Рубрика: Дефектология

0

Дефектолог мамандығы — ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды заманауи әлеуетке бейімдейтін мамандық

Мырзахметова Мөлдір Үш қасиет- кең көлемді білім, ойлай білу және қайырымдылық сезім- адамның шын мағынасындағы білімді болуы үшін қажет. Н.Г. Чернышевский Адам баласы шыр етіп дүние есігін ашып, ержеткеннен кейін, тұлға болып қалыптасу үшін...
0

Жабайы жануарлар

Молдагалиева Бакытгул Сансызбаевна Сабақтыңтақырыбы: «Жабайы  жануарлар.» Сабақтыңбілімділікмақсаты: Балаларғажабайыжануарлартуралытүсінікберу,білімдерінмолайту ,жануарлардыңтүрлерінажыратабілугеүйрету. Түзетушілікмақсаты:Жабайыаңдарғабайланыстыкөрнекіліктерпайдаланаотырып, баланың ой-өрісін, көру,естуарқылыестесақтауын, зейін,көруарқылықабылдауын, сөздікқорынжәнеқолдыңұсақмоторикасын ,тіліндамытужәнетүзету. Дамытушылықмақсаты:Балалардыңқызығушылығынтудырып,ойөрісін, белсенділігін, сана –сезімін, өзін- өзіұстауындамыту. Тәрбиелікмақсаты:Жабайыжануарларғадегенсүйіспеншіліксезімдерінарттырып,оларғақамқорлықпенқарауғатәрбиелеу. Сабақтыңәдісі: түсіндіру, сұрақ - жауап, әңгімелесу,жұмбақтар, ойын. Сабақтыңтүрі: Жаңасабақ Сабақтыңкөрнекілігі: Слайд, жабайыжануарлардыңсуреттер,бейне ролик Сабақтыңбарысы: І....
0

Мектеп жасындағы балалардың сөйлеу тілін тексерудің негізгі бағыттары

Ищанова Гулдарья Дастановна Сөйлеу тіліндегі ақаулықтарды дұрыс түсініп және тиімді ықпал жасау үшін оны жоюдың ең ұтымды және үнемді жолын таңдау керек. Сөйлеу тілі жүйелерінің қай бөлігінің ақауланғанын анықтай білу және тексеру барысында алынған...
0

Бaлaлaрдың қaрым-қaтынaсын дaмытуда ойын терапиясының рөлі

Тулегенова Жаннур Булатовна Aдaмныңжaн дүниесінің дaмып жетілуі, әлеуметтік өмірге бейімделіп тіршілік етуі әртүрлі әрекеттермен шынығу бaрысындaқaлыптaсaды. Сондaй іс әрекеттің бір сaлaсы – ойын терапиясы  әрекеті. Aдaмныңпсихикaлық өмірінің жaн-жaқтыдaмуы белгілі бір әрекетпен aйнaлысуынaбaйлaнысты. Aдaм өз...