Салқындау үдерісі № 4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»

Сынып 7

Қатысқандар саны

қатыспағандар саны

Сабақтың тақырыбы

Салқындау үдерісі

№ 4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»

 Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

7.1.1.5 -салқындау үдерісін зерделеу, салқындау қисығын салу және оны талдау,  бөлшектердің кинетикалық теориясына сай, өз бақылауларын түсіндіру

Сабақтың мақсаты

 

Барлық оқушылар

  Бөлшектердің кинетикалық теорияға сай салқындау үдерісін зерттеу, салқындау қисығын салу мен оны талдау, түсіндіру.

Оқушылардың басым бөлігі

Салқындау үдерісі туралы мысалмен келтіріп өз ойларын айтады.

Кейбір оқушылар

 Салқындау қисығына тән сипаттарды талдау

 Бағалау критерийі

 

 

Салқындау

1.       Бөлшектердің  қозғалуын  бақылайды (

2.       Салқындау қату температурасы нәтижесінде түзілетінін біледі

3.       Эксперимент нәтижелерібойыншасалқындауқисығынсалады.

Тілдік мақсат

 

Оқушылар…. (істей) алады.

— Сын тұрғысынан ойланады, салқындау үдерісіне зертханалақ жұмыс жасайды, қолданады.

— Салқындау қисығын салады

— біледі, түсінеді, қолданады, талдайды

салқындау қисығы, бөлшектер, салқындау, конденсация

Негізгі сөздер мен тіркестер:

Салқындау үдерісі  процесс охлаждения  Cooling process

Салқындау қисығы кривая охлаждения  cooling curve

Салқындау үдерісі  (криоскопиялық) Суықпен өңдеу 

Суық және салқын, Сұйық  салқын тасымалдағыштар

Сыныптағы диалог (жазылым) үшін пайдалы тілдік бірліктер

Сұрақтар  салқындату кезінде өнімнің тереңдігіндегі температура…  (00 -40)

Салқындатудың негізгі мақсаты…  (микробтық, ферменттік процесті тежеу, тоқтату.

Салқындату мақсаты… (өнімнің бастапқы сапасын сақтап қалатыны)

Ең бастысы, … болып табылады,  себебі …

Мен заттарды салқындаттым  …

Солкезде … оны салқындатылған …

Біздің топ… деп санайды

Біз бұл табылған …

Біз орналастырған соң …… біз  байқаудан …  деп  …

Мен ойлаймын су…

Жазылым:зертханалық жұмыс бойынша ретімен дәптерлеріне жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу, түсіну, қолдану, талдау

Құндылықтарға баулу

— денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету;  Сын тұрғысынан ойлау , бірін-бірі құрметтеу. Еңбекке баулу.

Пән аралық байланыс

 

Физика, биология, дүниетану, жаратылыстану

Физика материяның өтпелі жағдайын талқылау.

Суайналымын түсіндіру биология.

Алдыңғы білім

 

7.1.1.4

Заттардың агрегаттық күйлері; заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін біледі және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын біледі.

Жоспар

 Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Жоспарланған  жаттығулар

Дереккөздер   ресурстар

Сабақтың басы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут

 

Ұйымдастыру. Суреттер  арқылы топқа біріктіріледі  

1-топ                                    2-топ                              3-топ 

Картинки по запросу картины по химии охлаждение

Картинки по запросу Қысқы салқындық

Картинки по запросу Қысқы салқындық

 

Ой шақыру : 

сүтпен тәжірибе  «Сұрақ әдісі»

1-тәжірибе

Жұмыстың барысы : кристаллизаторға сүт құяды, үстіне әртүрлі бояулардың бірнеше тамшысын тамызады. Қозғалыстың тезірек болуы үшін мақтадан жасалған таяқшаның көмегімен сабын ерітіндісін енгізіп, бөлшектердің қозғалысын бақыла. 

 Талқылау сұрақтары

1.Тәжіртибеде не байқадың? 

2. Осы үдеріс қалай аталады? 

3.Сіз қандай қорытынды жасайсыз? 

бірлескен талқылау нәтижесінде барлық оқушылар сабақтың тақырыбын және мақсатын тұжырымдауға болады.

(Экспериментте көрсетілгендей, әр түрлі заттардың молекулаларының арасындағы зат молекулаларының өзара енуі диффузия деп аталатын процесс екеніне көзі жетеді. Бұл үдерісте  бөлшектердің қозғалысын көруге болады.)

Бағалау критерийі

Дескриптор

ұпай

Бөлшектердің  қозғалуын   бақылайды

1.Диффузия туралы біледі

2.Бөлшектердің қозғалуын түсінеді

1

1

 

 

2

Кері байланыс: мұғалім — оқушы. Оқушылар тәжірибе нәтижесі бойынша қорытынды жасайды

 Тақырыпты ашатын суреттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар

Таныстырылым

1-2 слайд  Сүт, түрлі түсті бояулар, мақта тампоны, сабын ерітіндісі

4-минут

Оқушыларға арналған талқылау сұрақтар:

Заттар ылғида бір агрегаттық күйде болама ?

 Заттар бір күйден екінші күйге қалай ауысады?

 Температура мен жылу мөлшері түсініктері бірдей ме?

Ысытылған денені салқындатқанда не байқалады?

Дененің энергиясы қалай өзгереді?

Дене қатайту температурасына дейін салқындатылатын  болса, не байқалады?

Кері байланыс. Мұғалім – оқушы

төрт сөйлем тәсілі

1.       Пікір

2.       Дәлел

3.       Мысал

4.       Қорытынды

Оқушылар қатаю температурасының анықтамасын жазады.

Таныстырылым

4-5 слайд

Сабақтың ортасы

Сабақ мақсаттарына жататын білімді

қалыптастыруға жəне дағдыны дамытуға

бағытталған қызмет. Қызмет барысында

оқушыларда ақпаратты талдау жəне өңдеу,

зерттеу, практикалық жұмыс, проблемалық

жағдайды шешу арқылы білім қалыптасады жəне

дағдыдамиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-топта   жұппен    жұмыс  (Өз бетінше жұмыс істеу деңгейін саралау)«Еркін талқылау»

№4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»

Мақсаты: Салқындау үрдісін зерттеу; салқындау қисығын салып оған тән сипатын белгілеу, өзінің бақылауына қатысты бөлшектер теориясын түсіндіру.

Құралдар мен реактивтер: Парафин, спирт шамы, пробирка, пробирка ұстағыш, кристаллизатор, мұз, термометр, секундомер.

Жұмысбарысы:

1) Парафині бар пробирканы спирт шамныңжалыныүстіндеоныңтолықбалқығаншақыздырыңыз. Парафинніңтолықбалқығануақыттағытемпературасын термометр көмегіменбелгілеңіз.

2) Балқығанпарафині бар пробирканымұзы бар кристаллизаторғаорналастырыңыз. Температураныңөзгергенінәрбір минут сайынбелгілеңіз, парафинніңқатунүктесінжәнееңтөментемпературасынбелгілеңіз.

3) Парафинніңсалқындауқисығыныңграфигінсалыңыз да олқисықтасалқындаужәнекристалданупроцестерінесайбөлшектердібелгілеңіз.

4) Қорытындыжасағандабөлшектертеориясытұрғысынансалқындаужәнекристалданупроцестерінетүсінікберіңіз.

Нәтижелер

Уақыты/мин

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура С0

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Дескриптор

Ұпай

1. Салқындау қату температурасы нәтижесінде түзілетінін біледі

1.жұмыс мақсаты сақталды

2.нұсқаулық сақталды

3.Кесте дұрыс құрылды

4. Сызба дұрыс құрылды

1

 

 

1

 

 

2

2. Эксперимент нәтижелері бойынша салқындау қисығын салады.

 

1. тәжірибе жүргізгенде эксперименттің жүйелі құрылуын ұстанады, қисығын салады

2.Абцисса және ордината осьтерінде шамаларды көрсетеді

3.бастапқы температураны көрсетеді, кристалдану температурасын және ең төмен температура нүктесін көрсетеді

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

«Менің сабақтан кейінгі әсерім» кестесі

Қандай ой пайда болды?

Не сезіндім?

Не ұнады?

Не қиын болды?

 

Талқылауға арналған тақырып жазылған қағаз

№4 зертханалық тәжірибе жазылған қағаз немесе оқулық

Және жұмысқа қажетті құралдар мен реактивтер

 

 

 

 

 

Мм қағазы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбақты бекіту тапсырмасы

1.Суретте қатты дененің салқындау және кристалдану сызбасы берілген. ВС кесіндісі қандай үдеріске сәйкес келеді? Ал СD кесіндісі қай үдерісті көрсетеді? 

2. Салқындау үдерісін жалғастырса судың салқындау және қату үдерісінің сызбасын қалай түсіндіруге болатынын ойланып көрші?   

 Кері байланыс. Мұғалім-оқушы.

6-7 слайд

Сабақтың соңы

 

 

рефлексия

http://s019.radikal.ru/i611/1204/51/b970c9f9fd3e.jpg

Сіз қай жердесіз?    Атын жазып іледі.

 

 

 

 

Саралау – Сіз қандай

тəсілмен көбірек қолдау

көрсетпексіз? Сіз басқаларға

қарағанда қабілетті

оқушыларға қандай

тапсырмаларбересіз?

Бағалау – Сіз

оқушылардың

материалды игеру

деңгейін қалай тексеруді

жоспарлапотырсыз?

Денсаулық жəне

қауіпсіздік техникасын

сақтау

Саралау тапсырмаларды

іріктеуді, белгілі бір оқушыдан

күтілетін нəтижені, оқушыға

жеке қолдау көрсетуде, оқу

материалы мен ресурстарды

оқушылардың жеке

қабілеттерін ескере отырып

əзірлеуді қамтуы мүмкін

(Гарднер бойынша көптік зият

теориясы).

Уақытты тиімді пайдалана

отырып, саралауды сабақтың

кез келген кезеңінде қолдануға

болады.

Бұл бөлімде оқушылардың

сабақ кезінде нені

үйренгендерін бағалау үшін

қолданатын əдіс-

тəсілдердіжазыңыз.

Өзіндік рефлексия социометрия «Нысана»

 

 

 

Белсенді                           мен үшін

5

 

Овал: 5

қатыстым                         қызықты болды

 

 

4

 

            3

                          2

Маған түсінікті          Жаңадан үйрендім

болды

Денсаулықсақтау

технологиялары.

Сабақтасергіту

жаттығулары мен

белсендіжұмыстүрлерін

қолдану.

Осы сабақта

қолданылатын

Қауіпсіздіктехникасы

ережелерінің

тармақтары

 

 

 

 

 

 

Сабақбойынша рефлексия

Сабақмақсаттары

немесеоқу

мақсаттарышынайы,

қолжетімдіболды

ма?

Барлықоқушылароқу

мақсатынақол

жеткіздіме? Егер

оқушылароқу

мақсатынажетпеген

болса, неліктендеп

ойлайсыз? Сабақта

саралаудұрыс

жүргізілдіме?

Сабақкезеңдерінде

уақыттытиімді

пайдаландыңызба?

Сабақжоспарынан

ауытқуларболдыма

жəненеліктен?

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін пайдаланыңыз.

Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап

беріңіз.

 

 

Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?

1:

2:

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?

1:

2:

Осы сабақтың  барысында мен сынып  туралы немесе жекелеген оқушылардың

жетістіктері/ қиыншылықтары  туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нəрсеге

назар аудару қажет?

 

 

 

 

 

 

Сынып 7

Қатысқандар саны

қатыспағандар саны

Сабақтың тақырыбы

Салқындау үдерісі

№ 4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»

 Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

7.1.1.5 -салқындау үдерісін зерделеу, салқындау қисығын салу және оны талдау,  бөлшектердің кинетикалық теориясына сай, өз бақылауларын түсіндіру

Сабақтың мақсаты

 

Барлық оқушылар

  Бөлшектердің кинетикалық теорияға сай салқындау үдерісін зерттеу, салқындау қисығын салу мен оны талдау, түсіндіру.

Оқушылардың басым бөлігі

Салқындау үдерісі туралы мысалмен келтіріп өз ойларын айтады.

Кейбір оқушылар

 Салқындау қисығына тән сипаттарды талдау

 Бағалау критерийі

 

 

Салқындау

1.       Бөлшектердің  қозғалуын  бақылайды (

2.       Салқындау қату температурасы нәтижесінде түзілетінін біледі

3.       Эксперимент нәтижелерібойыншасалқындауқисығынсалады.

Тілдік мақсат

 

Оқушылар…. (істей) алады.

— Сын тұрғысынан ойланады, салқындау үдерісіне зертханалақ жұмыс жасайды, қолданады.

— Салқындау қисығын салады

— біледі, түсінеді, қолданады, талдайды

салқындау қисығы, бөлшектер, салқындау, конденсация

Негізгі сөздер мен тіркестер:

Салқындау үдерісі  процесс охлаждения  Cooling process

Салқындау қисығы кривая охлаждения  cooling curve

Салқындау үдерісі  (криоскопиялық) Суықпен өңдеу 

Суық және салқын, Сұйық  салқын тасымалдағыштар

Сыныптағы диалог (жазылым) үшін пайдалы тілдік бірліктер

Сұрақтар  салқындату кезінде өнімнің тереңдігіндегі температура…  (00 -40)

Салқындатудың негізгі мақсаты…  (микробтық, ферменттік процесті тежеу, тоқтату.

Салқындату мақсаты… (өнімнің бастапқы сапасын сақтап қалатыны)

Ең бастысы, … болып табылады,  себебі …

Мен заттарды салқындаттым  …

Солкезде … оны салқындатылған …

Біздің топ… деп санайды

Біз бұл табылған …

Біз орналастырған соң …… біз  байқаудан …  деп  …

Мен ойлаймын су…

Жазылым:зертханалық жұмыс бойынша ретімен дәптерлеріне жазады

 

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу, түсіну, қолдану, талдау

Құндылықтарға баулу

— денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету;  Сын тұрғысынан ойлау , бірін-бірі құрметтеу. Еңбекке баулу.

Пән аралық байланыс

 

Физика, биология, дүниетану, жаратылыстану

Физика материяның өтпелі жағдайын талқылау.

Суайналымын түсіндіру биология.

Алдыңғы білім

 

7.1.1.4

Заттардың агрегаттық күйлері; заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін біледі және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын біледі.

Жоспар

 Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Жоспарланған  жаттығулар

Дереккөздер   ресурстар

Сабақтың басы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут

 

Ұйымдастыру. Суреттер  арқылы топқа біріктіріледі  

1-топ                                    2-топ                              3-топ 

Картинки по запросу картины по химии охлаждение

Картинки по запросу Қысқы салқындық

Картинки по запросу Қысқы салқындық

 

Ой шақыру : 

сүтпен тәжірибе  «Сұрақ әдісі»

1-тәжірибе

Жұмыстың барысы : кристаллизаторға сүт құяды, үстіне әртүрлі бояулардың бірнеше тамшысын тамызады. Қозғалыстың тезірек болуы үшін мақтадан жасалған таяқшаның көмегімен сабын ерітіндісін енгізіп, бөлшектердің қозғалысын бақыла. 

 Талқылау сұрақтары

1.Тәжіртибеде не байқадың? 

2. Осы үдеріс қалай аталады? 

3.Сіз қандай қорытынды жасайсыз? 

бірлескен талқылау нәтижесінде барлық оқушылар сабақтың тақырыбын және мақсатын тұжырымдауға болады.

(Экспериментте көрсетілгендей, әр түрлі заттардың молекулаларының арасындағы зат молекулаларының өзара енуі диффузия деп аталатын процесс екеніне көзі жетеді. Бұл үдерісте  бөлшектердің қозғалысын көруге болады.)

Бағалау критерийі

Дескриптор

ұпай

Бөлшектердің  қозғалуын   бақылайды

1.Диффузия туралы біледі

2.Бөлшектердің қозғалуын түсінеді

1

1

 

 

2

Кері байланыс: мұғалім — оқушы. Оқушылар тәжірибе нәтижесі бойынша қорытынды жасайды

 Тақырыпты ашатын суреттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар

Таныстырылым

1-2 слайд  Сүт, түрлі түсті бояулар, мақта тампоны, сабын ерітіндісі

4-минут

Оқушыларға арналған талқылау сұрақтар:

Заттар ылғида бір агрегаттық күйде болама ?

 Заттар бір күйден екінші күйге қалай ауысады?

 Температура мен жылу мөлшері түсініктері бірдей ме?

Ысытылған денені салқындатқанда не байқалады?

Дененің энергиясы қалай өзгереді?

Дене қатайту температурасына дейін салқындатылатын  болса, не байқалады?

Кері байланыс. Мұғалім – оқушы

төрт сөйлем тәсілі

1.       Пікір

2.       Дәлел

3.       Мысал

4.       Қорытынды

Оқушылар қатаю температурасының анықтамасын жазады.

Таныстырылым

4-5 слайд

Сабақтың ортасы

Сабақ мақсаттарына жататын білімді

қалыптастыруға жəне дағдыны дамытуға

бағытталған қызмет. Қызмет барысында

оқушыларда ақпаратты талдау жəне өңдеу,

зерттеу, практикалық жұмыс, проблемалық

жағдайды шешу арқылы білім қалыптасады жəне

дағдыдамиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-топта   жұппен    жұмыс  (Өз бетінше жұмыс істеу деңгейін саралау)«Еркін талқылау»

№4 зертханалық тәжірибе «Салқындау үдерісін зерттеу»

Мақсаты: Салқындау үрдісін зерттеу; салқындау қисығын салып оған тән сипатын белгілеу, өзінің бақылауына қатысты бөлшектер теориясын түсіндіру.

Құралдар мен реактивтер: Парафин, спирт шамы, пробирка, пробирка ұстағыш, кристаллизатор, мұз, термометр, секундомер.

Жұмысбарысы:

1) Парафині бар пробирканы спирт шамныңжалыныүстіндеоныңтолықбалқығаншақыздырыңыз. Парафинніңтолықбалқығануақыттағытемпературасын термометр көмегіменбелгілеңіз.

2) Балқығанпарафині бар пробирканымұзы бар кристаллизаторғаорналастырыңыз. Температураныңөзгергенінәрбір минут сайынбелгілеңіз, парафинніңқатунүктесінжәнееңтөментемпературасынбелгілеңіз.

3) Парафинніңсалқындауқисығыныңграфигінсалыңыз да олқисықтасалқындаужәнекристалданупроцестерінесайбөлшектердібелгілеңіз.

4) Қорытындыжасағандабөлшектертеориясытұрғысынансалқындаужәнекристалданупроцестерінетүсінікберіңіз.

Нәтижелер

Уақыты/мин

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура С0

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бағалау критерийі

Дескриптор

Ұпай

1. Салқындау қату температурасы нәтижесінде түзілетінін біледі

1.жұмыс мақсаты сақталды

2.нұсқаулық сақталды

3.Кесте дұрыс құрылды

4. Сызба дұрыс құрылды

1

 

 

1

 

 

2

2. Эксперимент нәтижелері бойынша салқындау қисығын салады.

 

1. тәжірибе жүргізгенде эксперименттің жүйелі құрылуын ұстанады, қисығын салады

2.Абцисса және ордината осьтерінде шамаларды көрсетеді

3.бастапқы температураны көрсетеді, кристалдану температурасын және ең төмен температура нүктесін көрсетеді

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

«Менің сабақтан кейінгі әсерім» кестесі

Қандай ой пайда болды?

Не сезіндім?

Не ұнады?

Не қиын болды?

 

Талқылауға арналған тақырып жазылған қағаз

№4 зертханалық тәжірибе жазылған қағаз немесе оқулық

Және жұмысқа қажетті құралдар мен реактивтер

 

 

 

 

 

Мм қағазы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбақты бекіту тапсырмасы

1.Суретте қатты дененің салқындау және кристалдану сызбасы берілген. ВС кесіндісі қандай үдеріске сәйкес келеді? Ал СD кесіндісі қай үдерісті көрсетеді? 

2. Салқындау үдерісін жалғастырса судың салқындау және қату үдерісінің сызбасын қалай түсіндіруге болатынын ойланып көрші?   

 Кері байланыс. Мұғалім-оқушы.

6-7 слайд

Сабақтың соңы

 

 

рефлексия

http://s019.radikal.ru/i611/1204/51/b970c9f9fd3e.jpg

Сіз қай жердесіз?    Атын жазып іледі.

 

 

 

 

Саралау – Сіз қандай

тəсілмен көбірек қолдау

көрсетпексіз? Сіз басқаларға

қарағанда қабілетті

оқушыларға қандай

тапсырмаларбересіз?

Бағалау – Сіз

оқушылардың

материалды игеру

деңгейін қалай тексеруді

жоспарлапотырсыз?

Денсаулық жəне

қауіпсіздік техникасын

сақтау

Саралау тапсырмаларды

іріктеуді, белгілі бір оқушыдан

күтілетін нəтижені, оқушыға

жеке қолдау көрсетуде, оқу

материалы мен ресурстарды

оқушылардың жеке

қабілеттерін ескере отырып

əзірлеуді қамтуы мүмкін

(Гарднер бойынша көптік зият

теориясы).

Уақытты тиімді пайдалана

отырып, саралауды сабақтың

кез келген кезеңінде қолдануға

болады.

Бұл бөлімде оқушылардың

сабақ кезінде нені

үйренгендерін бағалау үшін

қолданатын əдіс-

тəсілдердіжазыңыз.

Өзіндік рефлексия социометрия «Нысана»

 

 

 

Белсенді                           мен үшін

5

 

Овал: 5

қатыстым                         қызықты болды

 

 

4

 

            3

                          2

Маған түсінікті          Жаңадан үйрендім

болды

Денсаулықсақтау

технологиялары.

Сабақтасергіту

жаттығулары мен

белсендіжұмыстүрлерін

қолдану.

Осы сабақта

қолданылатын

Қауіпсіздіктехникасы

ережелерінің

тармақтары

 

 

 

 

 

 

Сабақбойынша рефлексия

Сабақмақсаттары

немесеоқу

мақсаттарышынайы,

қолжетімдіболды

ма?

Барлықоқушылароқу

мақсатынақол

жеткіздіме? Егер

оқушылароқу

мақсатынажетпеген

болса, неліктендеп

ойлайсыз? Сабақта

саралаудұрыс

жүргізілдіме?

Сабақкезеңдерінде

уақыттытиімді

пайдаландыңызба?

Сабақжоспарынан

ауытқуларболдыма

жəненеліктен?

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін пайдаланыңыз.

Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап

беріңіз.

 

 

Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы өткен екі нəрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?

1:

2:

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?

1:

2:

Осы сабақтың  барысында мен сынып  туралы немесе жекелеген оқушылардың

жетістіктері/ қиыншылықтары  туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нəрсеге

назар аудару қажет?

 

 

 

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *