Логопедиялық сабақтар, ойын түрлері және дамыту жаттығулары

Мусралина Толқын Семеевна

Мазмұны:

І бөлім – Логопедиялық сабақтар

ІІ бөлім – Дидактикалықойынтүрлері

ІІІ бөлім – Тынысалу, артикуляциялық, саусақжәнесергітужаттығулары

І бөлім

1-сабақ. Тақырыбы: «Үй құстары»

(мектепалдыдаярлықтобынаарналған)

Мақсаты: а) білімділік –балалардыңүйқұстарытуралыбілімдерінжинақтау.Үйқұстарыныңәрқайсыныңөзінетәнқасиеттерітуралыәңгімелеу;

ә) дамытушылық – суреттербойыншаәңгімеқұрастырудаөзойларынжүйеліжеткезебілугеүйретеотырып, жалпысөйлеутіліндамыту;

б) тәрбиелік – үй құстарынақамқорболуға, олардыкүтебілуге,

аялауға тәрбиелеу;

а) түзетушілік-ұсаққолмоторикасындамытаотырып, сөйлеу

тілінқалыптастыру.

Көрнекі-құралдар: Үйқұстарыныңсуреті, тізбекті, қиылғансуреттер,

әтештіңкиімі, киндер шоколад, себет.

Сабақбарысы:

  1. Ұйымдастыру бөлімі.«Шаттық» щеңбері.

Амансың ба, КөкАспан!

Амансың ба, Алтын Күн!

Амансың ба, ЖерАна!

Амансыз ба, қонақтар!

Амансың ба, достарым!

  1. «Көктем» мезгілінеқысқашашолу. Ұшыпкелетін дала құстарынайтаотырып, ұйқұстарынатоқталу.
  2. – Балалар, үйқұстарыныңішіндеқайқұсжетіспейтұр? Әтеш, дұрыс айтасыңдар. Балаларбіреуесікқағып тұрған сияқты. Кәне, ашыпкөрейік. Мінекей, әтештіңөзі де келіпқалыпты. Ендешеамандасайық. Әтеш сен мұнда неғып жүрсің?

— Мен сендергеқонаққакелдім. Үйқұстарытуралыайтып

жатқандарыңдыестіпкеліпотырмын.

  1. Логоырғақ.

Әдеміәдештаңатпайтұрды.

Ойқастап жүрді, жан-жаққа қарады.

Айдарынтарады, қо-қо-қодеді.

Қорадаойрансалды, біртауық қайран қалды,

Секіріп –секіріпшарбаққақонды.

  1. Тізбектісуреттерменжұмыс.

«Тауық пен үйрекжәнеолардыңбалапандары» әңгімесінайтаотырып, байланыстырыпсөйлеутілдеріндамыту.

  1. Жұмбақшешу.

Қыт-қытетеді,

Кезіпжүріпкөшені

Жата қалсаорнына,

Ақдоптастапкетеді. (тауық)

Кеудесіқайқандап,

Жүреді балпаңдап (қаз)

Күншықпай сап аттанды,

Қуырадыапшыны.

Шыртұйқыдажатқанда,

Оятадыащыүні. (әтеш)

2.Саусақ жаттығуы.

Қазым, қазым қаңқылда

Көлде жүзіп салқында.

Жемшашайынжейсіңбе?

Кәмпитбершідейсіңбе?

Жоқ, жоқ, жоқ.

Кәмпиттәттіболмайды ас

Арпамененбидайшаш.

7.Дидактикалық ойын: «Қиылғанүйқұстарыныңсуретін құрастыру».

Мақсаты: Ұсаққолмоторикасындамытаотырып, денебөліктерінатау.

Үйқұстарытуралытақпақсұрау.

  1. Қорытындылау:

— Балалар, бүгінбіздер не туралыайттықСендернементанысболдыңдарҮйқұстарыбіздергеқандайпайдакелтіредіекенБіздеролардыаялапөсіріпбағуымызкерекекен, ия

9.Марапаттау. — Жарайсыңдар, балалар! Біздіңқонағымыздыңкететінуақытыболғанекен. Олбізгеқұрқолкелмепті. Өзімен сыйлықтар әкеліпті. Балаларғақонаққакелгенәтешсебеттен киндер шоколадтардытаратыпбереді. Ендеше, рахметайтыпқоштасайық!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *