Кеңістікті белгілеу

Акпанбетова Кызжибек Аманжоловна

Сабақ жоспары

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Металл кешентуралыоқыпбілуге, өзбетіменізденуге, пікірталастырабілуге, өзіндікқоржинауғадағдыландыру.

Дамытушылық:Оқушылардың ой өрісіндамытуға, пәнгедегенқызығушылығынарттыру;

Тәрбиелік:Іскерлікке, ынтымақтастыққатәрбиелеу;

Сабақтыңтүрі: Дәстүрлі

Көрнекілік: Тақта

Әдіс-тәсілдер:Түсіндіру, сұрақ- жауап.

Сабақтыңбарысы:

  1. Сәлемдесу,Оқушылардытексеру
  2. Оқушылардыңназарынсабаққааудару
  3. Үйжұмысынтексеру
  4. Жаңасабақ

Кеңістікті белгілеу. Кеңістіктебелгілеуүшін, бөлшектердіәртүрліқұрал-саймандарменөшепалады.Себебімашиналардыңкөптегенкүрделіформалардантұрады.Солбөлшектердізауыттардажасаралдындаоныңәрбірбөліктерініңмөлшерінкеңістіктебелгілеуалады.Кеңістіктебелгілеуқұралдарынабұрышөлшегіш, мака, бұрышүлгісіт.с.сжатады.

Тесіктіңқабырғаларынөңдеу.Төртбұрыштытесікжасауүшінмынадайоперацияарқолданылады.Қалыңдығы 2-3 мм болатжолақтыкесипдайындапалады, алынатынтөртбұрыштыңөлшемінбелгілейді.

Металдыкесу-жасалатынбұйымғабелгілібірпішін беру мақсатындаметалдыарнайыстаноктардажоңқалапөңдеу.Станоктардың металл кескішбөлігін метал кескішаспап депатайды.

Бұрғылауаспаптары.Бұрғыныайналдыруарқылыөтпелінемесежартыайтесікжасаудыбұрғылаудепатаймыз.Түрлері:Қолбұрғы,бұрғыайналдырғыш,конустәріздібұранда, қасықшанауатәріздібұрғы, үшкіржүздібұрғы,бұрандалыбұрғы, спиральдыбұрғы, эектрбұрғы,қолбұрғы,райбер.

Үйгетапсырма беру.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *