Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 7 сынып

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 7 сыныпБарлығы: _144_ сағат, аптасына _4 сағат

 

р/р

Бөлім Сабақ тақырыбы Үйрену мақсаттары Сағат саны Мерзімі Ескертпе
І тоқсан – 33 сағат
1,2 Қазақстан Республи-касының мемлекет-тік тілі — қазақ тілін оқып-үйренеміз.

Үштілді білу – үлкен өнер.М.Жұмабаев «Қазақ тілі» өлеңі

Көп тіл білгім келеді.

 

7.Т2.  Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т5. Тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау.

7.А1. Мақал-мәтелдерді  орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту.

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

7.О1. Кесте түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

7.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу.

7.Ж4.Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну

7.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу.

7.ТБ1.1Мәтіндерден көмекші есімдерді  ажырата білу,  жазбаша,  ауызша жұмыстарда қолдану

2 02.09

05.09

3 Талаптыға нұр жауар.

 

1 06.09  
4 «Қазақ тілі» өлеңі.

 

1 07.09  
5,6 Біз отбасымызбен мемлекеттік тілде сөйлейміз. 2 09.09

12.09

 
7 Бүгіннен бастаймын……

 

1 13.09  
8,9 Тіл табысу – өнер

 

2 14.09

16.09

 
10 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 19.09  
12,13 Уақыт – сый

 

2 20.09

21.09

 
14 Уақыттың бос өткені…

 

1 23.09  
15,16 Уақытты бағалайсың ба?

 

2 26.09

27.09

 
17 «Өмір», «дүние»дегенің, ағып жатқан су екен…

 

1 28.09  
18,19 Бір минут бір кісінің өмірі

 

2 30.09

03.10

 
20 Уақыт – өмір

 

1 04.10  
21 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? БЖБ

 

1 05.10  
22,23 Жердегі климат-тық өзгерістер.

Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді).

Ғаламдық экологиялық мәселелер

 

7.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т6. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру.

7.А2. Ұсыныс жасаудың   түрлі формалары мен жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

7.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік

жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру

7.О2. Ресми-іскерлік (ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

7.О3.Прозалық   шығармадағы кейіпкердің іс–әрекетін,  образын талдау

7.Ж2. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу.

7.Ж5. Тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс  жазу (күрделі сөздер)

7.ТБ1.3.Топтау сан есімдерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

2 07.10

10.10

 
24 Экологиялық сауаттылық

 

1 11.10  
25 Қазақстандағы мұздардың еруі

 

1 12.10  
26,27 Ауызсу қорының азаю себебін білесің бе?

 

2 14.10

17.10

 
28 Әлем климатының өзгеруі

 

1 18.10

 

 
29,30 Д. Дефо «Робинзон Крузо» романы (үзінді).

 

2 19.10

21.10

 
  Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?

БЖБ               

 

2 24.10

25.10

 
31 ТЖБ

 

1 26.10  
33 Қайталау сабағы 1 28.10  
ІІ тоқсан – 32 сағат
1,2 Қазақстанның ежелгі қалалары және Ұлы Жібек жолы.

Б. Ұзақов «Жантаза»

Ұлы дала өркениет

 

 

7.Т1.Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау

7.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

7.А4. Шығармадағы   кейіпкерлерге автор берген мінездеменің  тілдік құралдарын талдау

7.А2. Талап  етудің түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

7.О2. Ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

7.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты салыстырып, талдау жасау  7.Ж5.Тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.

7.ТБ1.4.Одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша жұмыстарда орынды қолдану.

2 07.11

08.11

 
3 Отырар – өркениет ордасы

 

 

1 09.11  
4,5 Ұлы Жібек жолы

 

 

2 11.11

14.11

 
6,7 Тараздың бойтұмары

 

 

2 15.11

16.11

 
8 Б.Ұзақов «Жантаза»

 

 

1 18.11  
9

 

Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім?

 

1 21.11

 

 
10

11

Спорт және денсаулық күтімі.

Т.Нұрма-ғанбетов «Он төрт жасар жігіт»

Футбол ойнаймыз

 

 

 

7.Т1.Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау

7.А6. Диаграмма, шартты белгілерде берілген  ақпаратты  сипаттау

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

7.О1.Диаграмма, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

7.О2. Ресми-іскерлік (өтініш) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

7.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін  сақтап,  өтініш жазу

7.Ж4.Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну.

7.ТБ1.5.Етістіктің шақтарының (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

2 22.11

23.11

 

 

12 Жеңіл атлетикаға  қатысамын

 

1 25.11

 

 
13

14

Еңбек – денсаулық кепілі

 

 

2 28.11

29.11

 
15

16

Еңбек етсең ерінбей…

 

 

2 30.11

02.12

 
17

18

Еңбекпен келген жеңіс

 

 

 

2 05.12

06.12

 
19 Ұлттық команда

 

 

1 07.12  
20 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім. БЖБ

 

 

1 09.12  
21

22

Ұқсатым. Сән. Талғам.

Ақан сері «Жігіт сипаты», «Қыз сипаты».

Киім кию мәдениеті

 

 

7.Т5. Тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

7.Т3.Әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

7.А1.Неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту

7.А2.Бұйрық берудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

7.О2. Ресми-іскерлік (нұсқаулық, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

7.О3.Прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

7.Ж2.Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу

7.Ж5.Тақырып бойынша сөз-дің маңызды бөлік-н дұрыс жазу (күрд.сөзд.)

7.ТБ1.5.Етістіктің шақтарының (мақсатты және болжалды келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

2 12.12

13.12

 
23 Еркін киінемін

 

 

1 14.12  
24

25

Сән әлемі

 

 

2 16.12

19.12

 
26

27

Ақан сері «Жігіт сипаты»

 

 

2 20.12

21.12

 
28

29

 «Қыз сипаты».

 

 

1 23.12

 

 
  Нәтиже сабақ. Мен не үйрендімБЖБ 2 26.12

27.12

 
30 ТЖБ

 

1 28.12  
31

32

Қайталау сабағы 1 30.12  
ІІІтоқсан – 40 сағат
1

2

Ғаламтор-мен дұрыс жұмыс жасау – мәдениет.

Жюль Верн «Әлемді сексен күн ішінде шарлау» романы (үзінді)

Ғаламторды пайдаланамын

 

7.Т3. Әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну.

7.Т4.Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

7.А6.Кесте, диаграмма, шартты белгілер,  суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  сипаттау

7.А1.Терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту

7.О1.Кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

7.Ж1.Мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін  сақтап,  түйіндеме жазу

7.Ж4.Тақырып бойынша мәлімет-ді  жинақтап,презентация түрінде ұсыну.

7.ТБ1.5.Етістік қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

2 09.01

10.01

 
3

4

Онлайн сөздігін қарадың ба?

 

2 11.01

13.01

 
5

 

Электронды кітаптардан Жюль Верн шығармасын оқыдым 1

 

 

16.01

 

 
6,7  «Әлемді шарлау» туралы әлемдік әңгіме 2 17.01

18.01

 
8 Балаларға арналған сайттар

 

1 20.01

 

 
9 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім 1 23.01

 

 
10,11 Музыка. Қазақтың киелі домбырасы

І.Жансүгіров «Күйші» поэмасы (үзінді)

Маған классикалық музыка ұнайды

 

7.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т4.  Лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

7.А2.Кеңес беру, ұсыныс жасаудың   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу.

7.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру.

7.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау.

7.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну.

7.Ж3. Жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу.

7.ТБ1.6. Мақсат және  себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

2 24.01

25.01

 
12 Қазақтың әншілік өнері

 

1 27.01  
13,14 Күй – қазақтың жан серігі, сырласы

 

2 30.01

31.01

 
15,16 Әлемге танымал «Ұлытау»

 

2 01.02

03.02

 
17,18 Опера театрына барамын

 

2 06.02

07.02

 
19 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім 1 08.02

 

 
20,21 Төрт түлік мал мен егіншілік – ел берекесі.

Ғ.Мұста-фин «Шығанақроманы (үзінді)

Ақ бидай

 

7.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау

7.Т4 Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

7.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру.

7.А3. Ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту.

7.О4. Мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып,  талдау жасау.

7.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

7.Ж2.  Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу.

7.Ж4. Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну.

2 10.02

13.02

 
22,23 Егіннің бастары

 

2 14.02

15.02

 
24 Жылқы – ер қанаты

 

1 17.02

 

 
25,26 Төрт түліктің пайдасы

 

2 20.02

21.02

 
27 Шығанақ Берсиев – атақты диқан 1 22.02

 

 
28,29 Ғ.Мұстафин «Шығанақ» (романнан үзінді). 2 24.02

27.02

 
30 Нәтиже сабақ. БЖБ

Мен не үйрендім.

1 28.02

 

 
31,32 Наурыз мейрамы. Ақ мол болсын! Ұлыс оң болсын!

М.Мақата-ев «Наурыз»

Наурыз – Ұлыстың ұлы күні!

 

7.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т4. Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

7.А6. Суреттер мен сызбаларда берілген  ақпаратты  сипаттау

7.А2. Кеңес  берудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу

7.О2 Ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

7.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу.

7.Ж1 Мәтіндердің  жанрлық  және стильдік ерекшелігін  сақтап, ресми құттықтаулар жазу.

7.Ж5 Тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 01.03

03.03

 
33,34 Наурызкөже ішеміз

 

2 06.03

07.03

 
35 Наурыз-думан

 

1 08.03 10.03
36 Наурыз бен ақпан

 

1 10.03

 

 
37,38 Наурыздың сәні – зергерлік бұйымдар. 2 13.03

14.03

 
39 ТЖБ

 

1 15.03  
40 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім 1 17.03  
ІVтоқсан – 39 сағат
1,2 Жастық-тың оты қайдасың?

М.Жұмабаев «Мен жастарға сенемін» өлеңі

Мен Қазақстанның болашағымын

 

5.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

5.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақ-ға жауап беру.

7.А2. Талап  ету, бұйрық берудің   түрлі формалары мен  жағдаяттарына сай  ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын  қолдана білу.

7.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру.

7.О3 Прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау.

7.О5. Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма түрінде ұсыну.

7.Ж3.Жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу.

7.Ж5.Тақырып бойынша сөз-дің маңызды бөлік-ін дұрыс жазу

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 27.03

28.03

 
3,4 Ел ертеңі – білімді жастар

 

 

2 29.03

31.03

 
5,6 Мағжан –Ұлы ақын

 

 

2 03.04

04.04

 
7,8  «Мен жастарға сенемін»

 

 

2 05.04

07.04

 
9,

10

Еліміздің келешегі жастардың қолында

 

2 10.04

11.04

 
11,12 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім

 

2 12.04

14.04

 
13,14 Ғылым мен техниканың соңғы жаңалық-тары.

Майкл Х.Харт

«100 ұлы адам» атты кiтабынан «Альберт Эйнштейн

Жаңа технология жетістіктері

 

7.Т2 Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т3.Әлеуметтік — мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну.

7.А1. Мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту.

7.А5. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру.

7.О3 Прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау.

7.О4.Мәтіндердің идеясын, мақсатын салыстырып,  талдау жасау.

7.Ж2.  Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу.

7.Ж5.Тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.

7.ТБ2. Жазба жұмыс-нда түсіндірмелі салал.құрмалас сөйлем-ді құрастыру

2 17.04

18.04

 
15,16 Ең жас ғалымдар

 

 

2 19.04

21.04

 
17,18 Жас өнертапқыштар

 

 

2 24.04

25.04

 
19,20 Академиктің степендиясы

 

2 26.04

28.04

 

 

21,22 Майкл Х. Харт. «Альберт Эйнштейн»

 

2 01.05

02.05

02.05

 

23,24 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендімБЖБ 2 03.05

05.05

 
25,26,27 Батыр туса – ел ырысы.

А.Нұршайықов «Аңыз бен ақиқат» (үзінді)

Батыр туса – ел ырысы

 

7.Т2. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау.

7.Т4. Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

7.А1. Мақал-мәтел-ді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту.

7.А4. Шығармадағы   кейіпкерлерге автор берген мінездеменің  тілдік құралдарын талдау

7.О2. Ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау.

7.О6. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу.

7.Ж4.Тақырып бойынша мәліметтерді  жинақтап, презентация түрінде ұсыну.

7.Ж3.Жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу.

7.ТБ2. Жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

3 08.05

09.05

10.05

 

 

28,29 Әзілхан Нұршайықов

 

 

2 12.05

15.05

 
30,31 «Ақиқат пен аңыз»

 

 

2 16.05

17.05

 
32,33,34 Батырмен сұхбат

 

3 19.05

22.05

23.05

 
35,36 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендімБЖБ

 

2 24.05

26.05

 
37 Өткенді қайталау

 

1 29.05  
38 ТЖБ

 

  1 30.05  
39 Қорытынды сабақ

 

  1 31.05  
      Барлығы: 144    

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *