Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 9 сынып

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні  9 сыныпБарлығы: _144_ сағат, аптасына _4 сағат

 

р/р

Бөлім/
Тақырыбы
Сабақ тақырыбы Үйрену мақсаттары Сағат

саны

Мерзімі Ескертпе
І тоқсан – 33 сағат
1 Қазақ жазуының даму жолдары.

 

«Күлтегін» жыры

Тасқа қашалған жазулар

 

 

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;9.1.4.1  орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

9.3.2.1 ғылыми стильде (мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда  орынды  қолдану

1 1.09
2,3 Көне түркі жазуын зерттеушілер

 

2 5.09

6.09

 
4 «Күлтегін» жыры 1 7.09

 

 
5,6 Қазақ жазба мәдениетінің жазба тарихы

 

2 8.09

12.09

 
7 Орта ғасыр: түркі тілі – ғылым тілі

 

1 13.09

 

 
8,9 Әлемдік жазу мәдениетінің реформаторы

 

2 14.09

15.09

 
10 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

 

1 19.09

 

 
11 Жолың болсын, жолаушы!

 

М.Мақатаев «Ертең біз жол жүреміз»

Ауылға автобуспен барамыз

 

 

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

9.2.4.1  шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау;

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

9.4.1.1 мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, нұсқаулық жазу;

9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

1 20.09

 

 
12,13 Теміржол бекетінде

 

 

2 21.09

22.09

 
14 Ағам ұшақпен ұшып кетті

 

1 26.09

 

 
15 Кемеге отырып көрдің бе?

 

1 27.09  
16,17 Әжем тоқымқағар жасады

 

 

2 28.09

29.09

 
18 М.Мақатаев «Ертең біз жол жүреміз»

 

1 3.10  
19

20

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?БЖБ

 

2 4.10

5.10

 
21

22

Көшпенді-лер мәдениеті. Қазақтың халық күнтізбесі.

 І.Есенбер-лин «Көшпенділер» (үзінді)

Ұлы даладағы ежелгі мәдениет 9.1.3.1  әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;

9.1.5.1  мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;

9.1.6.1 кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

9.5.1.1 ортақ етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды  қолдану

2 6.10

10.10

 

 
23 Қазақтар – Ұлы дала мұрагері

 

 

1 11.10

 

 
24,25 Қазақтың халық күнтізбесі

 

 

2 12.10

13.10

 
26,27 І.Есенберлин «Көшпенділер» трилогиясы

 

2 17.10

18.10

 
28,29 Мысырды билеген қыпшақтар

 

2 19.10

20.10

 

 
30

31

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?БЖБ 2 24.10

25.10

 

 
32   ТЖБ

 

  1 26.10  
33   Қайталау сабағы

 

 

  1 27.10  
ІІ тоқсан – 32 сағат
1,2 Заң – қоғамның тірегі Заң – адам құқығы мен бостандығының кепілі

 

 

9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;

9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

2 07.11  
3 Мемлекеттік заң және азамат құқығы

 

1 08.11  
4,5 Бала құқығы мен бостандығы мемлекет назарында

 

 

2 09.11

10.11

 
6,7 Айбатыр Сейтақ «Азат елдің ар-намысы – Ата заң»

 

 

2 14.11

15.11

 
8,9 Адам бостандығы

 

 

2 16.11

17.11

 
10   Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

 

 

1 21.11  
11 ҚРның тұңғыш Президенті күні – Тәуелсіз Қазақ-станның айбынды мйрамы. М.Ыбыраев «Елба-сыма» Тұңғыш Президент

 

 

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1  шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;9.4.5.1  тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану9.5.1.2 мезгіл үстеулерді  ауызша,жазба жұмыстарда орынды қолдану

1 22.11  
12 Елбасы кітапханасы

 

 

1 23.11  
13,14 Елбасы жазған еңбектер

 

2 24.11

28.11

 
15 Еңбегі ерен Елбасы

 

1 29.11
16 Тұңғыш Президент күні

 

 

1 30.11

 

 
17 Маралтай Ыбыраев «Елбасыма»

 

 

1 1.12

 

 
18

19

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?БЖБ

 

2 5.12

6.12

 
20,21 Жастар және бұқаралық ақпарат құралдары Қасым Аманжо-лов «Жас дәурен» Бұқаралық ақпарат құралдары

 

 

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.5.1.2 мекен үстеулерді  ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

2 7.12

8.12

 
22 Журналист – асылды іздеуші

 

 

1 12.12

 

 

 

23 Қазақ телевизиясы

 

 

1 13.12

 

 
24,25 Қасым Аманжолов «Жас дәурен»

 

2 14.12

15.12

 
26 «J1 – JACTAR1» жастар арнасы

 

 

1 19.12  
27,28 «Жас алаш» жастар газеті

 

 

2 20.12

21.12

 
29

30

Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?БЖБ

 

2 22.12

26.12

 
31   ТЖБ

 

1 27.12  
32   Қайталау сабағы

 

1 28.12  
ІІІ тоқсан – 40 сағат
1 «ЭКСПО-2017» – Қазақстан белесі.

 

Н.Назарба-ев «Тәуел-сіздік толғауы»

Жаһандану және«ЭКСПО»

 

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

9.3.1.1 мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;

9.5.1.3 ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

1 9.01

 

 
2,3 Өмір бойы білім алу – бәсекенің талабы

 

2 10.01

11.01

 
4 Қазақстан – президенттік Республика

 

1 12.01  
5 Н.Назарбаев «Тәуелсіздік толғауы»

 

1 16.01

 

 
6,7 «Қазақстан – 2050» стратегиясы 2 17.01

18.01

 
8 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 19.01

 

 
9 Биотехно-логия жаңалықтары. Сахиев Жүніс «Уақыт қайтары-мы» Биотехнология – болашақтың ғылымы

 

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;

9.2.4.1  шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;

9.4.5.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі,  құрама атауларды дұрыс жазу

9.5.1.2 жазба жұмыстарында (шартты бағын.) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

1 23.01

 

 
10,11 Қазақстандағы биотехнология

 

2 24.01

25.01

 
12,13 Тағам биотехнологиясы

 

2 26.01

30.01

 
14 Отандық медицинадағы биотехнологиялық жаңалықтар туралы білесің бе?

 

1 31.01

 

 
15,16 «Биотехнолог маман» дегеніміз кім?

 

2 1.02

2.02

 
17 Сахиев Жүніс «Уақыт қайтары-мы» романы

 

1 6.02

 

 
18 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 1 7.02

 

 
19,20 Болашақ энергия көздері

 

Медеу Сәрсеке «Жетінші толқын»

Жасыл экономика 9.1.4.1  орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;

9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1  шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

9.5.1.2 жазба жұмыстарында (қарсылықты бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 8.02

9.02

 
21 Болашақ энергиясы 1 13.02

 

 
22,23 Күн энергиясы 2 14.02

15.02

 
24 Медеу Сәрсеке «Жетінші толқын» 1 16.02

 

 
25,26 Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?БЖБ 2 20.02

21.02

 
27,28 Алаш идеясы мен қайраткерлері

 

Д.Әшімхан «Бес арыс»

«Алаш» ұғымы нені білдіреді? 9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;

9.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

9.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (мезгіл бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 22.02

23.02

 
29 Алаш қозғалысына 100 жыл

 

1 27.02

 

 
30 Алаш қайраткерлері тіл мәселесі туралы

 

1 28.02

 

 

 

31,32 Бес арыс 2 1.03

2.03

 
33,34 Ахмет пен Міржақып 2 6.03

7.03

 
35,36 Бес арыстың бірі – Мағжан Жұмабаев 2 8.03

9.03

9.03

 

37

38

Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім? БЖБ

 

2 13.03

14.03

 
39 ТЖБ 1 15.03  
40 Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?

1 16.03  
ІVтоқсан – 39 сағат
1

2

Жаһандық мәселе: демогра-фия. Абай Құнанбай-ұлы «Адамның кейбір кездері» Отбасылық құндылықтар

 

 

9.1.3.1  әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;

9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып  бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;

9.2.6.1  кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (себеп) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 27.03

28.03

 
3

4

Отбасы күні

 

 

2 29.03

30.03

 
5

6

Тарихи тамырлас елдер

 

 

2 3.04

4.04

 
7

8

Абай Құнанбайұлы «Адамның кейбір кездері»

 

2 5.04

6.04

 
9

10

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?

 

2 10.04

11.04

 
11

12

Роботтар мен киборгтар әлемі. Айзек Азимов «Мен роботпын» жинағы-нан үзінді Роботтехнология қалай пайда болды?

 

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;

9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай  сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;

9.2.4.1  шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау

9.3.1.1 мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;

9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып,  талдау жасау

9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (қимыл-сын бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 12.04

13.04

 
13

14

Гумоноид роботтар туралы не білесің?

 

2 17.04

18.04

 
15

16

«ЭКСПО-2017» көрмесіндегі роботтар

 

2 19.04

20.04

 
17

18

Қазақстандық өнертапқыштар

 

 

2 24.04

25.04

 
19

20

Айзек Азимовтің «Мен роботпын» жинағынан үзінді

 

2 26.04

27.04

 
21

22

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім?БЖБ

 

2 1.05

2.05

2.05
23

24

Қазақстан-дағы туризм және экотуризм

Ілияс Жансүгір-ов «Жетісу суреттері»

Туризм – мәдениет көрсеткіші

 

 

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;

9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, аннотация, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;

9.4.1.1 мәтіндердің  жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, аннотация, нұсқаулық жазу;

9.4.5.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу; сөйлем ішінде қойылатынтыныс белгілерді орынды қолдану

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

2 3.05

4.05

 
25

26

Қазақстандағы туризм

 

 

2 8.05

9.05

 

10.05

 

27

28

Қазақстандағы киелі орындар

 

 

2 10.05

11.05

 
29

30

«Туған жер» бағдарламасы

 

 

2 15.05

16.05

 
31

32

Ілияс Жансүгіров – лирик ақын

 

 

2 17.05

18.05

 
33

34

«Жетісу суреттері»

 

2 22.05

23.05

 
35

36

Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?БЖБ

 

2 24.05

25.05

 
37 ТЖБ

 

1 29.05  
38 Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?

 

1 30.05  
39 Қорытынды сабақ 1 31.05

 

 
      Барлығы: 144    

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *