“Журналистің қызметі қаншалықты еркін?”

Журналист бостандығы немесе бұқаралық ақпаратқұралдарының бостандығы — бұл әртүрлі бұқаралық ақпаратқұралдары арқылы, соның ішінде баспа және электрондыБАҚ арқылы, әсіресе жарияланған материал, еркін жүзегеасырылуы мүмкін құқық ретінде қарастырылуы тиіс негізгіқағида. Баспасөз бостандығы мен журналистік қызметмәселесі теориялық тұрғыдан да, практикалық тұрғыдан да маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Еркіндіккеұмтылу – әрбір журналистің бұлжымас құқығы, оны қалайтүсініп, қалай жүзеге асыру керек деген жалғыз мәселе.Кезкелген саладағы еркін қызметтің іргелі негізі, әрине, өзбетінше шешім қабылдай білу, қызмет бағыты мен әдістерінтаңдауда мәжбүрлеудің болмауы. Еркіндік пен қажеттіліктібірін-бірі жоққа шығарушы ретінде емес, бірінің мәнінекіншісінің мәнін ескеру арқылы ғана түсінуге болатынкезде бір-бірімен корреляциялық категориялар ретіндеқарастыру керек.Мұндай еркіндік шамадан тыс мемлекеттіңараласуының болмауын білдіреді. Оны сақтау конституция немесе басқа құқықтық қорғау және қамтамасыз ету арқылыталап етілуі мүмкін.Мемлекеттік ақпаратқа қарамастан, кезкелген үкімет қандай материалдар ашық және нені жарияетуден қорғалғанын ажырата алады. Бұл философия әдеттеғылыми зерттеулерге (ғылыми еркіндік), жарияланымғажәне баспасөзге әртүрлі еркіндіктерді қамтамасыз ететінзаңнамамен бірге жүреді. Бұл заңдардың елдің құқықтықжүйесіне сіңген тереңдігі оның конституциясындай тереңболуы мүмкін. Сөз бостандығы ұғымы көбінесе баспасөзбостандығы сияқты заңдармен реттеледі, айтылған жәнежарияланған пікірге тең қатынасты қамтамасыз етеді. Бұлзаң шығарушы органның заң шығаруға және сол арқылыБАҚ-тың еркін қызмет аясын реттеуге, олардың сөзбостандығын теріс пайдалануына қарсы күресуге құқылыекенін білдіреді.

 

Автор: Копжасарова Аружан

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *