Бұрыш түрлері. Көпбұрыштар.Спорт жəне туризм денсаулықты нығайтады.

Тақырыбы: 65-сабақ. Бұрыш түрлері. Көпбұрыштар.Спорт жəне туризм денсаулықты нығайтады.
Мектеп: №76 «ЖББОМ» КММ

Тоқсан:  II

 
Күні:12.12.2018 Мұғалімнің аты-жөні:Султанбекова Л.А  
Сынып:  2 «Г» Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:  
Оқыту мақсаттары 2.3.1.1. Бұрыштардың түрлерін (тік, сүйір, доғал)ажырату жəне атау; тіктөртбұрыштың, шаршының, тікбұрышты үшбұрыштың маңызды ерекшеліктерін анықтау.  
Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар:  
•  бұрыштардың түрлері (тік, сүйір, доғал) мен фигуралардың түрлерін (тіктөртбұрыш, шаршы) таныпбіледі.  
Көптеген оқушылар:  
•  фигуралардағы бұрыштардың түрлерін танып біледі жəне құрайды. Бұрыштар (тік, сүйір, доғал), тіктөртбұрыштың, шаршының, тікбұрышты үшбұрыштың маңызды ерекшеліктерін ажыратаалады.  
Кейбір оқушылар:  
•  фигураларды түрлі белгілері бойыншажүйелейді.  
Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады:

•  тіктөртбұрыштың, шаршының, тікбұрышты үшбұрыштың маңыздыерекшеліктерін.

Пəндік лексика жəне терминология: бұрыштардың түрлері (тік, сүйір, доғал) жəне фигуралардың түрлері (тіктөртбұрыш, шаршы, тікбұрышты үшбұрыш).

 
Диалог/жазбаша жұмысқа қажетті пайдалы фразалар топтамасы

Талқылау:

 
–   Тақтадағы фигураларды қандай екі топқа бөлугеболады?

–   Əр топтың фигураларына неортақ?

 
  Жазу:

Фигуралар мен бұрыштардың атаулары.

 

 

 

 
  Геометриялық фигуралар.    
Тірек білім, білік, дағдылар  
Жоспарланған уақыт

(минут)

 

Жоспарланған іс-əрекет

Ресурстар  

 

 

 

 

 

Сабақтың басы

Ынталандыру.

–      Бүгін біз денсаулығымызға таза ауада серуендеудің қандай пайда əкелетіні туралыəңгімелесеміз.

–Демалыс күндері отбасымен, достармен қайда баруға болады?

–Бүгін біз тауға жорыққа шығамыз.

–   Серуенге дайындалу үшін ауызшасанаймыз.

–Тапсырма бойынша қажетті жауапты таңдаңдар.

1.  Қай санда 7 ондық, 2 бірлікбар?

2.  8 жəне 7 сандарының қосындысы. 3.16-дан 8-діазайт.

4.  37 санының алдында тұрған сандыатаңдар.

5.  48-ден кейін тұрған сандыатаңдар.

6.  27 жəне 6 сандарыныңайырмасы.

7.  Егер  5 ондыққа 2 ондықты қосса қаншаболады?

8.  42 санынан 5-уі артық санқандай?

9.  Қай санның 59-дан  6-уыкем?

–  Сандарды кему, өсу ретіменқойыңдар.

–    Кему реті деген ненібілдіреді?

–  Ең үлкен саннан ең кіші санғақарай.

Оқушылар кезекпен тақтаға шығады жəне дұрыс жауабы бар карточканы таңдайды. (Жауаптар жазылған карточкалар алдын ала тақтаға ретсіз жапсырылған жəне қосымша жауаптар да берілген.)

–72(Г), 15(Е), 8(О), 36(М), 49(Е), 21(Т), 70(Р), 47(И), 53(Я).

–  Қандай сөз шықты?(Геометрия)

–      Математиканың бұл бөлімі ненізерттейді? (Фигуралар жəне олардыңқасиеттері)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектер жазылған карточкалар.

 

 

4–6

Өзектендіру.

Серуеннің бағытын нақтырақ құру үшін сызбаны зерттейміз.

(Карточкадағы сурет)

–Мына     сызбадан     қандай     фигураларды     көріп тұрсыңдар?

–Үшбұрыштарды табыңдар. Олардың саны қанша?

–  Бірдей үшбұрыштарқанша?

–  Шаршылар қанша? Олар бірдей (тең)ме?

–  Мұнда басқа да фигуралар бар ма? Қандай? Барлығы қанша  фигурабар?

(Төртбұрыштар, үшбұрыштар.)

Оқушылар тақтаға шығып, фигураларды көрсете отырып санайды.

Тақтадағы фигуралары бар карточкалар.

 

 

 

Мақсат қою (проблемалық жағдаят)

Карточкадағы фигураларды қарауды ұсынады.

 

–Тақтадағы фигураларды қандай екі топқа бөлуге болады? (Бұрышты жəне бұрышы жоқ фигуралар.) Мұғалім бұрышы жоқ фигураларды алып қояды.

–Қалған    фигураларды    қандай    үш    топқа    бөлуге болады?

(Үшбұрыштар, төртбұрыштар, бесбұрыштар.)

–   Əр топтың фигураларына неортақ?

(Бұрыштары мен қабырғаларының саны.)

–   Бұл фигуралардың қанша бұрышы бар? (Бесбұрыштардың –5бұрышы,  төртбұрыштардың –    4

бұрышы, үшбұрыштардың – 3 бұрышы бар.)

 

–Қалай     ойлайсыңдар,    біздің     серуеніміз     қандай тақырыпқаарналады?

Тақтадағы фигуралары бар карточкалар.
 

Сабақ ортасы

Жаңаны ашу.

–Бұрыш дегеніміз не?

 

(Бұрыш – бұл бір нүктеден шыққан əртүрлі екі сəуледен  құралған геометриялық фигура).

Бұрыштың сəулелері қабырға деп аталады. Ал сəулелердің түйісетін нүктесі төбе деп аталады.

Қорытынды жасаймыз: Бұрыш –бұл …

 

–   Қазір əрқайсысың қағаз парағынан тік бұрыштыңмоделін жасайсыңдар. №2 практикалық жұмыс. Бұрышты қалай жасайтынын оқулықтан қарауға болады. (Орындай алмаған оқушыларға көмеккөрсетіледі.)

–   Өздерің жасаған тік бұрыштың моделінкөрсетіңдер.

–   Суреттегідей парақтыжазыңдар.

–              Бұрыштардың       қабырғасын      жəне       төбесін көрсетіңдер.

–           Өз     парталарыңнан     тік     бұрыштың     моделін көрсетіңдер.

 

Оқулық, қағазпарақ,

 

   

–Қандай бұрыш екенін қалай анықтауға болады? (Мұны қалай жасайтынын тақтада жəне сызбада көрсетеді.)

Сызбадағы үшбұрышты қарастырыңдар. Оның бір бұрышының тік екеніне көздерің жетті. Бұрыш моделінің көмегімен осы үшбұрыштың басқа бұрыштары да тік болатын, болмайтынын анықтаңдар.

–        Сендер бүктеген қағаздан неше бұрышшықты?

Үшбұрыштың сызбасына қарауды ұсынады.

–   Тік бұрыштан кіші бұрыш қалайаталады?

–        Тік бұрыштан үлкен бұрыш қалайаталады?

Түсіндіре отырып алғашқы бекіту.

Оқулықтағы     1-тапсырма     талқыланғаннан     кейін, суретке қарауұсынылады.

(Ұқсас сызба алдын ала тақтада орындалады.) Мұғалім     фигуралардың     əр     бұрышының                         түрін анықтауды, сүйір, тік, доғал бұрыштарды өз бетімен табуды  ұсынады.  Бұдан кейін тексерумен                    жұптық жасауорындалады.

Өзіндік жұмыс.

Мұғалім дəптердегі 1-тапсырманы орындамас бұрын бағалау критерийін оқуды ұсынады.

Бағалау критерийі

«Бұрыш түрлерін білемін» — бұрыштар тік, сүйір жəне доғал болады.

«Бұрыш түрлерін анықтай аламын» — үшбұрышты сызғыштың көмегімен бұрыштың түрін анықтауға болады.

«Барлық бұрышы тік көпбұрыштардың атауын білемін» — бұл тіктөртбұрыш жəне шаршы, тік бұрышы бар үшбұрыштар.

Бұдан кейін оқушылар өзің-өзі бағалаумен өз бетімен жұмыс жасайды.

 

Жаңаны қолдану.

Дəптердегі 2-тапсырма – тексере отырып орындалатын өзіндік жұмыс.

Өткенді қолдану.

Мұғалім əрбір оқушыға арналған сараланған жұмыс ұйымдастырды (мұғалім тапсырманы таңдайды), бұл есептеуге берілген тапсырма (жылдамдыққа) мүмкін немесе үлгі бойынша тексерумен баған түрінде есептеу болуы мүмкін.

Немесе есеп шығаруға берілген №3 тапсырма.

жинақ полотносы.
Сабақтың соңы Жаңаны қолдану.

Дəптердегі 2-тапсырма – тексере отырып орындалатын өзіндік жұмыс.

Өткенді қолдану.

Мұғалім əрбір оқушыға арналған сараланған жұмыс ұйымдастырды (мұғалім тапсырманы таңдайды), бұл есептеуге берілген тапсырма (жылдамдыққа) мүмкін немесе үлгі бойынша тексерумен баған түрінде есептеу болуы мүмкін.

Немесе есеп шығаруға берілген №3 тапсырма.

Оқулық. Дəптер.

 

Сабақтың соңы Рефлексия.

–Сабақтың басында өзіміздің алдымызға қандай мақсаттар қойдық?

–   Бұл мақсаттарға жете алдықпа?

–   Қиындықтар болдыма?

–   Оларды еңсере алдыңдарма?

–   Бүгінгі сабақ несімен қызықболды?

Өз жұмысын   жетістік  сызғышының көмегімен бағалауұсынылады.

Жетістіктер жолағы

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *