Техника қауiпсiздiгi жөнiндегi нұсқаулар.

Сабақтын такырыбы: Кiрiспе сабақ. Техника қауiпсiздiгi жөнiндегi нұсқаулар.
Сабақты бастау үшiн қажеттi керек-жарақтар, киiмдер мен аяқ киiмдер. Техника қауiпсiздiгi жөнiндегi кiрiспе нұсқаулар.
Сабақтың күні: 17.ІХ.19
Сабактын максаты: — Уйірме мушелерін жорыктар, жарыстар, экспедициялар кезіндегі
техникалык кауіпсіздік ережесімен таныстыру;
— Окушыларды салауатты өмip салтына тәрбиелеу;
— Жорык мезгілінде техникалык кауіпсіздк шараларды алдын алуга уйрету;
— Өз бетімен жедел шешім кабылдауға тәрбиелеу.
Сабактың турі: Аралас сабак, әңгімелесу, практика жүзінде алғашкы дәргерлік көмек көрсету жолдарын үйрету.Туристік кұралдармен қayiпсіз жумыс жасау шараларын айту.
Сабактың ұйымдастыру бөлімi:
Окушылармен амандасу Оқушылардың сабақта бар жоғын белгілеу — Жұмыс орнын сабаққа дайындау
Жаңа сабақтың мазмұны:
Қауіпсіздік ережелерін сақтау — туристік топ мүшелеріне койылатын басты талап. Апатты жағдайда және жаракатты болдырмау ушін туристік жорыктың әрбір мүшесі төмендегідей талаптарды орындауга міндетті.
Туристік жорыктар кезіндегі апатты және жаракат жагдайларында мәндетті турде төмендегі ережелерді орындау кажет:
Жорыкка әзірлік кезінде:
— туризм техникасының сақтандыру әдісі және жалпы шынығу дайындыгы сабактары мен жаттыгуларына унемі катысуы, жол козғалысы ережелерін, автомобиль жэне теміржол көліктерімен өту ережелерін оқып, қатаң сактап отыру;
— белгіленген маршрутты жан-жакты зерттеп, дәрігерлік бақылаудан өтіп жэне жорыкка катысуга дәрігерден руксат алу;
— жорык үшін жеке жэне топтык курал жабдыктарды мукият әзірлеу; топ жетекшісінің өкімін колдау, маршруттың апатсыз отуіне мүмкіндік тугызып тапсырмаларды шын көңілменмен орындау, болмашы жағдайдың өзінде де басшыга баяндап отыру;
— топ катарын тастап кетпей, калып коймай, калып койғандар туралы тез арада басшыға хабарлау;
Пысықтау сұрақтары:
1. Топсеруенге койылатын басты талаптар
2. Табиғатты корғауға арналған техникалык кауіпсіздік
3. Алғашкы дәрігерлік көмек дегеніміз не?
4. Туристік кұрал-жабдыктармен жумыс жасаганда кауіпсіздік шарты.
Корытынды: Туристік жорықтарымыз сәтті өту ушін техникалык қауіпсіздікті сактап, топ басшының койган талаптарын булжытпай орындау керек.
Тапсырма: Алғашқы дәрігерлік көмек корсету жолдарын тереңірек оқып келу.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *