оқушыларғажаңасабақжаттығуларынтүсіндіру, практика түріндеорындату. — 5мин
• 5. Екіжақтыойын: «Волейбол» 6х6 — 7мин
• 6. Қызылқоғалықволейболдан спорт шеберлерінтаныстыру.- 3мин

Қысқашажаңасабақтытүсіндіру:
Жасөспірімдер 13 — 14жастағылар 15 — 16жастағылар 17 — 18жастағылар
Ер балалар
Қызбалалар 2м 20см
2м 10см 2м 35см
2м 20см 2м 43см
2м 24см
Волейбол торыныңеденненбиіктігініңөлшемінкөрсету.

Волейбол ойыны — еліміздегіеңкөптаралғанойындардыңбірі. Ойынережесініңжеңілдігі, қажетті — жабдықтардыңөтекүрделіболмауы, тартымдылығы оны бұқаралықсипатқаиеетеді. Оныменбарлықжастағыадамдарайналысаалады. Волейбол олимпиадалықойындарбағдарламасына 1964 жылданкіргізіліпкеледі. Қазақстан волейбол командасы 1966 жылыданберісенімдіойынжолынакөшкен.

Жаңасабақтыпрактикалықтүрдетүсіндіріп, орындату:
1 — жаттығу

Волейбол добынтөменненқабылдауәдісі.
(Қолдытөменненқоюарқылы, алақандыбір — бірінежинаубағытымендоптықабылдаукезі)

2 — жаттығу
Доптықабылдаудағынегізгіәдіс.
(Допты беру үшінбастапқықалыпнегізіндетұрысынорындайды)

3 — жаттығу
Доптықайтаруәдісі, соғу.
(Допты, екіқолдыбіріктіреотырып, жоғарықаратылғанкүйдесоғукерек)

4 — жаттығу
Доптытөменненқабылдаукезіндегіжоғарыкөтереотырыпшығарыпжіберуәдісі.
(Бұлжердедоптыкелесіжаққашығарыпжібереді)

5 — жаттығу
Доптытөменненеңкейеқабылдау, аяқтыбүгуарқылыорындалатынәдісі.
Келесікезекте: Сыныпекігебөлуарқылы волейбол ойынынжаңасабақпенбайланыстыраотырыпжеңілдетілгентүрінкөрсетеді.

6х6 Екіжақтыойын: «Волейбол»

ІІІ. Қорытындыбөлімі: 5 — минут
• 1. Сапқатұру — 1мин
• 2. БҮҮ — стратегиясы – 1мин
• 3. Үйгетапсырма “Волейбол: доптытөменненқабылдауәдісінорындапкелу”- 1мин
• 4. Бағалау — 2мин
Сабақтықорытындылап:
Білетінім
Үйренгенім
Үйренгімкеледі
Үйгетапсырма “Волейбол: доптытөменненқабылдауәдісінорындапкелу”.— 1мин
Бағалау — 2мин

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *