Циклограмма

Циклограмма

Уақыты:

Топтар: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы.

Өтпелі тақырып: «Балабақша».

Апта күні Уақыт Топтар Ұйымдастырылған оқу қызметі
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 03.09.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Сөйлеу аппаратының артикуляциялық бөлімімен танысу»

Мақсаты: балаларды негізгі артикуляциялық мүшелермен таныстыру.

Дидактикалық  ойын:

«Балабақшада  саған  не ұнайды? Күн  режимі  бойынша,  балабақшада  не  ұнайтындары   сұралады.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Сөйлеу аппаратының артикуляциялық бөлімімен танысу»

Мақсаты: балаларды негізгі артикуляциялық мүшелермен таныстыру.

Дидактикалық  ойын:

«Балабақшада  саған  не ұнайды? Күн  режимі  бойынша,  балабақшада  не  ұнайтындары   сұралады.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Знакомства с анриткуляционным аппаратом»

Цель: учить детей пониманию, как образуются звуки, из которых состоят слова; дифференциация речевых и неречевых звуков; учить детей практически усваивать понятия: «слово», «предложение»; учить детей составлять предложения из 2 слов.

Дидактические игры:«Детский сад» (обогащать словарный запас), «Режим дня».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 05.09.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Сөйлеу аппаратының артикуляциялық бөлімімен танысу»

Мақсаты: балаларды негізгі артикуляциялық мүшелермен таныстыру.

Дидактикалық  ойын:

«Балабақшада  саған  не ұнайды?Күн  режимі  бойынша,  балабақшада  не  ұнайтындары   сұралады.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Сөйлеу аппаратының артикуляциялық бөлімімен танысу»

Мақсаты: балаларды негізгі артикуляциялық мүшелермен таныстыру.

Дидактикалық  ойын:

«Балабақшада  саған  не ұнайды?Күн  режимі  бойынша,  балабақшада  не  ұнайтындары   сұралады.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Знакомства с анриткуляционным аппаратом»

Цель: учить детей пониманию, как образуются звуки, из которых состоят слова; дифференциация речевых и неречевых звуков; учить детей практически усваивать понятия: «слово», «предложение»; учить детей составлять предложения из 2 слов.

Дидактические игры:«Детский сад» (обогащать словарный запас), «Режим дня».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 10-14.09.2021 ж./10-14.09.2021г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Балабақша».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 10.09.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысын жетілдіріу»

Мақсаты:

Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелеренің қимыл-қозғалысын жетілдіріу мақсатында  балаларға арткуляциялық жаттығулар жасату арқылы сөйлеу мүшелерін дайындау.

Дидактикалық ойын: «Менің досым …».

Мұғалім бір балаға доп лақтырады да, «Сенің досың қандай?» деп сұрайды, ол мұғалімге допты қайта лақтырып, өз досының қандай екенін айтып береді.

Мысалы: ренжітпейді, алдамайды, бірге ойнайды, т.с.с.

Логопед жүрекшені әрбір балага кезекпен береді,ойын осылай жалғасады .

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысын жетілдіріу»

Мақсаты:

Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелеренің қимыл-қозғалысын жетілдіріу мақсатында  балаларға арткуляциялық жаттығулар жасату арқылы сөйлеу мүшелерін дайындау.

Дидактикалық ойын: «Менің досым …».

Мұғалім бір балаға доп лақтырады да, «Сенің досың қандай?» деп сұрайды, ол мұғалімге допты қайта лақтырып, өз досының қандай екенін айтып береді.

Мысалы: ренжітпейді, алдамайды, бірге ойнайды, т.с.с.

Логопед жүрекшені әрбір балага кезекпен береді,ойын осылай жалғасады .

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Развитие артикуляционного аппарата в целях исправление звукопроизношении»

Цель: развивать и активизировать моторику артикуляционного аппарата, развивать силу и  направленность речевого выдоха, развивать фонематических слух, восприятие, внимание, память, развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать и развивать навыки звукового анализа и синтеза.

Дидактические игры: Арт.гимнастика:

«Качели»

Широко раскрыть рот, поднять кончик языка вверх, за верхние зубы, опустить к нижним. Выполнять под счет: раз-два или под команду вверх-вниз.

«Чашечка»

Выполнить упражнение «Лопатка», поднять вверх кончик и боковые края языка так, чтобы получилась «чашечка». Удержать под счет от 1 до 5.

«Вкусное варенье»

Выполнить упражнение «Чашечка». Широким кончиком языка обнять верхнюю губу и, не отрывая языка от губы, занести кончик языка в рот, как бы слизывая с губы варенье.

Из положения языка на верхней губе сдуть с кончика носа легкую ватку или пушинку.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 12.09.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысын жетілдіріу»

Мақсаты:

Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелеренің қимыл-қозғалысын жетілдіріу мақсатында  балаларға арткуляциялық жаттығулар жасату арқылы сөйлеу мүшелерін дайындау.

Дидактикалық ойын: «Менің досым …».

Мұғалім бір балаға доп лақтырады да, «Сенің досың қандай?» деп сұрайды, ол мұғалімге допты қайта лақтырып, өз досының қандай екенін айтып береді.

Мысалы: ренжітпейді, алдамайды, бірге ойнайды, т.с.с.

Логопед жүрекшені әрбір балага кезекпен береді,ойын осылай жалғасады .

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелерінің қимыл-қозғалысын жетілдіріу»

Мақсаты:

Тіл дыбыстарын дұрыс айтуға сөйлеу мүшелеренің қимыл-қозғалысын жетілдіріу мақсатында  балаларға арткуляциялық жаттығулар жасату арқылы сөйлеу мүшелерін дайындау.

Дидактикалық ойын: «Менің досым …».

Мұғалім бір балаға доп лақтырады да, «Сенің досың қандай?» деп сұрайды, ол мұғалімге допты қайта лақтырып, өз досының қандай екенін айтып береді.

Мысалы: ренжітпейді, алдамайды, бірге ойнайды, т.с.с.

Логопед жүрекшені әрбір балага кезекпен береді,ойын осылай жалғасады .

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Развитие артикуляционного аппарата в целях исправление звукопроизношении»

Цель: развивать и активизировать моторику артикуляционного аппарата, развивать силу и  направленность речевого выдоха, развивать фонематических слух, восприятие, внимание, память, развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать и развивать навыки звукового анализа и синтеза.

Дидактические игры: Арт.гимнастика:

«Качели»

Широко раскрыть рот, поднять кончик языка вверх, за верхние зубы, опустить к нижним. Выполнять под счет: раз-два или под команду вверх-вниз.

«Чашечка»

Выполнить упражнение «Лопатка», поднять вверх кончик и боковые края языка так, чтобы получилась «чашечка». Удержать под счет от 1 до 5.

«Вкусное варенье»

Выполнить упражнение «Чашечка». Широким кончиком языка обнять верхнюю губу и, не отрывая языка от губы, занести кончик языка в рот, как бы слизывая с губы варенье.

Из положения языка на верхней губе сдуть с кончика носа легкую ватку или пушинку.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 17-21.09.2021 ж./17-21.09.2021г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Балабақша».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 17.09.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Тыныс алу жаттығулары»

Мақсаты: Сөйлеу кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру,  ауа ағымын реттеу. Ұзақ және қысқы тыныс алуын қадағалау.

Дидактикалық    ойын;   «  Жалғасын  тап  » .

Ойын шарты;   Бастаушы  бала  сөйлемді  бастап  береді,  балалараяқтайды .

-Менің    ойыншығым    …………. / әдемі  /.

-Мен      қуыршақпен  ……………./  ойнаймын/ .

-Допты   жоғары     ……………….. / лақтырдым / .

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Тыныс алу жаттығулары»

Мақсаты: Сөйлеу кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру,  ауа ағымын реттеу. Ұзақ және қысқы тыныс алуын қадағалау.

Дидактикалық    ойын;   «  Жалғасын  тап  » .

Ойын шарты;   Бастаушы  бала  сөйлемді  бастап  береді,  балалараяқтайды .

-Менің    ойыншығым    …………. / әдемі  /.

-Мен      қуыршақпен  ……………./  ойнаймын/ .

-Допты   жоғары     ……………….. / лақтырдым / .

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Дыхательные урпажнении»

Цель: развивать пространственную ориентацию;

— развивать способность к согласованию движений рук и пальцев;

— обучать приёмам проведения дыхательной гимнастики

Дидактические игры:

«Дыхание животом»

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки лежат ладонями на животе с двух сторон.

После полного выдоха сделать вдох через нос, медленно выпячивая живот. Грудь при этом не поднимается и не расширяется. Медленно сделать выдох через нос, с легким втягиванием живота. Повторить 5-6 раз.

Грудное дыхание «Гармошка». Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки на ребрах с боков. После выдоха сделать медленный вдох, расширяя грудную клетку. Затем вдох, во время которого ребра сжимаются и грудная клетка сужается. Повторить 5-6 раз.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 19.09.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Тыныс алу жаттығулары»

Мақсаты: Сөйлеу кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру,  ауа ағымын реттеу. Ұзақ және қысқы тыныс алуын қадағалау.

Дидактикалық    ойын;   «  Жалғасын  тап  » .

Ойын шарты;   Бастаушы  бала  сөйлемді  бастап  береді,  балалараяқтайды .

-Менің    ойыншығым    …………. / әдемі  /.

-Мен      қуыршақпен  ……………./  ойнаймын/ .

-Допты   жоғары     ……………….. / лақтырдым / .

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Тыныс алу жаттығулары»

Мақсаты: Сөйлеу кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру,  ауа ағымын реттеу. Ұзақ және қысқы тыныс алуын қадағалау.

Дидактикалық    ойын;   «  Жалғасын  тап  » .

Ойын шарты;   Бастаушы  бала  сөйлемді  бастап  береді,  балалараяқтайды .

-Менің    ойыншығым    …………. / әдемі  /.

-Мен      қуыршақпен  ……………./  ойнаймын/ .

-Допты   жоғары     ……………….. / лақтырдым / .

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Дыхательные урпажнении»

Цель: развивать пространственную ориентацию;

— развивать способность к согласованию движений рук и пальцев;

— обучать приёмам проведения дыхательной гимнастики

Дидактические игры:

«Дыхание животом»

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки лежат ладонями на животе с двух сторон.

После полного выдоха сделать вдох через нос, медленно выпячивая живот. Грудь при этом не поднимается и не расширяется. Медленно сделать выдох через нос, с легким втягиванием живота. Повторить 5-6 раз.

Грудное дыхание «Гармошка». Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки на ребрах с боков. После выдоха сделать медленный вдох, расширяя грудную клетку. Затем вдох, во время которого ребра сжимаются и грудная клетка сужается. Повторить 5-6 раз.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

Циклограмма

Уақыты/время: 24-28.09.2021 ж./24-28.09.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Балабақша».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 24.09.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыстар»

Мақсаты: дауысты және дауыссыз дыбыстар  дыбыстар туралы түсіндіру, оларды дұрыс   айтуға жаттықтыру, сөйлеу тынысын дамыту; сюжетті сурет бойынша сөйлем құрастыру.

Дидактикалық ойын: «Артық затты тап»

Шарты: берілген суреттердің ішінен артық затты қоршап сызу.

Дидактикалық ойын: «Жиһаздар»

Шарты: жиһаздарды санау, және сол санға сәйкес санамақ айту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Дыбыстар»

Мақсаты: дауысты және дауыссыз дыбыстар  дыбыстар туралы түсіндіру, оларды дұрыс   айтуға жаттықтыру, сөйлеу тынысын дамыту; сюжетті сурет бойынша сөйлем құрастыру.

Дидактикалық ойын: «Артық затты тап»

Шарты: берілген суреттердің ішінен артық затты қоршап сызу.

Дидактикалық ойын: «Жиһаздар»

Шарты: жиһаздарды санау, және сол санға сәйкес санамақ айту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звуки»

Цель: учить давать характеристику гласному и согласному звуку; выделять звук голосом, определять место звука в слове; способствовать развитию звуко-буквенного анализа и фонематического слуха через игры «Сигнальщики»,  «Кто внимательный», «Четвертый лишний», «Где спрятался звук»;

развивать зрительное восприятие через зрительную гимнастику и игру «Найди и обведи все буквы «А»;

память  и речь через полные ответы на вопросы по стихотворению  и запоминание слов со звуками «А», которые встретятся в тексте; внимание и логическое мышление через дидактические игры; моторику через написание и обводку буквы «А», и физминутку.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 26.09.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыстар»

Мақсаты: дауысты және дауыссыз дыбыстар  дыбыстар туралы түсіндіру, оларды дұрыс   айтуға жаттықтыру, сөйлеу тынысын дамыту; сюжетті сурет бойынша сөйлем құрастыру.

Дидактикалық ойын: «Артық затты тап»

Шарты: берілген суреттердің ішінен артық затты қоршап сызу.

Дидактикалық ойын: «Жиһаздар»

Шарты: жиһаздарды санау, және сол санға сәйкес санамақ айту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тема: «Звуки»

Цель: учить давать характеристику гласному и согласному звуку; выделять звук голосом, определять место звука в слове; способствовать развитию звуко-буквенного анализа и фонематического слуха через игры «Сигнальщики»,  «Кто внимательный», «Четвертый лишний», «Где спрятался звук»;

развивать зрительное восприятие через зрительную гимнастику и игру «Найди и обведи все буквы «А»;

память  и речь через полные ответы на вопросы по стихотворению  и запоминание слов со звуками «А», которые встретятся в тексте; внимание и логическое мышление через дидактические игры; моторику через написание и обводку буквы «А», и физминутку.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тақырыбы: «Дыбыстар»

Мақсаты: дауысты және дауыссыз дыбыстар  дыбыстар туралы түсіндіру, оларды дұрыс   айтуға жаттықтыру, сөйлеу тынысын дамыту; сюжетті сурет бойынша сөйлем құрастыру.

Дидактикалық ойын: «Артық затты тап»

Шарты: берілген суреттердің ішінен артық затты қоршап сызу.

Дидактикалық ойын: «Жиһаздар»

Шарты: жиһаздарды санау, және сол санға сәйкес санамақ айту.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 01-05.10.2021 ж./01-05.10.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 01.10.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп «А а»

Мақсаты: дыбысты дұрыс айту. А дыбысын әндетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. А дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын: «Мен адастым»

Мақсаты:  Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға көшелердің әсіресе өз көшесінің аттарын білудің маңызын түсіндіру.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп «А а»

Мақсаты: дыбысты дұрыс айту. А дыбысын әндетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. А дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын: «Мен адастым»

Мақсаты:  Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға көшелердің әсіресе өз көшесінің аттарын білудің маңызын түсіндіру.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква А а»

Цель: Актуализация знаний детей о звуке и букве « А».

Закрепление зрительного образа буквы.

Учить выделять звук « А», из начала, середины, конца слова.

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания. Развитие артикуляционной моторики, дыхания.Формирование голоса через фонетическую зарядку.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Игра-соревнование: « Кто больше подберёт картинок?»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 03.10.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп «А а»

Мақсаты: дыбысты дұрыс айту. А дыбысын әндетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. А дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын: «Мен адастым»

Мақсаты:  Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға көшелердің әсіресе өз көшесінің аттарын білудің маңызын түсіндіру.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп «А а»

Мақсаты: дыбысты дұрыс айту. А дыбысын әндетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. А дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын: «Мен адастым»

Мақсаты:  Сюжеттік-рөлдік ойындар арқылы балаларға көшелердің әсіресе өз көшесінің аттарын білудің маңызын түсіндіру.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква А а»

Цель: Актуализация знаний детей о звуке и букве « А».

Закрепление зрительного образа буквы.

Учить выделять звук « А», из начала, середины, конца слова.

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания. Развитие артикуляционной моторики, дыхания.Формирование голоса через фонетическую зарядку.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Игра-соревнование: « Кто больше подберёт картинок?»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 08-12.10.2021 ж./08-12.10.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 08.10.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп О о»

Мақсаты:

О дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту, әуендетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. О дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Артикуляциялық гимнастика»

—         «Дыбысты елестету»

—         «Фонетикалық жаттығу»

—         «Жарыс ойын: «Кім көп біледі?»

—         «Логоритмика»

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп О о»

Мақсаты:

О дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту, әуендетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. О дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Артикуляциялық гимнастика»

—         «Дыбысты елестету»

—         «Фонетикалық жаттығу»

—         «Жарыс ойын: «Кім көп біледі?»

—         «Логоритмика»

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква О о»

Цель: Актуализация знаний детей о звуке и букве «О».

Закрепление зрительного образа буквы.

Учить выделять звук «О», из начала, середины, конца слова.

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания. Развитие артикуляционной моторики, дыхания.Формирование голоса через фонетическую зарядку.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Игра-соревнование: « Кто больше подберёт картинок?»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 10.10.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп О о»

Мақсаты:

О дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту, әуендетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. О дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Артикуляциялық гимнастика»

—         «Дыбысты елестету»

—         «Фонетикалық жаттығу»

—         «Жарыс ойын: «Кім көп біледі?»

—         «Логоритмика»

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: «Дыбыс және әріп О о»

Мақсаты:

О дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту, әуендетіп айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту. О дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Артикуляциялық гимнастика»

—         «Дыбысты елестету»

—         «Фонетикалық жаттығу»

—         «Жарыс ойын: «Кім көп біледі?»

—         «Логоритмика»

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква О о»

Цель: Актуализация знаний детей о звуке и букве «О».

Закрепление зрительного образа буквы.

Учить выделять звук «О», из начала, середины, конца слова.

Развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания. Развитие артикуляционной моторики, дыхания.Формирование голоса через фонетическую зарядку.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Игра-соревнование: « Кто больше подберёт картинок?»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 15-19.10.2021 ж./15-19.10.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 15.10.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Л дыбысы және әріпі

Мақсаты:

—         Л дыбысының артикуляциясын т, Дыбыстныстыру дұрыс айту, әуенднтіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. Л дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Күз ханшайымын ояту». Мақсаты:  ұйқыдағы күз ханшайымын ояту үшін әр бала күздің бір ерекшелігін немесе белгісін атау арқылы логикалық ойлауын, сөздік қорын арттыру.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Л дыбысы және әріпі

Мақсаты:

—         Л дыбысының артикуляциясын т, Дыбыстныстыру дұрыс айту, әуенднтіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. Л дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Күз ханшайымын ояту». Мақсаты:  ұйқыдағы күз ханшайымын ояту үшін әр бала күздің бір ерекшелігін немесе белгісін атау арқылы логикалық ойлауын, сөздік қорын арттыру.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква Л л»

Цель: закрепить навык различения и чёткого произношения звуков [л], [л’];  знакомство  с буквой Л.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Хлопни в ладошки, если услышишь звук [Л’], топни  ногой  если  услышишь  звук[Л]»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 17.10.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Л дыбысы және әріпі

Мақсаты:

—         Л дыбысының артикуляциясын т, Дыбыстныстыру дұрыс айту, әуенднтіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. Л дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Күз ханшайымын ояту». Мақсаты:  ұйқыдағы күз ханшайымын ояту үшін әр бала күздің бір ерекшелігін немесе белгісін атау арқылы логикалық ойлауын, сөздік қорын арттыру.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Л дыбысы және әріпі

Мақсаты:

—         Л дыбысының артикуляциясын т, Дыбыстныстыру дұрыс айту, әуенднтіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. Л дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         «Күз ханшайымын ояту». Мақсаты:  ұйқыдағы күз ханшайымын ояту үшін әр бала күздің бір ерекшелігін немесе белгісін атау арқылы логикалық ойлауын, сөздік қорын арттыру.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква Л л»

Цель: закрепить навык различения и чёткого произношения звуков [л], [л’];  знакомство  с буквой Л.

Дидактические игры:

— «Артикуляционная гимнастика»

— «Представление звука»

— «Фонетическая зарядка»

— «Хлопни в ладошки, если услышишь звук [Л’], топни  ногой  если  услышишь  звук[Л]»

— «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 22-26.10.2021 ж./22-26.10.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 22.10.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырбы: Дыбыс және әріп  «Т т»

Мақсаты:

—         Т дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.Т  дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         Артикуляциялық жаттығулар: «Күрекше», «Сағат», «Құлыншақ». Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің бұлшық етін босаңсытып, қозғалысын дамыту.

—         «Айнадағы мен». Мақсаты:  өзі және өзінің жағдайы, көңіл күйі туралы түсініктерін кеңейту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырбы: Дыбыс және әріп  «Т т»

Мақсаты:

—         Т дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.Т  дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         Артикуляциялық жаттығулар: «Күрекше», «Сағат», «Құлыншақ». Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің бұлшық етін босаңсытып, қозғалысын дамыту.

—         «Айнадағы мен». Мақсаты:  өзі және өзінің жағдайы, көңіл күйі туралы түсініктерін кеңейту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква Т т»

Задачи:

—         Учить детей выделять на слух звук (т)

—         Закрепить понятие «твердый звук», навык деления слова на слоги.

—         Упражнять в определении позиции звука: начало-середина-конец. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком.

—         Формировать способность проводить звуковой анализ слов.

—         Развивать фонематический слух, общую и мелкую моторику, ориентировку.

Дидактические игры:

— «Речевая зарядка.»

— «Договорить последний звук [Т] в словах»

— «Придумай слово»

— Задания «Четвертый лишний»- «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 24.10.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырбы: Дыбыс және әріп  «Т т»

Мақсаты:

—         Т дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.Т  дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         Артикуляциялық жаттығулар: «Күрекше», «Сағат», «Құлыншақ». Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің бұлшық етін босаңсытып, қозғалысын дамыту.

—         «Айнадағы мен». Мақсаты:  өзі және өзінің жағдайы, көңіл күйі туралы түсініктерін кеңейту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырбы: Дыбыс және әріп  «Т т»

Мақсаты:

—         Т дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.Т  дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:

—         Артикуляциялық жаттығулар: «Күрекше», «Сағат», «Құлыншақ». Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің бұлшық етін босаңсытып, қозғалысын дамыту.

—         «Айнадағы мен». Мақсаты:  өзі және өзінің жағдайы, көңіл күйі туралы түсініктерін кеңейту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: «Звук и буква Т т»

Задачи:

—         Учить детей выделять на слух звук (т)

—         Закрепить понятие «твердый звук», навык деления слова на слоги.

—         Упражнять в определении позиции звука: начало-середина-конец. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком.

—         Формировать способность проводить звуковой анализ слов.

—         Развивать фонематический слух, общую и мелкую моторику, ориентировку.

Дидактические игры:

— «Речевая зарядка.»

— «Договорить последний звук [Т] в словах»

— «Придумай слово»

— Задания «Четвертый лишний»- «Динамическая пауза с элементами логоритмики».

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 29.10-02.11.2021 ж./ 29.10-02.11.2021г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің отбасым».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 29.10.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

10.35-11.05 Старшая группа Б Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 31.10.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

10.35-11.05 Старшая группа Б Тақырыбы: Дыбыс және әріп  «Ә, ә»

Мақсаты:

—              Ә дыбысын ашық, жабық, тұйық буында  және сөздерде дұрыс айтуға көмектесу, үйрету. Әрбуында, сөзде дыбыстың айтылу ерекшелігін түсіндіру

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 05-09.11.2021 ж./ 05-09.11.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Дені саудың – жаны сау».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 05.11.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырбы: «М  м» дыбысы мен әріпі

Мақсаты:

—         М дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.М  дыбысын ауада, партада жазу Д

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырбы: «М  м» дыбысы мен әріпі

Мақсаты:

—         М дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.М  дыбысын ауада, партада жазу Д

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «М м»

Цель: совершенствовать умение различать на слух звуки м и мь, произносить слова и словосочетания,  формирование фонетического слуха.

Задачи: Формировать у детей умения  выделять первый согласный звук в слове; определять место звука в слове ,познакомить с буквой Мм; находить слово с этим звуком и обозначать их буквой «М» ; развивать интонационную выразительность речи;  развивать речь, внимание , память,мелкую моторику, ввести условное (цветовое) обозначение твѐрдых согласных (синий цвет) и мягких согласных (зелѐный цвет).

Дидактические игры:

—         Д/И «Произнеси тихо-громко»

—          Дидактическая игра «Будь внимателен!»

—          Знакомство с буквой М.

—         Определение места звуков в словах.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 07.11.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырбы: «М  м» дыбысы мен әріпі

Мақсаты:

—         М дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.М  дыбысын ауада, партада жазу Д

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырбы: «М  м» дыбысы мен әріпі

Мақсаты:

—         М дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату.М  дыбысын ауада, партада жазу Д

Дидактикалық ойын:  «Бұл қашан болады?»

—         Шарты: Балалар үстелді жағалай отырады. Тәрбиешінің қолында жыл мезгілдері бейнеленген (әр жыл мезгіліне 2-3 сурет) бірнеше сурет бар. Мысалы, жазғы табиғат, жазғы қызықтар, жазғы балалардың еңбектері: ағашқа су құю, құстарды тамақтандыру

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «М м»

Цель: совершенствовать умение различать на слух звуки м и мь, произносить слова и словосочетания,  формирование фонетического слуха.

Задачи: Формировать у детей умения  выделять первый согласный звук в слове; определять место звука в слове ,познакомить с буквой Мм; находить слово с этим звуком и обозначать их буквой «М» ; развивать интонационную выразительность речи;  развивать речь, внимание , память,мелкую моторику, ввести условное (цветовое) обозначение твѐрдых согласных (синий цвет) и мягких согласных (зелѐный цвет).

Дидактические игры:

—         Д/И «Произнеси тихо-громко»

—          Дидактическая игра «Будь внимателен!»

—          Знакомство с буквой М.

—         Определение места звуков в словах.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 12-16.11.2021 ж./ 12-16.11.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Дені саудың – жаны сау».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 12.11.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «П п»

Мақсаты:

П дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. П дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:  Сюжеттік-рөлдік ойын:  «Дәрігер»

—         Мақсаты:  Балалардың  білім деңгейін, ойындарды ойната отырып, әрі қарай жан-жақты дамыту, тіл байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «П п»

Мақсаты:

П дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. П дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:  Сюжеттік-рөлдік ойын:  «Дәрігер»

—         Мақсаты:  Балалардың  білім деңгейін, ойындарды ойната отырып, әрі қарай жан-жақты дамыту, тіл байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «П п»

Цель: Закрепить произношение звука [П], познакомить с печатным написанием буквы П.

Задачи:

Образовательные:

— Учить четко произносить звук П;

— Выделять звук [П] из звукового ряда;

— Производить звуковой анализ;

— Познакомить с печатным написанием буквы П;

— Дать представление о том, что звук и буква П могут находиться в слове в начале, в середине, в конце.

Коррекционные:

— развивать фонематический слух, анализ, синтез;

— обогащение словарного запаса;

— развивать связную речь;

— развивать слуховое и зрительное внимание.

— развивать мелкую моторику.Дидактические игры:

—         Д/И «Произнеси тихо-громко»

—          Дидактическая игра «Будь внимателен!»

—          Знакомство с буквой П.

—         Определение места звуков в словах.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 14.11.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «П п»

Мақсаты:

П дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. П дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:  Сюжеттік-рөлдік ойын:  «Дәрігер»

—         Мақсаты:  Балалардың  білім деңгейін, ойындарды ойната отырып, әрі қарай жан-жақты дамыту, тіл байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «П п»

Мақсаты:

П дыбысының артикуляциясын таныстыру, дыбысты дұрыс, әуендетіп айту. Басқа  дыбыстардан ажырату. П дыбысын ауада, партада жазу.

Дидактикалық ойын:  Сюжеттік-рөлдік ойын:  «Дәрігер»

—         Мақсаты:  Балалардың  білім деңгейін, ойындарды ойната отырып, әрі қарай жан-жақты дамыту, тіл байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «П п»

Цель: Закрепить произношение звука [П], познакомить с печатным написанием буквы П.

Задачи:

Образовательные:

— Учить четко произносить звук П;

— Выделять звук [П] из звукового ряда;

— Производить звуковой анализ;

— Познакомить с печатным написанием буквы П;

— Дать представление о том, что звук и буква П могут находиться в слове в начале, в середине, в конце.

Коррекционные:

— развивать фонематический слух, анализ, синтез;

— обогащение словарного запаса;

— развивать связную речь;

— развивать слуховое и зрительное внимание.

— развивать мелкую моторику.Дидактические игры:

—         Д/И «Произнеси тихо-громко»

—          Дидактическая игра «Будь внимателен!»

—          Знакомство с буквой П.

—         Определение места звуков в словах.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 19-23.11.2021 ж./ 19-23.11.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Дені саудың – жаны сау».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 19.11.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Н н»

Мақсаты:

1. Н дыбысын дұрыс дыбыстау. Н әрпімен таныту.

2. Өткен әріптерді еске түсіре отырып, ойлау қабілеттерін дамыту. Балалардың Н н дыбысы бар сөз, сөйлем ойлап табуына назар аударту, сөздік қорын молайтуға, сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасауға үйрету. Дұрыс жазуға үйрету, машықтандыру.

3. Балаларды мейірімділікке, адамгершілікке, табиғатты сүюге, аялауға тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: суретті әліппе, сөйлейтін әліппе, кеспе әріпте, кеспе буындар, суреттер

Дидактикалық ойын: «Менің әкем»

—          Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы ата-ананың еңбегін, қадірін түсіндіру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Н н»

Мақсаты:

1. Н дыбысын дұрыс дыбыстау. Н әрпімен таныту.

2. Өткен әріптерді еске түсіре отырып, ойлау қабілеттерін дамыту. Балалардың Н н дыбысы бар сөз, сөйлем ойлап табуына назар аударту, сөздік қорын молайтуға, сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасауға үйрету. Дұрыс жазуға үйрету, машықтандыру.

3. Балаларды мейірімділікке, адамгершілікке, табиғатты сүюге, аялауға тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: суретті әліппе, сөйлейтін әліппе, кеспе әріпте, кеспе буындар, суреттер

Дидактикалық ойын: «Менің әкем»

—          Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы ата-ананың еңбегін, қадірін түсіндіру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

—          Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Н н»

Цель: развитие фонематического слуха.

—          Образовательные задачи:

-закрепить представления о звуках Н (Н`);

-познакомить  графическим обозначением звука.

—          Развивающие задачи:

-определять количество слогов в словах на слух;

-выделять звуки в составе слова;

-дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости;

-совершенствовать умение составлять разные виды предложений с заданным словом.

—          Речевые задачи:

-упражнять в подборе слов – антонимов в правильном произношении звуков в речи.

—          Воспитательные задачи:

—          -воспитывать осознанное отношение к языку как особому объекту познания;

-воспитывать интерес к чтению.

Практический этап.

Игра « Отгадай загадку».

Ни ботинки, ни сапожки, но их тоже носят ножки,

В садике и дома. На ножках детишек и взрослых

Красивые, удобные, цветные … (носки, один – носок)

— выдели и назови 1 звук в слове,

-характеристика звука по таблице-схеме.

Игра «Зажги фонарик»

(выделение звука Н из ряда звуков, слогов, слов)

звуки: а, у, н, с, м, н, и, о, н, п, н.

слоги: но, ам, ну, ла, со, на.

слова: сон, мох, стол, нож, сарафан, этаж, носорог, корзина, нота.

Игра «Повтори правильно»  (развитие дыхания, силы голоса).

на-но-ну-нэ – произнести шёпотом, тихим, громким голосом, с понижением и повышением силы голоса.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 21.11.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Н н»

Мақсаты:

1. Н дыбысын дұрыс дыбыстау. Н әрпімен таныту.

2. Өткен әріптерді еске түсіре отырып, ойлау қабілеттерін дамыту. Балалардың Н н дыбысы бар сөз, сөйлем ойлап табуына назар аударту, сөздік қорын молайтуға, сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасауға үйрету. Дұрыс жазуға үйрету, машықтандыру.

3. Балаларды мейірімділікке, адамгершілікке, табиғатты сүюге, аялауға тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: суретті әліппе, сөйлейтін әліппе, кеспе әріпте, кеспе буындар, суреттер

Дидактикалық ойын: «Менің әкем»

—          Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы ата-ананың еңбегін, қадірін түсіндіру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Н н»

Мақсаты:

1. Н дыбысын дұрыс дыбыстау. Н әрпімен таныту.

2. Өткен әріптерді еске түсіре отырып, ойлау қабілеттерін дамыту. Балалардың Н н дыбысы бар сөз, сөйлем ойлап табуына назар аударту, сөздік қорын молайтуға, сөздерді буынға бөліп, дыбыстық талдау жасауға үйрету. Дұрыс жазуға үйрету, машықтандыру.

3. Балаларды мейірімділікке, адамгершілікке, табиғатты сүюге, аялауға тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: суретті әліппе, сөйлейтін әліппе, кеспе әріпте, кеспе буындар, суреттер

Дидактикалық ойын: «Менің әкем»

—          Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы ата-ананың еңбегін, қадірін түсіндіру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

—          Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Н н»

Цель: развитие фонематического слуха.

—          Образовательные задачи:

-закрепить представления о звуках Н (Н`);

-познакомить  графическим обозначением звука.

—          Развивающие задачи:

-определять количество слогов в словах на слух;

-выделять звуки в составе слова;

-дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости;

-совершенствовать умение составлять разные виды предложений с заданным словом.

—          Речевые задачи:

-упражнять в подборе слов – антонимов в правильном произношении звуков в речи.

—          Воспитательные задачи:

—          -воспитывать осознанное отношение к языку как особому объекту познания;

-воспитывать интерес к чтению.

Практический этап.

Игра « Отгадай загадку».

Ни ботинки, ни сапожки, но их тоже носят ножки,

В садике и дома. На ножках детишек и взрослых

Красивые, удобные, цветные … (носки, один – носок)

— выдели и назови 1 звук в слове,

-характеристика звука по таблице-схеме.

Игра «Зажги фонарик»

(выделение звука Н из ряда звуков, слогов, слов)

звуки: а, у, н, с, м, н, и, о, н, п, н.

слоги: но, ам, ну, ла, со, на.

слова: сон, мох, стол, нож, сарафан, этаж, носорог, корзина, нота.

Игра «Повтори правильно»  (развитие дыхания, силы голоса).

на-но-ну-нэ – произнести шёпотом, тихим, громким голосом, с понижением и повышением силы голоса.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 26-30.11.2021 ж./ 26-30.11.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Дені саудың – жаны сау».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 26.11.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Р р»

Сабақтың мақсаты:

1) Балаларға өткен сабақты еске түсіре отырып, Р дыбысы мен және әрпімен таныстыру. Дидактикалық материалдар арқылы Р дыбысы бар сөздер ойлауға, сөйлем құрауға үйрету.

2) Сөздік қорларын байыту, ой — өрісін, танымын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

3) Ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу, эстетикалық тәрбие беру.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Жаңа сабақ:

1. Суретпен жұмыс. Қарғаның суретін көрсете отырып, сипаттау.

— Мынау ненің суреті балалар?

— Оның түсі қандай?

— Ол қалай дыбыстайды?

— Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап көрейікші:

— Қара қарға қарқылдайды.

— Қай дыбыс басым естіліп тұр?

— Демек біз бүгін Р дыбысымен және әрпімен таныс боламыз.

2. Р әрпін тақтаға ілу.

Р — ға тілі келмейді,

Кей баланың басында.

Р — де десең «И»дейді,

Ол басқа әріп расында.

 

— Шынымен балалар, кей балалардың Р — ға тілі келмейді екен.

— Қане бәріміз дыбыстап көрейікші — Р — Р — Р — Р — Р

3. Суретке қарап сөйлем құрау.

— Орманда қасқыр, жолбарыс, қарға және аралар радио тыңдап отыр.

— Суреттен тағы не көріп отырмыз?

— Балалардың жауаптарын тыңдау,

— Р дыбысы бар сөздерді буынға бөлгізу (шапалақтау арқылы буынға бөлгізу).

— Р дыбысының сөздің басында, ортасында, аяғында кездесетінін түсіндіру.

4. Енді экранға назар аударайық.

— Экран сөзінде де р дыбысы бар екенін түсіндіре кету.

— Электронды оқулықтағы Р дыбысына қатысты суреттерді тамашалай отырып қайталау.

5.”Кім тапқыр ” ойыны.

Р дыбысы бар сөздер ойлау, сол сөзді қатыстырып сөйлем құрау(. Ойын доп лақтыру арқылы жүргізіледі)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Р р»

Сабақтың мақсаты:

1) Балаларға өткен сабақты еске түсіре отырып, Р дыбысы мен және әрпімен таныстыру. Дидактикалық материалдар арқылы Р дыбысы бар сөздер ойлауға, сөйлем құрауға үйрету.

2) Сөздік қорларын байыту, ой — өрісін, танымын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

3) Ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу, эстетикалық тәрбие беру.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Жаңа сабақ:

1. Суретпен жұмыс. Қарғаның суретін көрсете отырып, сипаттау.

— Мынау ненің суреті балалар?

— Оның түсі қандай?

— Ол қалай дыбыстайды?

— Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап көрейікші:

— Қара қарға қарқылдайды.

— Қай дыбыс басым естіліп тұр?

— Демек біз бүгін Р дыбысымен және әрпімен таныс боламыз.

2. Р әрпін тақтаға ілу.

Р — ға тілі келмейді,

Кей баланың басында.

Р — де десең «И»дейді,

Ол басқа әріп расында.

 

— Шынымен балалар, кей балалардың Р — ға тілі келмейді екен.

— Қане бәріміз дыбыстап көрейікші — Р — Р — Р — Р — Р

3. Суретке қарап сөйлем құрау.

— Орманда қасқыр, жолбарыс, қарға және аралар радио тыңдап отыр.

— Суреттен тағы не көріп отырмыз?

— Балалардың жауаптарын тыңдау,

— Р дыбысы бар сөздерді буынға бөлгізу (шапалақтау арқылы буынға бөлгізу).

— Р дыбысының сөздің басында, ортасында, аяғында кездесетінін түсіндіру.

4. Енді экранға назар аударайық.

— Экран сөзінде де р дыбысы бар екенін түсіндіре кету.

— Электронды оқулықтағы Р дыбысына қатысты суреттерді тамашалай отырып қайталау.

5.”Кім тапқыр ” ойыны.

Р дыбысы бар сөздер ойлау, сол сөзді қатыстырып сөйлем құрау(. Ойын доп лақтыру арқылы жүргізіледі)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Р р»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «Р» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «Р»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять употребление глаголов с существительными;
 •    отрабатывать практическое умение употребления в речи предлогов

«на», «в», «под», «около», «за», «перед»;

 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Отгадай загадку»

Ими вяжут, ими шьют, но сначала их прядут,

И в клубочки их мотают, на катушку собирают. (нитки, одна – нитка)

-выдели и назови 1 звук в слове,

-характеристика звука по таблице-схеме.

Игра «Мягкий – твёрдый» (стоя)

(На твёрдый звук – поднять руки вверх, на мягкий звук – хлопнуть в ладоши).

Тишина – деньги – океан – стена – осень – барабан – няня – зелень – стакан – корень – конец – смородина – апельсин.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 28.11.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Р р»

Сабақтың мақсаты:

1) Балаларға өткен сабақты еске түсіре отырып, Р дыбысы мен және әрпімен таныстыру. Дидактикалық материалдар арқылы Р дыбысы бар сөздер ойлауға, сөйлем құрауға үйрету.

2) Сөздік қорларын байыту, ой — өрісін, танымын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

3) Ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу, эстетикалық тәрбие беру.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Жаңа сабақ:

1. Суретпен жұмыс. Қарғаның суретін көрсете отырып, сипаттау.

— Мынау ненің суреті балалар?

— Оның түсі қандай?

— Ол қалай дыбыстайды?

— Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап көрейікші:

— Қара қарға қарқылдайды.

— Қай дыбыс басым естіліп тұр?

— Демек біз бүгін Р дыбысымен және әрпімен таныс боламыз.

2. Р әрпін тақтаға ілу.

Р — ға тілі келмейді,

Кей баланың басында.

Р — де десең «И»дейді,

Ол басқа әріп расында.

— Шынымен балалар, кей балалардың Р — ға тілі келмейді екен.

— Қане бәріміз дыбыстап көрейікші — Р — Р — Р — Р — Р

3. Суретке қарап сөйлем құрау.

— Орманда қасқыр, жолбарыс, қарға және аралар радио тыңдап отыр.

— Суреттен тағы не көріп отырмыз?

— Балалардың жауаптарын тыңдау,

— Р дыбысы бар сөздерді буынға бөлгізу (шапалақтау арқылы буынға бөлгізу).

— Р дыбысының сөздің басында, ортасында, аяғында кездесетінін түсіндіру.

4. Енді экранға назар аударайық.

— Экран сөзінде де р дыбысы бар екенін түсіндіре кету.

— Электронды оқулықтағы Р дыбысына қатысты суреттерді тамашалай отырып қайталау.

5.”Кім тапқыр ” ойыны.

Р дыбысы бар сөздер ойлау, сол сөзді қатыстырып сөйлем құрау(. Ойын доп лақтыру арқылы жүргізіледі)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Р р»

Сабақтың мақсаты:

1) Балаларға өткен сабақты еске түсіре отырып, Р дыбысы мен және әрпімен таныстыру. Дидактикалық материалдар арқылы Р дыбысы бар сөздер ойлауға, сөйлем құрауға үйрету.

2) Сөздік қорларын байыту, ой — өрісін, танымын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

3) Ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелеу, эстетикалық тәрбие беру.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Жаңа сабақ:

1. Суретпен жұмыс. Қарғаның суретін көрсете отырып, сипаттау.

— Мынау ненің суреті балалар?

— Оның түсі қандай?

— Ол қалай дыбыстайды?

— Енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап көрейікші:

— Қара қарға қарқылдайды.

— Қай дыбыс басым естіліп тұр?

— Демек біз бүгін Р дыбысымен және әрпімен таныс боламыз.

2. Р әрпін тақтаға ілу.

Р — ға тілі келмейді,

Кей баланың басында.

Р — де десең «И»дейді,

Ол басқа әріп расында.

— Шынымен балалар, кей балалардың Р — ға тілі келмейді екен.

— Қане бәріміз дыбыстап көрейікші — Р — Р — Р — Р — Р

3. Суретке қарап сөйлем құрау.

— Орманда қасқыр, жолбарыс, қарға және аралар радио тыңдап отыр.

— Суреттен тағы не көріп отырмыз?

— Балалардың жауаптарын тыңдау,

— Р дыбысы бар сөздерді буынға бөлгізу (шапалақтау арқылы буынға бөлгізу).

— Р дыбысының сөздің басында, ортасында, аяғында кездесетінін түсіндіру.

4. Енді экранға назар аударайық.

— Экран сөзінде де р дыбысы бар екенін түсіндіре кету.

— Электронды оқулықтағы Р дыбысына қатысты суреттерді тамашалай отырып қайталау.

5.”Кім тапқыр ” ойыны.

Р дыбысы бар сөздер ойлау, сол сөзді қатыстырып сөйлем құрау(. Ойын доп лақтыру арқылы жүргізіледі)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Р р»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «Р» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «Р»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять употребление глаголов с существительными;
 •    отрабатывать практическое умение употребления в речи предлогов

«на», «в», «под», «около», «за», «перед»;

 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Отгадай загадку»

Ими вяжут, ими шьют, но сначала их прядут,

И в клубочки их мотают, на катушку собирают. (нитки, одна – нитка)

-выдели и назови 1 звук в слове,

-характеристика звука по таблице-схеме.

Игра «Мягкий – твёрдый» (стоя)

(На твёрдый звук – поднять руки вверх, на мягкий звук – хлопнуть в ладоши).

Тишина – деньги – океан – стена – осень – барабан – няня – зелень – стакан – корень – конец – смородина – апельсин.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

Циклограмма

Уақыты/время: 03-07.12.2021 ж./ 03-07.12.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 03.12.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «У у»

Мақсаты:

У дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «У у»

Мақсаты:

У дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «У у»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «У» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «У»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Определи позицию звука в слове»

(твёрдый – синяя фишка, мягкий – зелёная)

насекомое     луна     слон     огонь     сын     конь

носок            банки    коньки     нож     санки     нос

ЗАСС  — «носок», «нитка»

(определение количества слогов в слове, ударного слога, количество звуков в слове – коллективная работа).

ЗАСС – индивидуально.

Проверка выполнения задания: 1 ребёнок у доски.

Итог-вывод: звук Н – согласный, звонкий, бывает твёрдым и мягким, может находиться в начале, в середине и в конце слова.

Дети получают 1 подсказку – букву К.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 05.12.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «У у»

Мақсаты:

У дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «У у»

Мақсаты:

У дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «У у»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «У» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «У»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Определи позицию звука в слове»

(твёрдый – синяя фишка, мягкий – зелёная)

насекомое     луна     слон     огонь     сын     конь

носок            банки    коньки     нож     санки     нос

ЗАСС  — «носок», «нитка»

(определение количества слогов в слове, ударного слога, количество звуков в слове – коллективная работа).

ЗАСС – индивидуально.

Проверка выполнения задания: 1 ребёнок у доски.

Итог-вывод: звук Н – согласный, звонкий, бывает твёрдым и мягким, может находиться в начале, в середине и в конце слова.

Дети получают 1 подсказку – букву К.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 10-14.12.2021 ж./ 10-14.12.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 10.12.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ғ ғ»

Мақсаты:

Ғ  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ғ ғ»

Мақсаты:

Ғ  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ғ ғ»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «У» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «Ғ»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Определи позицию звука в слове»

(твёрдый – синяя фишка, мягкий – зелёная)

насекомое     луна     слон     огонь     сын     конь

носок            банки    коньки     нож     санки     нос

ЗАСС  — «носок», «нитка»

(определение количества слогов в слове, ударного слога, количество звуков в слове – коллективная работа).

ЗАСС – индивидуально.

Проверка выполнения задания: 1 ребёнок у доски.

Итог-вывод: звук Н – согласный, звонкий, бывает твёрдым и мягким, может находиться в начале, в середине и в конце слова.

Дети получают 1 подсказку – букву К.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 12.12.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ғ ғ»

Мақсаты:

Ғ  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ғ ғ»

Мақсаты:

Ғ  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

У дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ғ ғ»

Цель: 

формирование фонетико-фонематической стороны речи,

используя игры и упражнения  для развития мелкой моторики,

автоматизация звука «У» в речи.

Задачи:

 •   продолжать работу над звукопроизношением звука «Ғ»

(в слогах, словах, предложении);

 •   продолжать работу над просодической стороной речи:

(темпом, ритмом, интонационной выразительностью речи);

 •   совершенствовать навыки фонематического, слогового,

языкового анализа и синтеза;

 •   совершенствовать грамматический строй речи:
 •    закреплять согласование прилагательных с существительными;
 •    закреплять навыки образования притяжательных прилагательных;
 •    учить подбирать противоположные слова (слова антонимы);
 •   развивать мелкую моторику;
 •   создавать доброжелательную, располагающую к сотрудничеству

атмосферу на занятии;

 •   учить не перебивая слушать своих товарищей и при необходимости

помогать друг другу.

Дидактическиеигры:

Игра «Определи позицию звука в слове»

(твёрдый – синяя фишка, мягкий – зелёная)

насекомое     луна     слон     огонь     сын     конь

носок            банки    коньки     нож     санки     нос

ЗАСС  — «носок», «нитка»

(определение количества слогов в слове, ударного слога, количество звуков в слове – коллективная работа).

ЗАСС – индивидуально.

Проверка выполнения задания: 1 ребёнок у доски.

Итог-вывод: звук Н – согласный, звонкий, бывает твёрдым и мягким, может находиться в начале, в середине и в конце слова.

Дети получают 1 подсказку – букву К.

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 19-21.12.2021 ж./ 19-21.12.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
1 19.12.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «С с»

Мақсаты:

Білімділігі: «С» дыбысы мен және әрпімен таныстыру. «С» дыбысынан басталатын сөздер айтқызып, буынға бөлуді үйрету.

Тәрбиелігі: балаларды ұқыптылыққа, ептілікке тәрбиелеу.

Дамытушылығы: ойын арқылы сөздік қорларын дамыту.

Қолданылатын көрнекіліктер: жұмыс дәптері, АТК          Дидактикалық ойын: Ойын «Дыбысты анықта».

Ойынның шарты: Балалар орындарын тұрып, тәрбиеші «а» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде қолдарын шапалақтайды, ал «с» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде аяқтарын топылдатады.

— Балалар, «С» дыбысына байланысты тағы бір ойын ойнап бүгінгі ашық оқу іс — әрекетімізді қорытындылап жіберейік.

 

Ойын: «Кім тез ойлайды?».

Ойын шарты: Үстел үстінде тұрған заттардың ішінен, ойынға шыққан бала «С» дыбысынан басталатын затты таңдап алып, атын атау және сол сөзге сөйлем құрау. Ойынға шыққан бала сырғаны алып «Бұл сырға, сырға сөзі — с дыбысынан басталады. Сырғаны анам тағады» деп сөйлем құрайды.

Ашық оқу іс — әрекетіне жақсы қатысқан барлық балаларды мадақтау.

Ортаға келіп тұрайық,

Шеңберді біз құрайық.

Көріскенше күн жақсы.

Сау — саламат болайық!

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «С с»

Мақсаты:

Білімділігі: «С» дыбысы мен және әрпімен таныстыру. «С» дыбысынан басталатын сөздер айтқызып, буынға бөлуді үйрету.

Тәрбиелігі: балаларды ұқыптылыққа, ептілікке тәрбиелеу.

Дамытушылығы: ойын арқылы сөздік қорларын дамыту.

Қолданылатын көрнекіліктер: жұмыс дәптері, АТК          Дидактикалық ойын: Ойын «Дыбысты анықта».

Ойынның шарты: Балалар орындарын тұрып, тәрбиеші «а» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде қолдарын шапалақтайды, ал «с» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде аяқтарын топылдатады.

— Балалар, «С» дыбысына байланысты тағы бір ойын ойнап бүгінгі ашық оқу іс — әрекетімізді қорытындылап жіберейік.

 

Ойын: «Кім тез ойлайды?».

Ойын шарты: Үстел үстінде тұрған заттардың ішінен, ойынға шыққан бала «С» дыбысынан басталатын затты таңдап алып, атын атау және сол сөзге сөйлем құрау. Ойынға шыққан бала сырғаны алып «Бұл сырға, сырға сөзі — с дыбысынан басталады. Сырғаны анам тағады» деп сөйлем құрайды.

Ашық оқу іс — әрекетіне жақсы қатысқан барлық балаларды мадақтау.

Ортаға келіп тұрайық,

Шеңберді біз құрайық.

Көріскенше күн жақсы.

Сау — саламат болайық!

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «С с»

Цели  занятия:

Обучающие:

уточнить и  закрепить правильное произношение звуков  С и  СЬ, давать  их полную характеристику, учить дифференциации  звуков  С и  СЬ в словах  типа  сом, гусь, сани, сито,

учить определять место звука в слове ( начало, конец, середина),

учить звукослоговому  анализу слов типа  СГС, СГСГ,

учить  составлять схему предложения  и  определять  порядок  слов  в нём,

познакомить с буквой С, которая обозначает два звука С и СЬ, её графическим изображением,

формировать навык  чтения прямых  слогов  и  слов типа  сок, сын, сани, собака.

Коррекционные:

развивать  фонематический  и  речевой  слух, память, мышление, артикуляционную, тонкую и  общую  моторику, речь,

исправлять  недостатки  произношения  детей  в процессе  занятия  способом

« по — подражанию»

Воспитательные:

воспитывать положительную  мотивацию к процессу  обучения.

Дидактические игры:

Игра  «  Лесные  почтальоны».

— Ребята,  лесные  почтальоны  принесли  два  конверта ,  а  я  их       перепутала и  не  знаю,  какой  из  них принёс  скворец, а  какой – синица? Помогите  мне, пожалуйста.

-Какой  первый  звук  в  слове  «скворец»?  Дайте  ему  характеристику. Кто  принёс  синий  конверт?   Почему?

(  тот же  вид  работы  со  словом  «синица»)

Получите  карточки  с  картинками  и  положите  их  в  нужный  конверт.

Гусь, собака, сом, сито, сок, сено.

— Разделите эти  слова  на  слоги.

10. « Звуковые»  домики.

— Возьмите  карточки с  картинками и  самостоятельно  раскрасьте  комнаты  нужным  цветом  для  каждого  звука.

Сом, рысь, аист.

11. Знакомство  с  буквой  С.

—  Вспомните, чем  отличается  звук  от  буквы?

Сейчас  мы  познакомимся  с  буквой,  которая  обозначает  звуки  С , СЬ .Это буква С( называем  как  звук).

Рассмотрите  букву  С.  На  что  она  похожа?

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 24-28.12.2021 ж./ 24-28.12.2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Менің Қазақстаным».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 24.12.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «И и»

Мақсаты:

И  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

И дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «И и»

Мақсаты:

И  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

И дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «И и»

Цель: 

Познакомить со звуком и буквой И.

Закрепить понятие»гласный звук».

Учить произносить звук «И» длительно, громко, тихо, с различной интонацией, выделять из начала слов.

Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, общую и артикуляционную моторику.

Оборудование: зеркала, предметные картинки, буквы, символ гласного звука, изображения фей Фонетики и Графики, по з красных кружочка для каждого ребёнка, схемы.

Дидактическиеигры:

Игра «Какой звук?»

Какой звук слышится в начале слов: аист, улыбка, улица, апельсин и т.д.

5. Игра «Новый звук»

Однажды фея Фонетика гуляла на лугу и увидела там маленького жеребенка. Он бегал и звал маму: «ИИИИИИИ!»

-Какой звук услышала фея Фонетика?

-Она решила и нас познакомить со звуком ИИИИ. Улыбнитесь друг другу, посмотрите на губы друг друга. Губы в улыбке, произнесите звук ИИИ. Воздух встречает преграду? (Нет.) Значит, это звук гласный или согласный.?

5. Упражнение «Гласный звук И»

Поём звук И от тихого к громкому, от громкого к тихому.

6. Игра «Будь внимателен»

Логопед произносит звуки гласные, услышав звук И, дети поднимают символ гласного зву

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 26.12.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «И и»

Мақсаты:

И  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

И дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «И и»

Мақсаты:

И  дыбысының артикуляциясын анықтау, Дыбысты дұрыс айту. Басқа дауысты дыбыстардан ажырату, сөз басынан бөліп айту.

И дыбысын ауада, партада жазу

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Дидактикалық ойын: «Мен қайдамын»

Мақсаты:  сюжеттік-рөлдік ойын арқылы өзі тұратын жерді анықтай білу дағдысын қалыптастыру.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «И и»

Цель: 

Познакомить со звуком и буквой И.

Закрепить понятие»гласный звук».

Учить произносить звук «И» длительно, громко, тихо, с различной интонацией, выделять из начала слов.

Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, общую и артикуляционную моторику.

Оборудование: зеркала, предметные картинки, буквы, символ гласного звука, изображения фей Фонетики и Графики, по з красных кружочка для каждого ребёнка, схемы.

Дидактическиеигры:

Игра «Какой звук?»

Какой звук слышится в начале слов: аист, улыбка, улица, апельсин и т.д.

5. Игра «Новый звук»

Однажды фея Фонетика гуляла на лугу и увидела там маленького жеребенка. Он бегал и звал маму: «ИИИИИИИ!»

-Какой звук услышала фея Фонетика?

-Она решила и нас познакомить со звуком ИИИИ. Улыбнитесь друг другу, посмотрите на губы друг друга. Губы в улыбке, произнесите звук ИИИ. Воздух встречает преграду? (Нет.) Значит, это звук гласный или согласный.?

5. Упражнение «Гласный звук И»

Поём звук И от тихого к громкому, от громкого к тихому.

6. Игра «Будь внимателен»

Логопед произносит звуки гласные, услышав звук И, дети поднимают символ гласного зву

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 08-11.01.2021 ж./ 08-11.01..2021 г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 09.01.2021

Среда/

Сәрсенбі

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Қ қ»

Білім беру саласы: «Қатынас»

Оқу іс — әрекеті: Сауат ашу және жазу.

Мақсаты: «Қ»дыбысымен және әрпімен таныстырып, сөздерге дыбыстық талдау жасап білуге үйрету. «Қ»дыбысын қатыстыра отырып сөз, сөйлем құрау, буынға назар аудару және «қ» дыбысының сөздің қай жерде кездесіп тұрғанын (басында, ортасында, соңында) таба білуге дағдыландыру. Байланыстыра сөйлеуге, ұғымталдыққа баулу.

Дидактикалық ойын:

Ойын: «Дыбысты анықта».
Ойынның шарты: балалар орындарын тұрып, тәрбиеші «а» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде қолдарын шапалақтайды, ал «қ» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде аяқтарын топылдатады.
Бейнежазба: сиқырлы әліппе ашылып, «Қ» дыбысынан басталатын сөздер айтылады.
Үлестірмелі жұмыс:
— Балалар, алдымызда тұрған кеспе әріптермен «қ» дыбысы басында, соңында кездесетін сөздер жазайықшы.
Рефлексивті коррекциялаушы
— Балалар, «қ» дыбысына байланысты тағы бір ойын ойнап бүгінгі ашық оқу іс — әрекетімізді қорытындылап жіберейік.
Ойын: «Кім тез ойлайды?».
Ойын шарты: Үстел үстінде тұрған заттардың ішінен, ойынға шыққан бала «қ» дыбысынан
басталатын затты таңдап алып, атын атау және сол сөзге сөйлем құрау.
Ойынға шыққан бала қасықты алып «бұл қасық, қасық – қ дыбысынан басталады. Біз қасықпен тамақ ішеміз» сөйлем құрайды.
Ашық оқу іс — әрекетіне жақсы қатысқан балаларды мадақтау.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Қ қ»

Білім беру саласы: «Қатынас»

Оқу іс — әрекеті: Сауат ашу және жазу.

Мақсаты: «Қ»дыбысымен және әрпімен таныстырып, сөздерге дыбыстық талдау жасап білуге үйрету. «Қ»дыбысын қатыстыра отырып сөз, сөйлем құрау, буынға назар аудару және «қ» дыбысының сөздің қай жерде кездесіп тұрғанын (басында, ортасында, соңында) таба білуге дағдыландыру. Байланыстыра сөйлеуге, ұғымталдыққа баулу.

Дидактикалық ойын:

Ойын: «Дыбысты анықта».
Ойынның шарты: балалар орындарын тұрып, тәрбиеші «а» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде қолдарын шапалақтайды, ал «қ» дыбысынан басталатын сөздер айтқан кезде аяқтарын топылдатады.
Бейнежазба: сиқырлы әліппе ашылып, «Қ» дыбысынан басталатын сөздер айтылады.
Үлестірмелі жұмыс:
— Балалар, алдымызда тұрған кеспе әріптермен «қ» дыбысы басында, соңында кездесетін сөздер жазайықшы.
Рефлексивті коррекциялаушы
— Балалар, «қ» дыбысына байланысты тағы бір ойын ойнап бүгінгі ашық оқу іс — әрекетімізді қорытындылап жіберейік.
Ойын: «Кім тез ойлайды?».
Ойын шарты: Үстел үстінде тұрған заттардың ішінен, ойынға шыққан бала «қ» дыбысынан
басталатын затты таңдап алып, атын атау және сол сөзге сөйлем құрау.
Ойынға шыққан бала қасықты алып «бұл қасық, қасық – қ дыбысынан басталады. Біз қасықпен тамақ ішеміз» сөйлем құрайды.
Ашық оқу іс — әрекетіне жақсы қатысқан балаларды мадақтау.

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Қ қ»

Цель: 

Познакомить со звуком и буквой Қ.

Закрепить понятие»гласный звук».

Учить произносить звук «Қ»  громко, тихо, с различной интонацией, выделять из начала слов.

Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, общую и артикуляционную моторику.

Оборудование: зеркала, предметные картинки, буквы, символ гласного звука, изображения фей Фонетики и Графики, по з красных кружочка для каждого ребёнка, схемы.

Дидактическиеигры:

Игра «Какой звук?»

Какой звук слышится в начале слов: аист, улыбка, улица, апельсин и т.д.

5. Игра «Новый звук»

Однажды фея Фонетика гуляла на лугу и увидела там маленького жеребенка. Он бегал и звал маму: «ИИИИИИИ!»

-Какой звук услышала фея Фонетика?

-Она решила и нас познакомить со звуком  Қ. Улыбнитесь друг другу, посмотрите на губы друг друга. Губы в улыбке, произнесите звук ИИИ. Воздух встречает преграду? (Нет.) Значит, это звук гласный или согласный.?

5. Упражнение «Согласный звук Қ»

Поём звук Қ от тихого к громкому, от громкого к тихому.

6. Игра «Будь внимателен»

Логопед произносит звуки гласные, услышав звук Қ, дети поднимают символ гласного зву

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 14-18.01.2021  ж./ 14-18.01.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 14.01.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ш ш»

Мақсаты:

1) Білімділік: Балаларды «Ш» дыбысымен, әріп таңбасымен дыбыс артикуляциясымен таныстыру, балалардың «ш» дыбысы бар сөздерді ойлап табуына назар аудару.

2) Түзетушілік: Балаларды «Ш» дыбысын буында, сөзде, сөйлемде дұрыс айтуға машықтандыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету.

3) Тәрбиелік: Балаларды «Ш» дыбысын дұрыс айтуға, қуыршаққа көмектесе отырып, аяушылық, қамқорлық қасиеттеріне баулу.

Көрнекілік құралдар: Плакаттар, ойынға арналған суреттер, Ш дыбысы бар суреттер.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ш ш»

Мақсаты:

1) Білімділік: Балаларды «Ш» дыбысымен, әріп таңбасымен дыбыс артикуляциясымен таныстыру, балалардың «ш» дыбысы бар сөздерді ойлап табуына назар аудару.

2) Түзетушілік: Балаларды «Ш» дыбысын буында, сөзде, сөйлемде дұрыс айтуға машықтандыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету.

3) Тәрбиелік: Балаларды «Ш» дыбысын дұрыс айтуға, қуыршаққа көмектесе отырып, аяушылық, қамқорлық қасиеттеріне баулу.

Көрнекілік құралдар: Плакаттар, ойынға арналған суреттер, Ш дыбысы бар суреттер.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ш ш»

Коррекционно-образовательные задачи: Закрепить правильное произношение звука  [ш]. Упражнять в определении наличия – отсутствия звука  [ш] в словах; в определении позиции звука  [ш] в слове (начало, середина). Совершенствовать анализ и синтез слогов ША, ШО, ШУ; деление слов на слоги. Чтение слогов ША, ШО, ШУ. Научить синтезу слова ШУБА. Познакомить с буквой Ш.

Коррекционно-развивающие задачи: Развивать слуховое внимание, память, речь, тонкую и общую моторику; координация речи с движением.

Коррекционно-воспитательные задачи: Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности.

Знакомство с буквой Ш. (2  мин)

– Ребята, звук [ш] обозначается вот так – буквой Ш. А на что похожа  буква Ш? Каким цветом мы всегда раскрашиваем согласные буквы (синим). Возьмите синие карандаши обведите и раскрасьте букву Ш в тетради. Молодцы, а теперь уберите тетради на край стола.

9. Д/И «Теремок с буквами». (2 мин)

-Мышонок для вас приготовил еще одну игру. Положите перед собой игровизоры, найдите и обведите синим маркером в теремках букву Ш. Сколько нашли букв?

10. Д/И «Теремки Воскобовича». (1 мин)

— А теперь давайте покажем мышонку, как мы умеем читать слоги.

Логопед составляет слоги  в теремках, а  дети по очереди читают (ша, шу, шо).

— Молодцы, встаем в круг.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 16.01.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ш ш»

Мақсаты:

1) Білімділік: Балаларды «Ш» дыбысымен, әріп таңбасымен дыбыс артикуляциясымен таныстыру, балалардың «ш» дыбысы бар сөздерді ойлап табуына назар аудару.

2) Түзетушілік: Балаларды «Ш» дыбысын буында, сөзде, сөйлемде дұрыс айтуға машықтандыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету.

3) Тәрбиелік: Балаларды «Ш» дыбысын дұрыс айтуға, қуыршаққа көмектесе отырып, аяушылық, қамқорлық қасиеттеріне баулу.

Көрнекілік құралдар: Плакаттар, ойынға арналған суреттер, Ш дыбысы бар суреттер.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ш ш»

Мақсаты:

1) Білімділік: Балаларды «Ш» дыбысымен, әріп таңбасымен дыбыс артикуляциясымен таныстыру, балалардың «ш» дыбысы бар сөздерді ойлап табуына назар аудару.

2) Түзетушілік: Балаларды «Ш» дыбысын буында, сөзде, сөйлемде дұрыс айтуға машықтандыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету.

3) Тәрбиелік: Балаларды «Ш» дыбысын дұрыс айтуға, қуыршаққа көмектесе отырып, аяушылық, қамқорлық қасиеттеріне баулу.

Көрнекілік құралдар: Плакаттар, ойынға арналған суреттер, Ш дыбысы бар суреттер.

Көрнекілігі: суреттер, кеспе әріптер, гүл шоқтары, электронды оқулық.

Әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру.

Түрі: Ойын

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ш ш»

Коррекционно-образовательные задачи: Закрепить правильное произношение звука  [ш]. Упражнять в определении наличия – отсутствия звука  [ш] в словах; в определении позиции звука  [ш] в слове (начало, середина). Совершенствовать анализ и синтез слогов ША, ШО, ШУ; деление слов на слоги. Чтение слогов ША, ШО, ШУ. Научить синтезу слова ШУБА. Познакомить с буквой Ш.

Коррекционно-развивающие задачи: Развивать слуховое внимание, память, речь, тонкую и общую моторику; координация речи с движением.

Коррекционно-воспитательные задачи: Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности.

Знакомство с буквой Ш. (2  мин)

– Ребята, звук [ш] обозначается вот так – буквой Ш. А на что похожа  буква Ш? Каким цветом мы всегда раскрашиваем согласные буквы (синим). Возьмите синие карандаши обведите и раскрасьте букву Ш в тетради. Молодцы, а теперь уберите тетради на край стола.

9. Д/И «Теремок с буквами». (2 мин)

-Мышонок для вас приготовил еще одну игру. Положите перед собой игровизоры, найдите и обведите синим маркером в теремках букву Ш. Сколько нашли букв?

10. Д/И «Теремки Воскобовича». (1 мин)

— А теперь давайте покажем мышонку, как мы умеем читать слоги.

Логопед составляет слоги  в теремках, а  дети по очереди читают (ша, шу, шо).

— Молодцы, встаем в круг.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 21-25.01.2021  ж./ 21-25.01.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 21.01.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ы ы»

Жаңа Ы дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру.

Ы дыбысы бар сөздер айтып талдау Сөйлем, сөз, туралы ұғымдарды кеңейту. Балалардың ойлауын, сөйлеу тілін дамыту.

Сабақтың көрнекілігі: Ыдыс, қарлығаш, сиыр суреттері, кеспе әріп. Ы дыбысы сауат ашу тапсырмасы бейнеролик

Сабақтың әдіс — тәсілдері: топпен, жеке, жұптық тапсырмалар талдау — жинақтау, сөздік, көрнекілік, әңгімелеу

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ы ы»

Жаңа Ы дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру.

Ы дыбысы бар сөздер айтып талдау Сөйлем, сөз, туралы ұғымдарды кеңейту. Балалардың ойлауын, сөйлеу тілін дамыту.

Сабақтың көрнекілігі: Ыдыс, қарлығаш, сиыр суреттері, кеспе әріп. Ы дыбысы сауат ашу тапсырмасы бейнеролик

Сабақтың әдіс — тәсілдері: топпен, жеке, жұптық тапсырмалар талдау — жинақтау, сөздік, көрнекілік, әңгімелеу

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ы ы»

Цель: Знакомство с буквой Ы

Задачи:
Образовательные:

Познакомить детей со звуком и буквой Ы;

Продолжить увеличивать словарный запас;

Коррекционно-развивающие:
Развивать фонематическое восприятие, анализ и синтез

Развивать память и внимание

Воспитательные:
Воспитывать аккуратность в ходе обведения и раскрашивания буквы Ы

Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом;

Воспитывать интерес к логопедическим занятиям

Оборудование:

Фланелеграф, буква Ы, сова (игрушка на руку), тетради, карандаши

Знакомство с буквой Ы

Посмотрите на доску. Звук [ы] на письме обозначается буквой ы (картинка, обвести указкой). Попробуем нарисовать букву в воздухе: начинаем сверху, движемся вниз, делаем круг, рядом рисуем палочку сверху вниз. Молодцы. Повторим.

Кот Васенька как все коты, когда сидит, напоминает букву Ы.
А бедняжка буква Ы ходит с палочкой, увы.

Работа в тетрадях.

Теперь, открывайте тетради, обведите букву ы, раскрасьте ее.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 23.01.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ы ы»

Жаңа Ы дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру.

Ы дыбысы бар сөздер айтып талдау Сөйлем, сөз, туралы ұғымдарды кеңейту. Балалардың ойлауын, сөйлеу тілін дамыту.

Сабақтың көрнекілігі: Ыдыс, қарлығаш, сиыр суреттері, кеспе әріп. Ы дыбысы сауат ашу тапсырмасы бейнеролик

Сабақтың әдіс — тәсілдері: топпен, жеке, жұптық тапсырмалар талдау — жинақтау, сөздік, көрнекілік, әңгімелеу

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Ы ы»

Жаңа Ы дыбысы және оның әріп таңбасымен таныстыру.

Ы дыбысы бар сөздер айтып талдау Сөйлем, сөз, туралы ұғымдарды кеңейту. Балалардың ойлауын, сөйлеу тілін дамыту.

Сабақтың көрнекілігі: Ыдыс, қарлығаш, сиыр суреттері, кеспе әріп. Ы дыбысы сауат ашу тапсырмасы бейнеролик

Сабақтың әдіс — тәсілдері: топпен, жеке, жұптық тапсырмалар талдау — жинақтау, сөздік, көрнекілік, әңгімелеу

Тыныс алу жаттығуы:

Далада жел соққанда ағаш жапырақтары қалай сыбдырлайды? Логопед екі қолын жоғары көтеріп оңға, солға бұрып көрсетеді.

Балалар бүгінгі біздің оқу іс — әрекетімізге «Қуыршақ» келді, ол сендерден көмек сұрай келді, Қуыршақ өзінің қолшатырын жоғалтып алған екен, ол қолшатырды орманда жүрген қасқыр алып кетіпті,

Қасқыр, қуыршаққа «мен сенің қолшатырыңды балалармен бірге мына тапсырмалардың барлығын орындасаң ғана беремін»,- депті.

Балалар сендер қуыршаққа көмектесесіңдер ме?

Артикуляциялық жаттығулар: «Тәтті тосап», «Құлыншақ», «Кесе».

Мақсаты: осы жаттығулар арқылы тілдің, еріннің қимыл-қозғалысын дамыту.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Ы ы»

Цель: Знакомство с буквой Ы

Задачи:
Образовательные:

Познакомить детей со звуком и буквой Ы;

Продолжить увеличивать словарный запас;

Коррекционно-развивающие:
Развивать фонематическое восприятие, анализ и синтез

Развивать память и внимание

Воспитательные:
Воспитывать аккуратность в ходе обведения и раскрашивания буквы Ы

Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом;

Воспитывать интерес к логопедическим занятиям

Оборудование:

Фланелеграф, буква Ы, сова (игрушка на руку), тетради, карандаши

Знакомство с буквой Ы

Посмотрите на доску. Звук [ы] на письме обозначается буквой ы (картинка, обвести указкой). Попробуем нарисовать букву в воздухе: начинаем сверху, движемся вниз, делаем круг, рядом рисуем палочку сверху вниз. Молодцы. Повторим.

Кот Васенька как все коты, когда сидит, напоминает букву Ы.
А бедняжка буква Ы ходит с палочкой, увы.

Работа в тетрадях.

Теперь, открывайте тетради, обведите букву ы, раскрасьте ее.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 28-01.01.2021  ж./ 28-01.01.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Табиғат әлемі».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 28.01.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «В в»

Сабақтың мақсаты:

1. В дыбысы, әрпімен танысу, берілген сөздерді оқу және жазуға, буын оның түрлерін ажырата білуге үйрету

2. Ой — өрісін , сын тұрғысынан ойлау қабілетін, сөздік қорын тіл байлығын дамыту

3. Сауатты көркем жазуға, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, текшелер, кеспе әріптер, слайд.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ой қозғау, сұрақ-жауап, талдау

Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.

Жаңа сабақ

— Велосипед туралы әңгімелеу.Шығу тарихын айту.

Велосипед сөзін буынға бөліп қай дыбыстан басталғанын сұрау арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу.Мақсатын хабарлау.

— В- ұяң, дауыссыз дыбыс.Орыс тілінен енген дыбыс.

— Жаңа сөздермен таныстыру.Суреттерін көрсете отырып, мағынасын ашу.

Вагон, трамвай, автобус, аквариум, велосипед, вокзал.

— Сөздерді буынға бөліп, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтау

— В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі.

 

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «В в»

Сабақтың мақсаты:

1. В дыбысы, әрпімен танысу, берілген сөздерді оқу және жазуға, буын оның түрлерін ажырата білуге үйрету

2. Ой — өрісін , сын тұрғысынан ойлау қабілетін, сөздік қорын тіл байлығын дамыту

3. Сауатты көркем жазуға, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, текшелер, кеспе әріптер, слайд.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ой қозғау, сұрақ-жауап, талдау

Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.

Жаңа сабақ

— Велосипед туралы әңгімелеу.Шығу тарихын айту.

Велосипед сөзін буынға бөліп қай дыбыстан басталғанын сұрау арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу.Мақсатын хабарлау.

— В- ұяң, дауыссыз дыбыс.Орыс тілінен енген дыбыс.

— Жаңа сөздермен таныстыру.Суреттерін көрсете отырып, мағынасын ашу.

Вагон, трамвай, автобус, аквариум, велосипед, вокзал.

— Сөздерді буынға бөліп, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтау

— В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі.

 

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «В в»

Цель: Образовательные:

1. Учить выделять слова, в которых есть звуки (в), (в,);

2. Познакомить с их письменным обозначением – буквой В;

3. Развивать умение соотносить слово со схемой;

4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки.

Коррекционные:

1. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;

2. Фонематический слух и восприятие;

3. Обогащать словарный запас;

4. Развивать связную речь.

Воспитательные:

Воспитывать умение слышать, слушать своего товарища.

Знакомство с буквой В.

Ребята, а что такое буква – вспоминайте — это, то, что мы видим , пишем , читаем.

Вот буква В — она служит для обозначения звуков (В), (В,) на письме.

 

Стихотворение о букве:

У буквы В, ну прямо смехота –

На удивление два живота.

Давайте повторим: (дети повторяют стихотворение)

 

7. Дифференциация звуков в слогах, словах.

Давайте поиграем в игру «Подушка – камень»

У детей карточки с изображением «подушки» — мягкость звука (В,)

карточки с изображением «камня» — твёрдость звука (В)

Я называю слоги слова, а дети поднимают соответствующую карточку.

Слоги: ВО, ВЕ, ВЫ, ВИ, ВА, ВЯ, ВУ, ВЮ, ВЭ, ВЕ,

Слова: ВАГОН, ВЕРБЛЮД, СОВА, ВИЛКА, ВАЛЕНКИ, ВЬЮГА.

Хорошо!

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 30.01.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «В в»

Сабақтың мақсаты:

1. В дыбысы, әрпімен танысу, берілген сөздерді оқу және жазуға, буын оның түрлерін ажырата білуге үйрету

2. Ой — өрісін , сын тұрғысынан ойлау қабілетін, сөздік қорын тіл байлығын дамыту

3. Сауатты көркем жазуға, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, текшелер, кеспе әріптер, слайд.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ой қозғау, сұрақ-жауап, талдау

Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.

Жаңа сабақ

— Велосипед туралы әңгімелеу.Шығу тарихын айту.

Велосипед сөзін буынға бөліп қай дыбыстан басталғанын сұрау арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу.Мақсатын хабарлау.

— В- ұяң, дауыссыз дыбыс.Орыс тілінен енген дыбыс.

— Жаңа сөздермен таныстыру.Суреттерін көрсете отырып, мағынасын ашу.

Вагон, трамвай, автобус, аквариум, велосипед, вокзал.

— Сөздерді буынға бөліп, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтау

— В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі.

 

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «В в»

Сабақтың мақсаты:

1. В дыбысы, әрпімен танысу, берілген сөздерді оқу және жазуға, буын оның түрлерін ажырата білуге үйрету

2. Ой — өрісін , сын тұрғысынан ойлау қабілетін, сөздік қорын тіл байлығын дамыту

3. Сауатты көркем жазуға, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуға тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, текшелер, кеспе әріптер, слайд.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ой қозғау, сұрақ-жауап, талдау

Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.

Жаңа сабақ

— Велосипед туралы әңгімелеу.Шығу тарихын айту.

Велосипед сөзін буынға бөліп қай дыбыстан басталғанын сұрау арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашу.Мақсатын хабарлау.

— В- ұяң, дауыссыз дыбыс.Орыс тілінен енген дыбыс.

— Жаңа сөздермен таныстыру.Суреттерін көрсете отырып, мағынасын ашу.

Вагон, трамвай, автобус, аквариум, велосипед, вокзал.

— Сөздерді буынға бөліп, неше дыбыс, неше әріп бар екенін анықтау

— В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі.

 

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «В в»

Цель: Образовательные:

1. Учить выделять слова, в которых есть звуки (в), (в,);

2. Познакомить с их письменным обозначением – буквой В;

3. Развивать умение соотносить слово со схемой;

4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки.

Коррекционные:

1. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;

2. Фонематический слух и восприятие;

3. Обогащать словарный запас;

4. Развивать связную речь.

Воспитательные:

Воспитывать умение слышать, слушать своего товарища.

Знакомство с буквой В.

Ребята, а что такое буква – вспоминайте — это, то, что мы видим , пишем , читаем.

Вот буква В — она служит для обозначения звуков (В), (В,) на письме.

 

Стихотворение о букве:

У буквы В, ну прямо смехота –

На удивление два живота.

Давайте повторим: (дети повторяют стихотворение)

 

7. Дифференциация звуков в слогах, словах.

Давайте поиграем в игру «Подушка – камень»

У детей карточки с изображением «подушки» — мягкость звука (В,)

карточки с изображением «камня» — твёрдость звука (В)

Я называю слоги слова, а дети поднимают соответствующую карточку.

Слоги: ВО, ВЕ, ВЫ, ВИ, ВА, ВЯ, ВУ, ВЮ, ВЭ, ВЕ,

Слова: ВАГОН, ВЕРБЛЮД, СОВА, ВИЛКА, ВАЛЕНКИ, ВЬЮГА.

Хорошо!

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 04-08.02.2021  ж./ 04-08.02.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біздің қоршаған орта».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 04.02.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Е е»

Мақсаты: Балаларды Е дыбысы мен әрпіне таныстыру. Е дыбысының сөздегі орнын ажырату. Сөздерді оқу мен жазуға үйрету.

Дамытушылық: Ойын арқылы балалардың дүниетанымын, шығармашылық қабілеттерін, топпен жұмыс жасауға, ой — өрісін, тілін дамыту.

Тәрбиелік: Балаларды ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Ее дыбысы мен әрпі»
— Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға қарап, электронды оқулықтан берілетін бейне сюжетке қарайық .

— Міне, балалар сендер Е  дыбысы туралы тамаша бір бейне сюжетке куә болдыңдар. – Сонымен балалар, Е  дыбысы қандай дыбыс екен?

Е дыбысына келетін сөздерге мысал келтіру.

Кеспе әріптермен жұмыс.
Ал, балалар бүгінгі оқу қызметіндеЕ  дыбысына байланысты сөздерді кеспе әріптермен жазайық.

Қызығушылығын ояту.

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Е е»

Мақсаты: Балаларды Е дыбысы мен әрпіне таныстыру. Е дыбысының сөздегі орнын ажырату. Сөздерді оқу мен жазуға үйрету.

Дамытушылық: Ойын арқылы балалардың дүниетанымын, шығармашылық қабілеттерін, топпен жұмыс жасауға, ой — өрісін, тілін дамыту.

Тәрбиелік: Балаларды ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Ее дыбысы мен әрпі»
— Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға қарап, электронды оқулықтан берілетін бейне сюжетке қарайық .

— Міне, балалар сендер Е  дыбысы туралы тамаша бір бейне сюжетке куә болдыңдар. – Сонымен балалар, Е  дыбысы қандай дыбыс екен?

Е дыбысына келетін сөздерге мысал келтіру.

Кеспе әріптермен жұмыс.
Ал, балалар бүгінгі оқу қызметіндеЕ  дыбысына байланысты сөздерді кеспе әріптермен жазайық.

Қызығушылығын ояту.

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Е е»

Цель: Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить детей находить эту букву.

Учить правильно составлять слова из букв разрезной азбуки.

Закрепить знания о гласных, согласных звуках, твердых, мягких, звонких, глухих. Формировать устную речь детей

Материал: счетные палочки, тетради, карандаши, презентация.

Коррекционные:

1. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;

2. Фонематический слух и восприятие;

3. Обогащать словарный запас;

4. Развивать связную речь.

Воспитательные:

Воспитывать умение слышать, слушать своего товарища.

Знакомство с буквой В.

Ребята, а что такое буква – вспоминайте — это, то, что мы видим , пишем , читаем.

Вот буква В — она служит для обозначения звуков (В), (В,) на письме.

 

Стихотворение о букве:

У буквы В, ну прямо смехота –

На удивление два живота.

Давайте повторим: (дети повторяют стихотворение)

 

7. Дифференциация звуков в слогах, словах.

Давайте поиграем в игру «Подушка – камень»

У детей карточки с изображением «подушки» — мягкость звука (В,)

карточки с изображением «камня» — твёрдость звука (В)

Я называю слоги слова, а дети поднимают соответствующую карточку.

Слоги: ВО, ВЕ, ВЫ, ВИ, ВА, ВЯ, ВУ, ВЮ, ВЭ, ВЕ,

Слова: ВАГОН, ВЕРБЛЮД, СОВА, ВИЛКА, ВАЛЕНКИ, ВЬЮГА.

Хорошо!

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 06.02.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Е е»

Мақсаты: Балаларды Е дыбысы мен әрпіне таныстыру. Е дыбысының сөздегі орнын ажырату. Сөздерді оқу мен жазуға үйрету.

Дамытушылық: Ойын арқылы балалардың дүниетанымын, шығармашылық қабілеттерін, топпен жұмыс жасауға, ой — өрісін, тілін дамыту.

Тәрбиелік: Балаларды ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Ее дыбысы мен әрпі»
— Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға қарап, электронды оқулықтан берілетін бейне сюжетке қарайық .

— Міне, балалар сендер Е  дыбысы туралы тамаша бір бейне сюжетке куә болдыңдар. – Сонымен балалар, Е  дыбысы қандай дыбыс екен?

Е дыбысына келетін сөздерге мысал келтіру.

Кеспе әріптермен жұмыс.
Ал, балалар бүгінгі оқу қызметіндеЕ  дыбысына байланысты сөздерді кеспе әріптермен жазайық.

Қызығушылығын ояту.

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Е е»

Мақсаты: Балаларды Е дыбысы мен әрпіне таныстыру. Е дыбысының сөздегі орнын ажырату. Сөздерді оқу мен жазуға үйрету.

Дамытушылық: Ойын арқылы балалардың дүниетанымын, шығармашылық қабілеттерін, топпен жұмыс жасауға, ой — өрісін, тілін дамыту.

Тәрбиелік: Балаларды ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Ее дыбысы мен әрпі»
— Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға қарап, электронды оқулықтан берілетін бейне сюжетке қарайық .

— Міне, балалар сендер Е  дыбысы туралы тамаша бір бейне сюжетке куә болдыңдар. – Сонымен балалар, Е  дыбысы қандай дыбыс екен?

Е дыбысына келетін сөздерге мысал келтіру.

Кеспе әріптермен жұмыс.
Ал, балалар бүгінгі оқу қызметіндеЕ  дыбысына байланысты сөздерді кеспе әріптермен жазайық.

Қызығушылығын ояту.

ІV Оқулықпен жұмыс.

 

— Суретке қарап, әңгімелеу.Вокзал туралы білетіндерін сұрау.

— Мәтінмен жұмыс.

А) Өзім оқимын

Ә) Мәтінді талдау.

Б) Іштей оқу, дауыстап, тізбектеп оқыту.

— «Үлкенге құрмет-балаға міндет» мақалының мағынасын ашу.

V Сергіту сәті

VІ Дәптермен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Е е»

Цель: Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить детей находить эту букву.

Учить правильно составлять слова из букв разрезной азбуки.

Закрепить знания о гласных, согласных звуках, твердых, мягких, звонких, глухих. Формировать устную речь детей

Материал: счетные палочки, тетради, карандаши, презентация.

Коррекционные:

1. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;

2. Фонематический слух и восприятие;

3. Обогащать словарный запас;

4. Развивать связную речь.

Воспитательные:

Воспитывать умение слышать, слушать своего товарища.

Знакомство с буквой В.

Ребята, а что такое буква – вспоминайте — это, то, что мы видим , пишем , читаем.

Вот буква В — она служит для обозначения звуков (В), (В,) на письме.

Стихотворение о букве:

У буквы В, ну прямо смехота –

На удивление два живота.

Давайте повторим: (дети повторяют стихотворение)

7. Дифференциация звуков в слогах, словах.

Давайте поиграем в игру «Подушка – камень»

У детей карточки с изображением «подушки» — мягкость звука (В,)

карточки с изображением «камня» — твёрдость звука (В)

Я называю слоги слова, а дети поднимают соответствующую карточку.

Слоги: ВО, ВЕ, ВЫ, ВИ, ВА, ВЯ, ВУ, ВЮ, ВЭ, ВЕ,

Слова: ВАГОН, ВЕРБЛЮД, СОВА, ВИЛКА, ВАЛЕНКИ, ВЬЮГА.

Хорошо!

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

Циклограмма

Уақыты/время: 11-15.02.2021  ж./ 11-15.02.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біздің қоршаған орта».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 11.02.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Мақсаты:
1) «Дд» дыбысы және әріп таңбасымен таныстыра келіп, балалардың сөздің мәдениетін сақтап, анық таза сөйлеуге үйрету;
2) Сөйлем ойлап табуына назар аударып, сөздік қорын толықтыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету. Жазуға қолдарын жаттықтыру.
3) Ертегі — саяхаты арқылы балалардың оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кеспе әріптер, касса, карточка, суреттер, текшелер.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Жаңа білім.
Жұмбақ
— Сол аяқ пен оң аяқ, Кезек оны тебеді.
Ол тынымсыз домалап, Зыр жүгіре береді.
— Доп қай әріптен басталады?
— Ендеше бүгін «Дд» дыбысымен танысамыз.
— Баспа, жазба түрін көреміз.
— Дауысты дыбыс па? Дауыссыз дыбыс па?
— Қандай текшемен белгіленеді?
— Доп сөзін текшемен жазыңдар. Буынға бөл, неше буын?
— Дыбыстық талдау жасаймыз.
Доп суретін үлестіремін.
— Доппен қандай ойын ойналады?
— Домбыра, велосипед, Айдана. «Д» дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында келеді.
— Балалар, ал қазір үлгі бойынша «Д» дыбысының бас әрпін және кіші әрпін бастырып жазайық.
Ауада жазу. Дәптер көзіне жазу.
— Жаңылтпаш.
Топ бала топтана, Қуып жүр, допты ала.
— Көз жаттығуы.
— Қане, бірге оқиық.
— Сөйлем құра, ойла.
— Сөз құра, ойла.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Мақсаты:
1) «Дд» дыбысы және әріп таңбасымен таныстыра келіп, балалардың сөздің мәдениетін сақтап, анық таза сөйлеуге үйрету;
2) Сөйлем ойлап табуына назар аударып, сөздік қорын толықтыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету. Жазуға қолдарын жаттықтыру.
3) Ертегі — саяхаты арқылы балалардың оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кеспе әріптер, касса, карточка, суреттер, текшелер.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Жаңа білім.
Жұмбақ
— Сол аяқ пен оң аяқ, Кезек оны тебеді.
Ол тынымсыз домалап, Зыр жүгіре береді.
— Доп қай әріптен басталады?
— Ендеше бүгін «Дд» дыбысымен танысамыз.
— Баспа, жазба түрін көреміз.
— Дауысты дыбыс па? Дауыссыз дыбыс па?
— Қандай текшемен белгіленеді?
— Доп сөзін текшемен жазыңдар. Буынға бөл, неше буын?
— Дыбыстық талдау жасаймыз.
Доп суретін үлестіремін.
— Доппен қандай ойын ойналады?
— Домбыра, велосипед, Айдана. «Д» дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында келеді.
— Балалар, ал қазір үлгі бойынша «Д» дыбысының бас әрпін және кіші әрпін бастырып жазайық.
Ауада жазу. Дәптер көзіне жазу.
— Жаңылтпаш.
Топ бала топтана, Қуып жүр, допты ала.
— Көз жаттығуы.
— Қане, бірге оқиық.
— Сөйлем құра, ойла.
— Сөз құра, ойла.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Д д»

Программные задачи: Познакомить детей со звуком «Д» и буквой «Д».

Учить делать звуковой анализ слова «домик». Придумывать слова со звуком «Д» в начале, конце и середине слова. Придумывать предложения, где в словах есть звук «Д».

Материал: предметные и сюжетные картинки, магниты для звукового анализа слова «домик», тетради, ручка.

Игра «Светофор».

На столах у детей лежат картинки, в названии которых встречается звук Д.

Если звук Д в начале слова – красный свет, в середине слова – желтый свет, в конце слова – зелёный свет.

Воспитатель показывает красную карточку, дети, у которых есть картинка со звуком Д в начале слова, переходят на другую сторону и т.д.

7. Игра «Много – один» (с мячом).

8. Звук Д обозначается на письме буквой Д (показ буквы).

— На что похожа эта буква?

Гимнастика для пальчиков «Братья».

Воспитатель показывает на доске и объясняет, как печатается буква.

Предлагает детям напечатать её в воздухе, на ладошке.

— А теперь напечатайте букву в тетради.

— Большую букву Д столько раз, сколько хлопну в ладоши.

— Маленькую букву д сколько пальцев у вас на левой руке.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 13.02.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Мақсаты:
1) «Дд» дыбысы және әріп таңбасымен таныстыра келіп, балалардың сөздің мәдениетін сақтап, анық таза сөйлеуге үйрету;
2) Сөйлем ойлап табуына назар аударып, сөздік қорын толықтыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету. Жазуға қолдарын жаттықтыру.
3) Ертегі — саяхаты арқылы балалардың оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кеспе әріптер, касса, карточка, суреттер, текшелер.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Жаңа білім.
Жұмбақ
— Сол аяқ пен оң аяқ, Кезек оны тебеді.
Ол тынымсыз домалап, Зыр жүгіре береді.
— Доп қай әріптен басталады?
— Ендеше бүгін «Дд» дыбысымен танысамыз.
— Баспа, жазба түрін көреміз.
— Дауысты дыбыс па? Дауыссыз дыбыс па?
— Қандай текшемен белгіленеді?
— Доп сөзін текшемен жазыңдар. Буынға бөл, неше буын?
— Дыбыстық талдау жасаймыз.
Доп суретін үлестіремін.
— Доппен қандай ойын ойналады?
— Домбыра, велосипед, Айдана. «Д» дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында келеді.
— Балалар, ал қазір үлгі бойынша «Д» дыбысының бас әрпін және кіші әрпін бастырып жазайық.
Ауада жазу. Дәптер көзіне жазу.
— Жаңылтпаш.
Топ бала топтана, Қуып жүр, допты ала.
— Көз жаттығуы.
— Қане, бірге оқиық.
— Сөйлем құра, ойла.
— Сөз құра, ойла.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Мақсаты:
1) «Дд» дыбысы және әріп таңбасымен таныстыра келіп, балалардың сөздің мәдениетін сақтап, анық таза сөйлеуге үйрету;
2) Сөйлем ойлап табуына назар аударып, сөздік қорын толықтыру, байланыстырып сөйлеуге үйрету. Жазуға қолдарын жаттықтыру.
3) Ертегі — саяхаты арқылы балалардың оқуға деген сүйіспеншілігін арттыру.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, кеспе әріптер, касса, карточка, суреттер, текшелер.

Сабақтың типі: Жаңа сабақ.

Оқу қызметінің көрнекілігі: Суреттер, кеспе әріптер, өз бетімен жұмыс жасау. оқу, жазу.

Оқыту технологиясы: Дамыта оқыту.

Жаңа білім.
Жұмбақ
— Сол аяқ пен оң аяқ, Кезек оны тебеді.
Ол тынымсыз домалап, Зыр жүгіре береді.
— Доп қай әріптен басталады?
— Ендеше бүгін «Дд» дыбысымен танысамыз.
— Баспа, жазба түрін көреміз.
— Дауысты дыбыс па? Дауыссыз дыбыс па?
— Қандай текшемен белгіленеді?
— Доп сөзін текшемен жазыңдар. Буынға бөл, неше буын?
— Дыбыстық талдау жасаймыз.
Доп суретін үлестіремін.
— Доппен қандай ойын ойналады?
— Домбыра, велосипед, Айдана. «Д» дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында келеді.
— Балалар, ал қазір үлгі бойынша «Д» дыбысының бас әрпін және кіші әрпін бастырып жазайық.
Ауада жазу. Дәптер көзіне жазу.
— Жаңылтпаш.
Топ бала топтана, Қуып жүр, допты ала.
— Көз жаттығуы.
— Қане, бірге оқиық.
— Сөйлем құра, ойла.
— Сөз құра, ойла.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «Д д»

Программные задачи: Познакомить детей со звуком «Д» и буквой «Д».

Учить делать звуковой анализ слова «домик». Придумывать слова со звуком «Д» в начале, конце и середине слова. Придумывать предложения, где в словах есть звук «Д».

Материал: предметные и сюжетные картинки, магниты для звукового анализа слова «домик», тетради, ручка.

Игра «Светофор».

На столах у детей лежат картинки, в названии которых встречается звук Д.

Если звук Д в начале слова – красный свет, в середине слова – желтый свет, в конце слова – зелёный свет.

Воспитатель показывает красную карточку, дети, у которых есть картинка со звуком Д в начале слова, переходят на другую сторону и т.д.

7. Игра «Много – один» (с мячом).

8. Звук Д обозначается на письме буквой Д (показ буквы).

— На что похожа эта буква?

Гимнастика для пальчиков «Братья».

Воспитатель показывает на доске и объясняет, как печатается буква.

Предлагает детям напечатать её в воздухе, на ладошке.

— А теперь напечатайте букву в тетради.

— Большую букву Д столько раз, сколько хлопну в ладоши.

— Маленькую букву д сколько пальцев у вас на левой руке.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 18-22.02.2021  ж./ 18-22.02.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біздің қоршаған орта».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 18.02.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Сабақтың мақсаты: 1. К дыбысымен таныстыру. К дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Сабақтың мақсаты: 1. К дыбысымен таныстыру. К дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «К к»

Цель: Закреплять умение  дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости [к]   [к’]; Упражнять: в умении, условно обозначать согласные звуки, последовательно анализировать звуки в односложных словах, в составлении  предложений, обозначая графически, в образовании множественного числа существительных. Развивать слуховое восприятие, фонематические процессы, мелкую моторику.

Оборудование:

Сундучок, камешки, крышечки, клубочки, карандаши, предметные картинки со звуками [к] [к’]. Волшебный карандаш, волшебная кисточка. Раздаточный материал для обозначения звукового анализа (фишки красного, синего и зелёного цвета), полоски для составления предложений, полоска с тремя делениями. Набор букв для выкладывания слов КОТ, КИТ. Два цветка с синими и зелёными лепестками. Счётные палочки по 3 штуки на каждого ребёнка.

уки?(твёрдые и мягкие, звонкие и глухие).

Кто скажет полным предложением тайну звука [к]?

К- согласный, К- короткий,

К- взрывной, К- без голоса, глухой.

— Ребята, а давайте заглянем в сундучок, может быть, там есть предметы, которыми можно поиграть?

Возьмите из сундучка 2 любых предмета, которые стучат.

5.Игра «Поймай звук»

-Вы догадались, какой звук мы будем ловить? Твёрдый звук [к].

«Паучок»

У тебя, скажи, паук,

Сколько ног и сколько рук?

Отвечай-ка, паучок,

Сколько рук и сколько ног?

Отвечал нам паучок,

8 рук и 8 ног.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 20.02.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Сабақтың мақсаты: 1. К дыбысымен таныстыру. К дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «Д д»

Сабақтың мақсаты: 1. К дыбысымен таныстыру. К дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «К к»

Цель: Закреплять умение  дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости [к]   [к’]; Упражнять: в умении, условно обозначать согласные звуки, последовательно анализировать звуки в односложных словах, в составлении  предложений, обозначая графически, в образовании множественного числа существительных. Развивать слуховое восприятие, фонематические процессы, мелкую моторику.

Оборудование:

Сундучок, камешки, крышечки, клубочки, карандаши, предметные картинки со звуками [к] [к’]. Волшебный карандаш, волшебная кисточка. Раздаточный материал для обозначения звукового анализа (фишки красного, синего и зелёного цвета), полоски для составления предложений, полоска с тремя делениями. Набор букв для выкладывания слов КОТ, КИТ. Два цветка с синими и зелёными лепестками. Счётные палочки по 3 штуки на каждого ребёнка.

уки?(твёрдые и мягкие, звонкие и глухие).

Кто скажет полным предложением тайну звука [к]?

К- согласный, К- короткий,

К- взрывной, К- без голоса, глухой.

— Ребята, а давайте заглянем в сундучок, может быть, там есть предметы, которыми можно поиграть?

Возьмите из сундучка 2 любых предмета, которые стучат.

5.Игра «Поймай звук»

-Вы догадались, какой звук мы будем ловить? Твёрдый звук [к].

«Паучок»

У тебя, скажи, паук,

Сколько ног и сколько рук?

Отвечай-ка, паучок,

Сколько рук и сколько ног?

Отвечал нам паучок,

8 рук и 8 ног.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 25-01.02.2021  ж./ 25-01.02.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біздің қоршаған орта».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 25.02.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «І і»

Сабақтың мақсаты: 1. І дыбысымен таныстыру. І дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «І і»

Сабақтың мақсаты: 1. І дыбысымен таныстыру. І дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «І і»

Цель: Закреплять умение  дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости [і]  ; Упражнять: в умении, условно обозначать согласные звуки, последовательно анализировать звуки в односложных словах, в составлении  предложений, обозначая графически, в образовании множественного числа существительных. Развивать слуховое восприятие, фонематические процессы, мелкую моторику.

Оборудование:

Сундучок, камешки, крышечки, клубочки, карандаши, предметные картинки со звуками [і]. Волшебный карандаш, волшебная кисточка. Раздаточный материал для обозначения звукового анализа (фишки красного, синего и зелёного цвета), полоски для составления предложений, полоска с тремя делениями. Набор букв для выкладывания слов. Два цветка с синими и зелёными лепестками. Счётные палочки по 3 штуки на каждого ребёнка.

уки?(твёрдые и мягкие, звонкие и глухие).

Кто скажет полным предложением тайну звука [к]?

К- согласный, К- короткий,

К- взрывной, К- без голоса, глухой.

— Ребята, а давайте заглянем в сундучок, может быть, там есть предметы, которыми можно поиграть?

Возьмите из сундучка 2 любых предмета, которые стучат.

5.Игра «Поймай звук»

-Вы догадались, какой звук мы будем ловить? .

«Паучок»

У тебя, скажи, паук,

Сколько ног и сколько рук?

Отвечай-ка, паучок,

Сколько рук и сколько ног?

Отвечал нам паучок,

8 рук и 8 ног.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 27.02.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «І і»

Сабақтың мақсаты: 1. І дыбысымен таныстыру. І дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «І і»

Сабақтың мақсаты: 1. І дыбысымен таныстыру. І дыбысына тіл ұстарта отырып сөз құрату, буын ішінде бекіту, дыбыстық талдау жасату.
2. Дидактикалық құралдар арқылы балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамыту. Балаларды К дыбысы бар сөздерді буынға бөлуге, сөйлем ойлауға үйрету.
3. Байланыстырып сөйлеуге, түзу отыруға тәрбиелеу.
Әдіс — тәсілдері: әңгімелеу, ойын арқылы, көрнекілік, сұрақ — жауап.
Көрнекілігі: к дыбысының баспа түрі, текшелер, ойыншықтар, интерактивті тақта,
суреттер, қарындаш, сауат ашу дәптері.

Ойынның аты: Кім жылдам, тез тап.

Мақсаты: тақтада тұрған қағаздарда әріптер жасырылған. Сол қағаздағы әріпке сөз құраңдар. Айтылған әріпке сөз құраймыз. Қай бала тез әрі дұрыс айтқанға жұлдызша беремін. А, Т, П, Н, Ғ, Р, Л, М, У, Ш, Й, О, Қ, Д, Б, С, Ы, Ж, Ы, Ұ, Ң, Е.

— Өте жақсы. Балалар, ал, кім жұмбақтар, біледі?

VІІ. Сөзжұмбақты шешу.

— Мына суреттер арқылы сөз жұмбағымызды шешейік, сол кезде бүгінгі біздің өткен дыбысымызды табамыз. Көк, кесе, күрек, кірпік.(әліппе дәптері №- 1. 44 — бет)

 

VІІІ. Өлең жаттау.

— Ұзын құлақ сұр қоян,

Естіп қалып, сыбдырды.

Ойлы қырлы жерлермен,

Ытқып — ытқып секірді.

Қарап еді артына,

Қиығын салып көзінің.

Келе жатқан артында,

Көжегі екен өзінің.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «І і»

Цель: Закреплять умение  дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости [і]  ; Упражнять: в умении, условно обозначать согласные звуки, последовательно анализировать звуки в односложных словах, в составлении  предложений, обозначая графически, в образовании множественного числа существительных. Развивать слуховое восприятие, фонематические процессы, мелкую моторику.

Оборудование:

Сундучок, камешки, крышечки, клубочки, карандаши, предметные картинки со звуками [і]. Волшебный карандаш, волшебная кисточка. Раздаточный материал для обозначения звукового анализа (фишки красного, синего и зелёного цвета), полоски для составления предложений, полоска с тремя делениями. Набор букв для выкладывания слов. Два цветка с синими и зелёными лепестками. Счётные палочки по 3 штуки на каждого ребёнка.

уки?(твёрдые и мягкие, звонкие и глухие).

Кто скажет полным предложением тайну звука [к]?

К- согласный, К- короткий,

К- взрывной, К- без голоса, глухой.

— Ребята, а давайте заглянем в сундучок, может быть, там есть предметы, которыми можно поиграть?

Возьмите из сундучка 2 любых предмета, которые стучат.

5.Игра «Поймай звук»

-Вы догадались, какой звук мы будем ловить? .

«Паучок»

У тебя, скажи, паук,

Сколько ног и сколько рук?

Отвечай-ка, паучок,

Сколько рук и сколько ног?

Отвечал нам паучок,

8 рук и 8 ног.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 04-07.03.2021  ж./ 04-07.03.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 04.03.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «З з»

Оқу іс-әрекетінің мақсаты:сөзге дыбыстық талдау жасау жасай білуге уйрету,сөздерді буынға дұрыс бөле білу,сурет арқылы заттың атауын білу,логикалық ойлау қабілетін арттыру.Жазу дағдысына үйрету.

Оқу іс-әрекетінің көрнекілігі:кеспе әріптер,касса,суреттер,текшелер.

Әдіс-тәсілдері:әңгімелеу,сұрақ-жауап,түсіндіру.

1.Жұмбақшешу.

Ләзаттабар,

Жанатта жоқ.

Азатта бар,

Қанаттажоқ.(Зәрпі)

Жауабын айтқан бала сол З дыбысына сөзойлапайтады.

«Сөзойла,көпойла»дидактикалықойыны.

Ойын шарты:Барлықбалаларғажеке-жекедоплақтырып,допалғанбаласолдыбысқасөзойлапайтады.(Сөздіңбасында,ортасында,соңындаЗдыбысы).Суреткеқарапдыбыстықталдаужасату.

Зәуресөзіншапалақ ұруарқылыбуынғабөлу.

2.Тіл ұстартужаттығуы.

Ыз-ыз-ыз

Анар –сүйкімдіқыз.

3.Дәптерменжұмыс.

Жүзік,зымыран,жұлдызсөздерінедыбыстықталдаужасатып,ондағыЗ         дыбысының орнынажыратқызады. БалалардыңөздерінеЗдыбысыныңсөздіңбасында,ортасында,аяғында,келетінсөздеройлатады. Дәптердегібуындарды, сөздердіқұратыпоқытады.Балығыхорменқайталап оқиды.

Жазу жұмысы:педагог З дыбысын  ауада жазып  көрсетеді. Балалардыңөздерінеауадажазғызады. Сонансоң дәптергежазу .

Дәптердеберілгенсызба бойыншабірнешесөйлемқұрату.

Мысалы:Атам қарбызөсірді.Қарбызбақшадаөседі.

Сөзжұмбақшешеді.Шешуі:қазына.Қазынасөзіне сөздік жумысын жүргізу.

Қазына- түрлібағалызаттар ,дүниемүлік,байлық.

4.Сергіту сәтінөткізу .

Ұзынқанатинелік ,

Инелікке тимелік,

Ұшақтыбізжасадық

Инеліктен үйреніп.

Зу-зу,зу-зу,зу-зу.        (Қимылменкөрсету)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «З з»

Оқу іс-әрекетінің мақсаты:сөзге дыбыстық талдау жасау жасай білуге уйрету,сөздерді буынға дұрыс бөле білу,сурет арқылы заттың атауын білу,логикалық ойлау қабілетін арттыру.Жазу дағдысына үйрету.

Оқу іс-әрекетінің көрнекілігі:кеспе әріптер,касса,суреттер,текшелер.

Әдіс-тәсілдері:әңгімелеу,сұрақ-жауап,түсіндіру.

1.Жұмбақшешу.

Ләзаттабар,

Жанатта жоқ.

Азатта бар,

Қанаттажоқ.(Зәрпі)

Жауабын айтқан бала сол З дыбысына сөзойлапайтады.

«Сөзойла,көпойла»дидактикалықойыны.

Ойын шарты:Барлықбалаларғажеке-жекедоплақтырып,допалғанбаласолдыбысқасөзойлапайтады.(Сөздіңбасында,ортасында,соңындаЗдыбысы).Суреткеқарапдыбыстықталдаужасату.

Зәуресөзіншапалақ ұруарқылыбуынғабөлу.

2.Тіл ұстартужаттығуы.

Ыз-ыз-ыз

Анар –сүйкімдіқыз.

3.Дәптерменжұмыс.

Жүзік,зымыран,жұлдызсөздерінедыбыстықталдаужасатып,ондағыЗ         дыбысының орнынажыратқызады. БалалардыңөздерінеЗдыбысыныңсөздіңбасында,ортасында,аяғында,келетінсөздеройлатады. Дәптердегібуындарды, сөздердіқұратыпоқытады.Балығыхорменқайталап оқиды.

Жазу жұмысы:педагог З дыбысын  ауада жазып  көрсетеді. Балалардыңөздерінеауадажазғызады. Сонансоң дәптергежазу .

Дәптердеберілгенсызба бойыншабірнешесөйлемқұрату.

Мысалы:Атам қарбызөсірді.Қарбызбақшадаөседі.

Сөзжұмбақшешеді.Шешуі:қазына.Қазынасөзіне сөздік жумысын жүргізу.

Қазына- түрлібағалызаттар ,дүниемүлік,байлық.

4.Сергіту сәтінөткізу .

Ұзынқанатинелік ,

Инелікке тимелік,

Ұшақтыбізжасадық

Инеліктен үйреніп.

Зу-зу,зу-зу,зу-зу.        (Қимылменкөрсету)

 

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «З з»

Цель: Познакомить детей со звуками «з», «зь» и буквой «З».

Задачи:

Образовательные:

-уточнять артикуляцию звуков [з – з`];

-упражнять детей в определении места звуков [з – з`] в словах с одновременным присутствием звуков [с] и [з] ([с`] и [з`]);

-объяснять значение слов-паронимов (отличающихся одним звуком);

-знакомить с буквой Зз; закреплять образы букв.

Развивающие:

-Развивать мелкую моторику.

-Стимулировать речевую активность.

Воспитательные:

— Воспитывать умение работать в коллективе, интерес к занятиям.

Оборудование: ИКТ, картинки на что похожа буква «Зз», панно «Домик для букв», зеркала, конверты с заданиями.

1. —  Послушайте стихотворение.

Найдем ее мы в звездочке,

И в золоте, и в розе,

В земле, в алмазе, в бирюзе,

В заре, в зиме, в морозе.

— Какой звук я выделяла в словах? ([з – з`]). Вот вы и назвали звуки, с которыми нам предстоит сегодня встретиться.

2. Артикуляция звуков.  (зеркала) 

— Как расположены губы? (Губы в улыбке.)

— А зубки?  (Зубы сомкнуты заборчиком и создают преграду для воздушной струи)

— Что делает язычок?  (Кончик языка упирается в нижние зубы, пустил ветерок, включил голосок и звонко – звонко запел: з – з – з. Получилась новая песенка – это песенка комара. Давайте все вместе позвеним з – з – з. Вот так поёт комар, когда летит и смотрит, кого бы укусить. Ну – ка, позвеним ещё.  (выполняем упражнение и смотрим в зеркало)

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 06.03.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «З з»

Оқу іс-әрекетінің мақсаты:сөзге дыбыстық талдау жасау жасай білуге уйрету,сөздерді буынға дұрыс бөле білу,сурет арқылы заттың атауын білу,логикалық ойлау қабілетін арттыру.Жазу дағдысына үйрету.

Оқу іс-әрекетінің көрнекілігі:кеспе әріптер,касса,суреттер,текшелер.

Әдіс-тәсілдері:әңгімелеу,сұрақ-жауап,түсіндіру.

1.Жұмбақшешу.

Ләзаттабар,

Жанатта жоқ.

Азатта бар,

Қанаттажоқ.(Зәрпі)

Жауабын айтқан бала сол З дыбысына сөзойлапайтады.

«Сөзойла,көпойла»дидактикалықойыны.

Ойын шарты:Барлықбалаларғажеке-жекедоплақтырып,допалғанбаласолдыбысқасөзойлапайтады.(Сөздіңбасында,ортасында,соңындаЗдыбысы).Суреткеқарапдыбыстықталдаужасату.

Зәуресөзіншапалақ ұруарқылыбуынғабөлу.

2.Тіл ұстартужаттығуы.

Ыз-ыз-ыз

Анар –сүйкімдіқыз.

3.Дәптерменжұмыс.

Жүзік,зымыран,жұлдызсөздерінедыбыстықталдаужасатып,ондағыЗ         дыбысының орнынажыратқызады. БалалардыңөздерінеЗдыбысыныңсөздіңбасында,ортасында,аяғында,келетінсөздеройлатады. Дәптердегібуындарды, сөздердіқұратыпоқытады.Балығыхорменқайталап оқиды.

Жазу жұмысы:педагог З дыбысын  ауада жазып  көрсетеді. Балалардыңөздерінеауадажазғызады. Сонансоң дәптергежазу.

Дәптердеберілгенсызба бойыншабірнешесөйлемқұрату.

Мысалы:Атам қарбызөсірді.Қарбызбақшадаөседі.

Сөзжұмбақшешеді.Шешуі:қазына.Қазынасөзіне сөздік жумысын жүргізу.

Қазына- түрлібағалызаттар ,дүниемүлік,байлық.

4.Сергіту сәтінөткізу .

Ұзынқанатинелік ,

Инелікке тимелік,

Ұшақтыбізжасадық

Инеліктен үйреніп.

Зу-зу,зу-зу,зу-зу.        (Қимылменкөрсету)

 

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы: Дыбыс және әріп «З з»

Оқу іс-әрекетінің мақсаты:сөзге дыбыстық талдау жасау жасай білуге уйрету,сөздерді буынға дұрыс бөле білу,сурет арқылы заттың атауын білу,логикалық ойлау қабілетін арттыру.Жазу дағдысына үйрету.

Оқу іс-әрекетінің көрнекілігі:кеспе әріптер,касса,суреттер,текшелер.

Әдіс-тәсілдері:әңгімелеу,сұрақ-жауап,түсіндіру.

1.Жұмбақшешу.

Ләзаттабар,

Жанатта жоқ.

Азатта бар,

Қанаттажоқ.(Зәрпі)

Жауабын айтқан бала сол З дыбысына сөзойлапайтады.

«Сөзойла,көпойла»дидактикалықойыны.

Ойын шарты:Барлықбалаларғажеке-жекедоплақтырып,допалғанбаласолдыбысқасөзойлапайтады.(Сөздіңбасында,ортасында,соңындаЗдыбысы).Суреткеқарапдыбыстықталдаужасату.

Зәуресөзіншапалақ ұруарқылыбуынғабөлу.

2.Тіл ұстартужаттығуы.

Ыз-ыз-ыз

Анар –сүйкімдіқыз.

3.Дәптерменжұмыс.

Жүзік,зымыран,жұлдызсөздерінедыбыстықталдаужасатып,ондағыЗ         дыбысының орнынажыратқызады. БалалардыңөздерінеЗдыбысыныңсөздіңбасында,ортасында,аяғында,келетінсөздеройлатады. Дәптердегібуындарды, сөздердіқұратыпоқытады.Балығыхорменқайталап оқиды.

Жазу жұмысы:педагог З дыбысын  ауада жазып  көрсетеді. Балалардыңөздерінеауадажазғызады. Сонансоң дәптергежазу .

Дәптердеберілгенсызба бойыншабірнешесөйлемқұрату.

Мысалы:Атам қарбызөсірді.Қарбызбақшадаөседі.

Сөзжұмбақшешеді.Шешуі:қазына.Қазынасөзіне сөздік жумысын жүргізу.

Қазына- түрлібағалызаттар ,дүниемүлік,байлық.

4.Сергіту сәтінөткізу .

Ұзынқанатинелік ,

Инелікке тимелік,

Ұшақтыбізжасадық

Инеліктен үйреніп.

Зу-зу,зу-зу,зу-зу.        (Қимылменкөрсету)

 

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква «З з»

Цель: Познакомить детей со звуками «з», «зь» и буквой «З».

Задачи:

Образовательные:

-уточнять артикуляцию звуков [з – з`];

-упражнять детей в определении места звуков [з – з`] в словах с одновременным присутствием звуков [с] и [з] ([с`] и [з`]);

-объяснять значение слов-паронимов (отличающихся одним звуком);

-знакомить с буквой Зз; закреплять образы букв.

Развивающие:

-Развивать мелкую моторику.

-Стимулировать речевую активность.

Воспитательные:

— Воспитывать умение работать в коллективе, интерес к занятиям.

Оборудование: ИКТ, картинки на что похожа буква «Зз», панно «Домик для букв», зеркала, конверты с заданиями.

1. —  Послушайте стихотворение.

Найдем ее мы в звездочке,

И в золоте, и в розе,

В земле, в алмазе, в бирюзе,

В заре, в зиме, в морозе.

— Какой звук я выделяла в словах? ([з – з`]). Вот вы и назвали звуки, с которыми нам предстоит сегодня встретиться.

2. Артикуляция звуков.  (зеркала) 

— Как расположены губы? (Губы в улыбке.)

— А зубки?  (Зубы сомкнуты заборчиком и создают преграду для воздушной струи)

— Что делает язычок?  (Кончик языка упирается в нижние зубы, пустил ветерок, включил голосок и звонко – звонко запел: з – з – з. Получилась новая песенка – это песенка комара. Давайте все вместе позвеним з – з – з. Вот так поёт комар, когда летит и смотрит, кого бы укусить. Ну – ка, позвеним ещё.  (выполняем упражнение и смотрим в зеркало)

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 11-15.03.2021  ж./ 11-15.03.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 11.03.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «С-з» дыбыстарын салыстыру

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:

[С — З] дыбыстарының айтылуын және артикуляциялық қалпын дамыту. [С — З] дыбыстарын дұрыс айтуға, бір – бірінен ажыратуға үйрету.

Түзетушілік:

Оқушыларға «С», «З» дыбыстарын жеке буында, сөзде дұрыс айтуын бекіту. Оқушының фонематикалық есту қабілетін, сөйлеуін дамыту, сөздік қорын көбейту. Жаңа сөздерді үйрете отырып, дыбыстық және буындық талдау жасауды үйрету.

Тәрбиелік:

Логопедті мұқият тыңдауға дағдыландыру, сабаққа деген қызығушылығын арттырып, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

[С -З] дыбыстарын буында, сөзде ажырату.

 

Буында ажыратуға буындарды айтқызып, одан сөз құрау.

С дыбысына: Са – са –са — сағат

Со – со – со- соқа

Се – се – се -кесе

З дыбысына: Ұз – ұз –ұз — тұз

ыз – ыз – ыз — қозы

аз – аз – аз — қаз

 

Ойын: «Хайуанаттар бағында»

Мақсаты: [С — З] дыбыстарын ажырату.

Ойын барысы: Хайуанаттар бағында білесіндер көптеген жан- жануарлар бар екенін.Бүгін біз сол жан- жануарларды торларына кіргіземіз.Сендерге бірнеше жануар беремін бірақ, [С — З] дыбыстары бар жануарларды торға кіргізесіндер.

— берілген жануарлар – «С» дыбысы бар жануар: қасқыр, суыр, жолбарыс. «З» дыбысы жануар аңдар:зебра, қоңыз,қозы

-қозы– 4 әріптен, 2 буыннан, з дыбысы екінші буында, ортасында естіліп тұр.

Жұмбақты шеш:

1.Шешесі су, әкесі- суық (Мұз)

2. Тілі бетінде

Сөзі шетінде (Ара)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «С-з» дыбыстарын салыстыру

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:

[С — З] дыбыстарының айтылуын және артикуляциялық қалпын дамыту. [С — З] дыбыстарын дұрыс айтуға, бір – бірінен ажыратуға үйрету.

Түзетушілік:

Оқушыларға «С», «З» дыбыстарын жеке буында, сөзде дұрыс айтуын бекіту. Оқушының фонематикалық есту қабілетін, сөйлеуін дамыту, сөздік қорын көбейту. Жаңа сөздерді үйрете отырып, дыбыстық және буындық талдау жасауды үйрету.

Тәрбиелік:

Логопедті мұқият тыңдауға дағдыландыру, сабаққа деген қызығушылығын арттырып, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

[С -З] дыбыстарын буында, сөзде ажырату.

 

Буында ажыратуға буындарды айтқызып, одан сөз құрау.

С дыбысына: Са – са –са — сағат

Со – со – со- соқа

Се – се – се -кесе

З дыбысына: Ұз – ұз –ұз — тұз

ыз – ыз – ыз — қозы

аз – аз – аз — қаз

 

Ойын: «Хайуанаттар бағында»

Мақсаты: [С — З] дыбыстарын ажырату.

Ойын барысы: Хайуанаттар бағында білесіндер көптеген жан- жануарлар бар екенін.Бүгін біз сол жан- жануарларды торларына кіргіземіз.Сендерге бірнеше жануар беремін бірақ, [С — З] дыбыстары бар жануарларды торға кіргізесіндер.

— берілген жануарлар – «С» дыбысы бар жануар: қасқыр, суыр, жолбарыс. «З» дыбысы жануар аңдар:зебра, қоңыз,қозы

-қозы– 4 әріптен, 2 буыннан, з дыбысы екінші буында, ортасында естіліп тұр.

Жұмбақты шеш:

1.Шешесі су, әкесі- суық (Мұз)

2. Тілі бетінде

Сөзі шетінде (Ара)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Дифференциация звуков [ с-з ].

Цель: 1. упражнять в сравнении и различении, правильном произношении звуков в слогах, словах, предложениях;

2. развивать фонематический слух;

3. упражнять в звуковом анализе слов, определении позиции звуков в словах;

4. закреплять употребление предлогов;

5. развивать логическое мышление и внимание.

Оборудование:игрушки – собака и заяц, схема характеристики звуков, мяч, предметные картинки зверей, рис. паровоза, аудиозапись,схемы предлогов, стул, игра «Зонтики», картинки с ребусами.

Сообщение темы занятия.

Как вы думаете с какими звуками мы сегодня будем работать?

Правильно. [ с-з ].

Анализ и сравнение характеристик звуков.

Давайте дадим характеристику этим звукам.

Чем они похожи?

Чем отличаются?

Развитие фонематического слуха.

Игра «Запомни – повтори»

По дороге в зоопарк собачка нам предлагает провести речевую разминку.

( логопед предлагает повторить слоговые цепочки, цепочки слов, чистоговорки)

СА-са-за-

За-са-за

Сы-зы-зы-   и  т.д.

Сом-зонт – сок

Зайка-сумка-завод

Собака-заноза-соль

За-са-за-вот идёт коза.                      Зу-зу- су- — мы видели лису.

СА-за-са – вот летит оса.               Су-зу-су- отвязали мы козу.

Игра « Наоборот»  ( С мячом)

За-са                         Суп-зуб                    Коса-коза     и   т.д.

Сы-зы                      Лиса-Лиза

Работа с картинками.

( логопед обращает внимание детей на картинки на наборном полотне: лиса, заяц, собака, ослик, коза, слон, барсук, свинья, зубр, носорог, лошадь)

Ребята, посмотрите, кто встречает нас в зоопарке.

Наш зоопарк необычный, потому-то в нем  живут разные животные и все они дружат друг с другом.

Какие животные живут в зоопарке? ( дикие и домашние)

В названиях наших животных есть звуки [ с-з ] . рассмотрите внимательно и скажите, какая картинка лишняя. Почему?

( лошадь)

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 13.03.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «С-з» дыбыстарын салыстыру

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:

[С — З] дыбыстарының айтылуын және артикуляциялық қалпын дамыту. [С — З] дыбыстарын дұрыс айтуға, бір – бірінен ажыратуға үйрету.

Түзетушілік:

Оқушыларға «С», «З» дыбыстарын жеке буында, сөзде дұрыс айтуын бекіту. Оқушының фонематикалық есту қабілетін, сөйлеуін дамыту, сөздік қорын көбейту. Жаңа сөздерді үйрете отырып, дыбыстық және буындық талдау жасауды үйрету.

Тәрбиелік:

Логопедті мұқият тыңдауға дағдыландыру, сабаққа деген қызығушылығын арттырып, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

[С -З] дыбыстарын буында, сөзде ажырату.

 

Буында ажыратуға буындарды айтқызып, одан сөз құрау.

С дыбысына: Са – са –са — сағат

Со – со – со- соқа

Се – се – се -кесе

З дыбысына: Ұз – ұз –ұз — тұз

ыз – ыз – ыз — қозы

аз – аз – аз — қаз

 

Ойын: «Хайуанаттар бағында»

Мақсаты: [С — З] дыбыстарын ажырату.

Ойын барысы: Хайуанаттар бағында білесіндер көптеген жан- жануарлар бар екенін.Бүгін біз сол жан- жануарларды торларына кіргіземіз.Сендерге бірнеше жануар беремін бірақ, [С — З] дыбыстары бар жануарларды торға кіргізесіндер.

— берілген жануарлар – «С» дыбысы бар жануар: қасқыр, суыр, жолбарыс. «З» дыбысы жануар аңдар:зебра, қоңыз,қозы

-қозы– 4 әріптен, 2 буыннан, з дыбысы екінші буында, ортасында естіліп тұр.

Жұмбақты шеш:

1.Шешесі су, әкесі- суық (Мұз)

2. Тілі бетінде

Сөзі шетінде (Ара)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «С-з» дыбыстарын салыстыру

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:

[С — З] дыбыстарының айтылуын және артикуляциялық қалпын дамыту. [С — З] дыбыстарын дұрыс айтуға, бір – бірінен ажыратуға үйрету.

Түзетушілік:

Оқушыларға «С», «З» дыбыстарын жеке буында, сөзде дұрыс айтуын бекіту. Оқушының фонематикалық есту қабілетін, сөйлеуін дамыту, сөздік қорын көбейту. Жаңа сөздерді үйрете отырып, дыбыстық және буындық талдау жасауды үйрету.

Тәрбиелік:

Логопедті мұқият тыңдауға дағдыландыру, сабаққа деген қызығушылығын арттырып, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.

[С -З] дыбыстарын буында, сөзде ажырату.

 

Буында ажыратуға буындарды айтқызып, одан сөз құрау.

С дыбысына: Са – са –са — сағат

Со – со – со- соқа

Се – се – се -кесе

З дыбысына: Ұз – ұз –ұз — тұз

ыз – ыз – ыз — қозы

аз – аз – аз — қаз

 

Ойын: «Хайуанаттар бағында»

Мақсаты: [С — З] дыбыстарын ажырату.

Ойын барысы: Хайуанаттар бағында білесіндер көптеген жан- жануарлар бар екенін.Бүгін біз сол жан- жануарларды торларына кіргіземіз.Сендерге бірнеше жануар беремін бірақ, [С — З] дыбыстары бар жануарларды торға кіргізесіндер.

— берілген жануарлар – «С» дыбысы бар жануар: қасқыр, суыр, жолбарыс. «З» дыбысы жануар аңдар:зебра, қоңыз,қозы

-қозы– 4 әріптен, 2 буыннан, з дыбысы екінші буында, ортасында естіліп тұр.

Жұмбақты шеш:

1.Шешесі су, әкесі- суық (Мұз)

2. Тілі бетінде

Сөзі шетінде (Ара)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Дифференциация звуков [ с-з ].

Цель: 1. упражнять в сравнении и различении, правильном произношении звуков в слогах, словах, предложениях;

2. развивать фонематический слух;

3. упражнять в звуковом анализе слов, определении позиции звуков в словах;

4. закреплять употребление предлогов;

5. развивать логическое мышление и внимание.

Оборудование:игрушки – собака и заяц, схема характеристики звуков, мяч, предметные картинки зверей, рис. паровоза, аудиозапись,схемы предлогов, стул, игра «Зонтики», картинки с ребусами.

Сообщение темы занятия.

Как вы думаете с какими звуками мы сегодня будем работать?

Правильно. [ с-з ].

Анализ и сравнение характеристик звуков.

Давайте дадим характеристику этим звукам.

Чем они похожи?

Чем отличаются?

Развитие фонематического слуха.

Игра «Запомни – повтори»

По дороге в зоопарк собачка нам предлагает провести речевую разминку.

( логопед предлагает повторить слоговые цепочки, цепочки слов, чистоговорки)

СА-са-за-

За-са-за

Сы-зы-зы-   и  т.д.

Сом-зонт – сок

Зайка-сумка-завод

Собака-заноза-соль

За-са-за-вот идёт коза.                      Зу-зу- су- — мы видели лису.

СА-за-са – вот летит оса.               Су-зу-су- отвязали мы козу.

Игра « Наоборот»  ( С мячом)

За-са                         Суп-зуб                    Коса-коза     и   т.д.

Сы-зы                      Лиса-Лиза

Работа с картинками.

( логопед обращает внимание детей на картинки на наборном полотне: лиса, заяц, собака, ослик, коза, слон, барсук, свинья, зубр, носорог, лошадь)

Ребята, посмотрите, кто встречает нас в зоопарке.

Наш зоопарк необычный, потому-то в нем  живут разные животные и все они дружат друг с другом.

Какие животные живут в зоопарке? ( дикие и домашние)

В названиях наших животных есть звуки [ с-з ] . рассмотрите внимательно и скажите, какая картинка лишняя. Почему?

( лошадь)

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 18-20.03.2021  ж./ 18-20.03.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 18.03.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Г г» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты

1. Білімділік: Оқушыларға Г дыбысы мен әрпін таныту, сөздегі орны туралы түсінік беру. Ол берілген сөздерді оқу және жазуға үйрету.

2. Дамытушылық: Балалардың сөйлеу мәнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, жұмбақ

шешу, сөз ойлау арқылы тіл байлықтарын дамыту.

3. Тәрбиелік: Балаларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты жазуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер кеспе әріп.

III Жаңа сабақ

Мұғалім: Аналарға сыйлайтын,

Аралар бал жинайтын.

Бұл немене балалар,

Үзуге адам қимайтын.

(Гүл)

Мұғалім: балалар гүл дегенде қандай дыбыс естіліп тұр. Оқушылар Гг дыбысы. Мұғалім олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Гг дыбысы және әрпімен танысамыз.

Г — электронный түрінде айту. Мұғалім: Гг дыбысы, дауыссыз дыбыс, ұяң дыбыс, сөздердің басында ортасында кездеседі.

Гүлдің суреті. ГҮЛ — гүлді мерекеде, тойда, қуанышта, туған күнде, бір — бірімізге сыйлаймыз.

Оқулық пен жұмыс:

Е -гін – егіс алқабы, бидай егетін алқабы.

Е- геу — үйге қажетті қолданылатын құрал.

Е -гіз — бірге туған екі адам.

Се- гіз — сан: жетіден кейін келетін, (математикадан алдыңғы уақытта өтеміз).

Ке- ре- ге — киіз үйдің бөлігі «шаңырақ, уық кереге»

Бе- те- ге «шөптесін өсімдік қазақта «бетегеден биік, жусаннан аласа» деген мақал бар.

Ше -ге — күнделікті тұрмыста қолданылады, ағашты бір — біріне біріктіру үшін шеге қағады.

Не -ге — сұрақ.

Шең- гел — тікенді өсімдік.

Мез -гіл — уақыт, жылдың төрт мезгілі бар.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Г г» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты

1. Білімділік: Оқушыларға Г дыбысы мен әрпін таныту, сөздегі орны туралы түсінік беру. Ол берілген сөздерді оқу және жазуға үйрету.

2. Дамытушылық: Балалардың сөйлеу мәнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, жұмбақ

шешу, сөз ойлау арқылы тіл байлықтарын дамыту.

3. Тәрбиелік: Балаларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты жазуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер кеспе әріп.

III Жаңа сабақ

Мұғалім: Аналарға сыйлайтын,

Аралар бал жинайтын.

Бұл немене балалар,

Үзуге адам қимайтын.

(Гүл)

Мұғалім: балалар гүл дегенде қандай дыбыс естіліп тұр. Оқушылар Гг дыбысы. Мұғалім олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Гг дыбысы және әрпімен танысамыз.

Г — электронный түрінде айту. Мұғалім: Гг дыбысы, дауыссыз дыбыс, ұяң дыбыс, сөздердің басында ортасында кездеседі.

Гүлдің суреті. ГҮЛ — гүлді мерекеде, тойда, қуанышта, туған күнде, бір — бірімізге сыйлаймыз.

Оқулық пен жұмыс:

Е -гін – егіс алқабы, бидай егетін алқабы.

Е- геу — үйге қажетті қолданылатын құрал.

Е -гіз — бірге туған екі адам.

Се- гіз — сан: жетіден кейін келетін, (математикадан алдыңғы уақытта өтеміз).

Ке- ре- ге — киіз үйдің бөлігі «шаңырақ, уық кереге»

Бе- те- ге «шөптесін өсімдік қазақта «бетегеден биік, жусаннан аласа» деген мақал бар.

Ше -ге — күнделікті тұрмыста қолданылады, ағашты бір — біріне біріктіру үшін шеге қағады.

Не -ге — сұрақ.

Шең- гел — тікенді өсімдік.

Мез -гіл — уақыт, жылдың төрт мезгілі бар.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Г г.

Цели:

 

Коррекционно-развивающие:

— познакомиться со звуками Г, ГЬ.

— учить выделять звуки среди других звуков, в слогах, из состава слова, дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости;

-познакомить с графическим обозначением звуков — буквой Г;

— совершенствовать навыки звуко-слогового анализа: умение определять место звука в слове;

— способствовать развитию памяти, внимания, мышления, зрительного и тактильного восприятия;

 

Образовательные:

— учить детей спрягать глаголы;

— продолжать учить детей правильному употреблению в речи;

прилагательных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже;

числительных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже , упражнять в подборе антонимов;

Воспитательные:

-воспитывать организованность, дружелюбие, самостоятельность, осознанное отношение к речи;

воспитывать потребность детей к правильной речи.

Знакомство со звуками Г-ГЬ.

На жарком солнышке подсох

И рвётся из стручков …. (Горох)

1.Что такое горох

2.-Назовите 1 звук в слоге: го?

Поставьте зеркала, произнесите звук Г, обратите внимание в каком положении у вас губы, зубы, где находится кончик языка.

( губы в улыбке, зубы разомкнуты, кончик языка лежит внизу и отодвинут от нижних зубов)

Ещё раз произнесите звук Г и скажите, при произнесении звука Г встречается ли преграда? Да.

-Что мешает? ( воздушная струя разрывает преграду между спинкой языка и нёбом)

А если встречается преграда, значит звук Г какой? Согласный.

-А теперь проверьте звонкий или глухой? Звонкий.

-Расскажите про звук Г.

-Слушайте следующую загадку

Волосата, зелена,

В листьях спряталась она.

У неё немало ножек,

Только бегать вот не может. Кто это? (Гусеница)

— Какой вред приносит гусеница?

-Назовите 1 звук в слоге Гу?

-Расскажите про звук ГЬ.

 

3. Выделение звука.

А) Ловим звук: среди других звуков: И, В, З, О, К, Г, Б, М, Ш,

Б) среди слогов:, АШ, АМ, ОГ, ОК, ОБ, ГА, ДА, ТО, ДО, ГО,ГУ, ЛЫ, АГ

В) -Назовите слова со звуком Г.

-Назовите слова со звуком ГЬ.

4. Дифференциация звуков Г -ГЬ

Игра «Услышь звук»

Если услышите в слове звук Г – хлопайте в ладоши , а если ГЬ – топайте ногами.

ГИТАРА, ГЕНА, НОГИ, ГАМАК, ГИРЯ, ГЕНА, ГНУС, ЛУГА, ГРОМ, ГОРА.(объясняют какой звук, место звука в слове)

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 20.03.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Г г» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты

1. Білімділік: Оқушыларға Г дыбысы мен әрпін таныту, сөздегі орны туралы түсінік беру. Ол берілген сөздерді оқу және жазуға үйрету.

2. Дамытушылық: Балалардың сөйлеу мәнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, жұмбақ

шешу, сөз ойлау арқылы тіл байлықтарын дамыту.

3. Тәрбиелік: Балаларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты жазуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер кеспе әріп.

III Жаңа сабақ

Мұғалім: Аналарға сыйлайтын,

Аралар бал жинайтын.

Бұл немене балалар,

Үзуге адам қимайтын.

(Гүл)

Мұғалім: балалар гүл дегенде қандай дыбыс естіліп тұр. Оқушылар Гг дыбысы. Мұғалім олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Гг дыбысы және әрпімен танысамыз.

Г — электронный түрінде айту. Мұғалім: Гг дыбысы, дауыссыз дыбыс, ұяң дыбыс, сөздердің басында ортасында кездеседі.

Гүлдің суреті. ГҮЛ — гүлді мерекеде, тойда, қуанышта, туған күнде, бір — бірімізге сыйлаймыз.

Оқулық пен жұмыс:

Е -гін – егіс алқабы, бидай егетін алқабы.

Е- геу — үйге қажетті қолданылатын құрал.

Е -гіз — бірге туған екі адам.

Се- гіз — сан: жетіден кейін келетін, (математикадан алдыңғы уақытта өтеміз).

Ке- ре- ге — киіз үйдің бөлігі «шаңырақ, уық кереге»

Бе- те- ге «шөптесін өсімдік қазақта «бетегеден биік, жусаннан аласа» деген мақал бар.

Ше -ге — күнделікті тұрмыста қолданылады, ағашты бір — біріне біріктіру үшін шеге қағады.

Не -ге — сұрақ.

Шең- гел — тікенді өсімдік.

Мез -гіл — уақыт, жылдың төрт мезгілі бар.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Г г» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты

1. Білімділік: Оқушыларға Г дыбысы мен әрпін таныту, сөздегі орны туралы түсінік беру. Ол берілген сөздерді оқу және жазуға үйрету.

2. Дамытушылық: Балалардың сөйлеу мәнерін, байланыстыра сөйлеу дағдыларын, сөздік қорларын, жұмбақ

шешу, сөз ойлау арқылы тіл байлықтарын дамыту.

3. Тәрбиелік: Балаларды ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа баулу, таза, сауатты жазуға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ.

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ жауап.

Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, суреттер кеспе әріп.

III Жаңа сабақ

Мұғалім: Аналарға сыйлайтын,

Аралар бал жинайтын.

Бұл немене балалар,

Үзуге адам қимайтын.

(Гүл)

Мұғалім: балалар гүл дегенде қандай дыбыс естіліп тұр. Оқушылар Гг дыбысы. Мұғалім олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Гг дыбысы және әрпімен танысамыз.

Г — электронный түрінде айту. Мұғалім: Гг дыбысы, дауыссыз дыбыс, ұяң дыбыс, сөздердің басында ортасында кездеседі.

Гүлдің суреті. ГҮЛ — гүлді мерекеде, тойда, қуанышта, туған күнде, бір — бірімізге сыйлаймыз.

Оқулық пен жұмыс:

Е -гін – егіс алқабы, бидай егетін алқабы.

Е- геу — үйге қажетті қолданылатын құрал.

Е -гіз — бірге туған екі адам.

Се- гіз — сан: жетіден кейін келетін, (математикадан алдыңғы уақытта өтеміз).

Ке- ре- ге — киіз үйдің бөлігі «шаңырақ, уық кереге»

Бе- те- ге «шөптесін өсімдік қазақта «бетегеден биік, жусаннан аласа» деген мақал бар.

Ше -ге — күнделікті тұрмыста қолданылады, ағашты бір — біріне біріктіру үшін шеге қағады.

Не -ге — сұрақ.

Шең- гел — тікенді өсімдік.

Мез -гіл — уақыт, жылдың төрт мезгілі бар.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Г г.

Цели:

 

Коррекционно-развивающие:

— познакомиться со звуками Г, ГЬ.

— учить выделять звуки среди других звуков, в слогах, из состава слова, дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости;

-познакомить с графическим обозначением звуков — буквой Г;

— совершенствовать навыки звуко-слогового анализа: умение определять место звука в слове;

— способствовать развитию памяти, внимания, мышления, зрительного и тактильного восприятия;

 

Образовательные:

— учить детей спрягать глаголы;

— продолжать учить детей правильному употреблению в речи;

прилагательных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже;

числительных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже , упражнять в подборе антонимов;

Воспитательные:

-воспитывать организованность, дружелюбие, самостоятельность, осознанное отношение к речи;

воспитывать потребность детей к правильной речи.

Знакомство со звуками Г-ГЬ.

На жарком солнышке подсох

И рвётся из стручков …. (Горох)

1.Что такое горох

2.-Назовите 1 звук в слоге: го?

Поставьте зеркала, произнесите звук Г, обратите внимание в каком положении у вас губы, зубы, где находится кончик языка.

( губы в улыбке, зубы разомкнуты, кончик языка лежит внизу и отодвинут от нижних зубов)

Ещё раз произнесите звук Г и скажите, при произнесении звука Г встречается ли преграда? Да.

-Что мешает? ( воздушная струя разрывает преграду между спинкой языка и нёбом)

А если встречается преграда, значит звук Г какой? Согласный.

-А теперь проверьте звонкий или глухой? Звонкий.

-Расскажите про звук Г.

-Слушайте следующую загадку

Волосата, зелена,

В листьях спряталась она.

У неё немало ножек,

Только бегать вот не может. Кто это? (Гусеница)

— Какой вред приносит гусеница?

-Назовите 1 звук в слоге Гу?

-Расскажите про звук ГЬ.

 

3. Выделение звука.

А) Ловим звук: среди других звуков: И, В, З, О, К, Г, Б, М, Ш,

Б) среди слогов:, АШ, АМ, ОГ, ОК, ОБ, ГА, ДА, ТО, ДО, ГО,ГУ, ЛЫ, АГ

В) -Назовите слова со звуком Г.

-Назовите слова со звуком ГЬ.

4. Дифференциация звуков Г -ГЬ

Игра «Услышь звук»

Если услышите в слове звук Г – хлопайте в ладоши , а если ГЬ – топайте ногами.

ГИТАРА, ГЕНА, НОГИ, ГАМАК, ГИРЯ, ГЕНА, ГНУС, ЛУГА, ГРОМ, ГОРА.(объясняют какой звук, место звука в слове)

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 26-29.03.2021  ж./ 26-29.03.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 27.03.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ұ ұ» дыбысы және әрпі

Мақсаты: Ұ дыбысы және әрпімен таныстыру. Жеке сөздерді оқуға және тез оқуға дағдыландыру. Ұ дыбысы кездесетін сөз, сөйлем ойлатып, оларға дыбыстық талдау жасатуға үйрету. Ұқыптылыққа, әдемі жазуға дағдыландыру. Ұ дыбысы бар сөздерді оқыту, жаздыру, осы әріп арқылы сөздер құрастыра отырып, ойларын өрбіту. Балалардың есте сақтау қабілетін, логикалық ойлауын, сөздік қорларын, танымдық дағдыларын дамыту.

Әдіс — тәсілі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, әңгімелесу, ойындар

Көрнекі құралдар: Слайд, бейне материалдар, суреттер, буындар, кеспе әріпте, ойын материалдары, карточкалар.

Жаңа сабақ

Әріп туралы түсінік беру

Әрине, бүгін біздің танысатын сиқырлы әрпіміздің аты Ұ деп аталады.

Енді дыбыстың айтылуына мән беріңдер. Ұ — ұ — ұ

Қалай дыбысталып тұр?

Егер, созылып, әндетіп айтылса, ол қандай дыбыс болғаны? Қандай текшемен белгілейміз?

Ұ — жуан дауысты дыбыс. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі. Сөз соңында кездеспейді.

б) «Сөз ойла, тез ойла» ойыны

Ұ дыбысы кездесетін сөздер ойлап табу

в) Бейне материалдан Ұ дыбыс кездесетін сөздерді қарау

г) Дыбыстық талдау жасау

құ — дық, ұ — лу, бұ — зау

д) Әріп таңбасын салу

Тәрбиеші әріп таңбасын салып көрсетеді (Тақтаға, ауаға)

е) Дәптермен жұмыс

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ұ ұ» дыбысы және әрпі

Мақсаты: Ұ дыбысы және әрпімен таныстыру. Жеке сөздерді оқуға және тез оқуға дағдыландыру. Ұ дыбысы кездесетін сөз, сөйлем ойлатып, оларға дыбыстық талдау жасатуға үйрету. Ұқыптылыққа, әдемі жазуға дағдыландыру. Ұ дыбысы бар сөздерді оқыту, жаздыру, осы әріп арқылы сөздер құрастыра отырып, ойларын өрбіту. Балалардың есте сақтау қабілетін, логикалық ойлауын, сөздік қорларын, танымдық дағдыларын дамыту.

Әдіс — тәсілі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, әңгімелесу, ойындар

Көрнекі құралдар: Слайд, бейне материалдар, суреттер, буындар, кеспе әріпте, ойын материалдары, карточкалар.

Жаңа сабақ

Әріп туралы түсінік беру

Әрине, бүгін біздің танысатын сиқырлы әрпіміздің аты Ұ деп аталады.

Енді дыбыстың айтылуына мән беріңдер. Ұ — ұ — ұ

Қалай дыбысталып тұр?

Егер, созылып, әндетіп айтылса, ол қандай дыбыс болғаны? Қандай текшемен белгілейміз?

Ұ — жуан дауысты дыбыс. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі. Сөз соңында кездеспейді.

б) «Сөз ойла, тез ойла» ойыны

Ұ дыбысы кездесетін сөздер ойлап табу

в) Бейне материалдан Ұ дыбыс кездесетін сөздерді қарау

г) Дыбыстық талдау жасау

құ — дық, ұ — лу, бұ — зау

д) Әріп таңбасын салу

Тәрбиеші әріп таңбасын салып көрсетеді (Тақтаға, ауаға)

е) Дәптермен жұмыс

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ұ ұ.

Цели:

 

Коррекционно-развивающие:

— познакомиться со звуками Ұ, ұ..

— учить выделять звуки среди других звуков, в слогах, из состава слова, дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости;

-познакомить с графическим обозначением звуков — буквой Ұ;

— совершенствовать навыки звуко-слогового анализа: умение определять место звука в слове;

— способствовать развитию памяти, внимания, мышления, зрительного и тактильного восприятия;

 

Образовательные:

— учить детей спрягать глаголы;

— продолжать учить детей правильному употреблению в речи;

прилагательных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже;

числительных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже , упражнять в подборе антонимов;

Воспитательные:

-воспитывать организованность, дружелюбие, самостоятельность, осознанное отношение к речи;

воспитывать потребность детей к правильной речи.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 01-05.04.2021  ж./ 01-05.03.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Салттар мен фольклор».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 01.04.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ң ң» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Құрамында Н, Ң дыбыстары бар сөздерді талдау, оларды ажырата білуге, Ң дыбысы жөнінде дұрыс ұғым алуға үйрету.

Оқушылардың тілдерін дамыту, сөздерді дұрыс оқуға баулу.

Табиғатты, жабайы андарды қорғауға тәрбиелеу. Олар табиғаттың бір бөлігі екенін түсіндіру.

Әдісі: Сұрақ-жауап.

Көрнекілік: Суреттер, қима әріптер мен буындар.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ.

1. Жаңа сабақ.

— Балалар, бүгін біз «Орманда» деген тақырып бойынша жұмыс жасаймыз.

Орманда нелер мекендейді? (қасқыр, аю, түлкі, қоян т.б.).

— Оларды бір сөзбен не деп атаймыз?

— Енді, балалар, «аң» сөзімен сөйлем құрап көрейікші.

— Ал, «Орманда» деген тақырыпқа кім шағын ертегі құрап береді?

— Ормандағы жануарларды неге «аң» деп атайды.

Аң сөзін буынға бөлу, дыбыстарды ретімен ата, Ң дыбысының қай дыбыстан сон тұрғанын сұрау, оның дауыссыз екенін түсіндіру.

— Ң дыбысы қай дыбысқа ұқсайды? Н мен Ң дыбыстарын жеке-жеке дыбыстату арқылы, айтылуына көңіл аударту. Бір қатарға н, екіншісіне ң дыбысы бар сөздерді ойлап айтуды тапсыру. Ол сөздердегі н, ң дыбыстарын салыстыра отырып талдау жасау, бұлар қандай дыбыс екенін айтқызу, н-ның ң әрпінен айырмашылығы барын түсіндіру, аң сөзін құрату.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ң ң» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Құрамында Н, Ң дыбыстары бар сөздерді талдау, оларды ажырата білуге, Ң дыбысы жөнінде дұрыс ұғым алуға үйрету.

Оқушылардың тілдерін дамыту, сөздерді дұрыс оқуға баулу.

Табиғатты, жабайы андарды қорғауға тәрбиелеу. Олар табиғаттың бір бөлігі екенін түсіндіру.

Әдісі: Сұрақ-жауап.

Көрнекілік: Суреттер, қима әріптер мен буындар.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ.

1. Жаңа сабақ.

— Балалар, бүгін біз «Орманда» деген тақырып бойынша жұмыс жасаймыз.

Орманда нелер мекендейді? (қасқыр, аю, түлкі, қоян т.б.).

— Оларды бір сөзбен не деп атаймыз?

— Енді, балалар, «аң» сөзімен сөйлем құрап көрейікші.

— Ал, «Орманда» деген тақырыпқа кім шағын ертегі құрап береді?

— Ормандағы жануарларды неге «аң» деп атайды.

Аң сөзін буынға бөлу, дыбыстарды ретімен ата, Ң дыбысының қай дыбыстан сон тұрғанын сұрау, оның дауыссыз екенін түсіндіру.

— Ң дыбысы қай дыбысқа ұқсайды? Н мен Ң дыбыстарын жеке-жеке дыбыстату арқылы, айтылуына көңіл аударту. Бір қатарға н, екіншісіне ң дыбысы бар сөздерді ойлап айтуды тапсыру. Ол сөздердегі н, ң дыбыстарын салыстыра отырып талдау жасау, бұлар қандай дыбыс екенін айтқызу, н-ның ң әрпінен айырмашылығы барын түсіндіру, аң сөзін құрату.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ң ң.

Цели:

Коррекционно-развивающие:

— познакомиться со звуками Ң ң.

— учить выделять звуки среди других звуков, в слогах, из состава слова, дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости;

-познакомить с графическим обозначением звуков — буквой Ң;

— совершенствовать навыки звуко-слогового анализа: умение определять место звука в слове;

— способствовать развитию памяти, внимания, мышления, зрительного и тактильного восприятия;

 

Образовательные:

— учить детей спрягать глаголы;

— продолжать учить детей правильному употреблению в речи;

прилагательных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже;

числительных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже , упражнять в подборе антонимов;

Воспитательные:

-воспитывать организованность, дружелюбие, самостоятельность, осознанное отношение к речи;

воспитывать потребность детей к правильной речи.

Знакомство со звуками Ң.

На жарком солнышке подсох

И рвётся из стручков …. (Горох)

1.Что такое горох

2.-Назовите 1 звук в слоге: го?

Поставьте зеркала, произнесите звук Г, обратите внимание в каком положении у вас губы, зубы, где находится кончик языка.

( губы в улыбке, зубы разомкнуты, кончик языка лежит внизу и отодвинут от нижних зубов)

Ещё раз произнесите звук Г и скажите, при произнесении звука Г встречается ли преграда? Да.

-Что мешает? ( воздушная струя разрывает преграду между спинкой языка и нёбом)

А если встречается преграда, значит звук Г какой? Согласный.

-А теперь проверьте звонкий или глухой? Звонкий.

-Расскажите про звук Ң.

-Слушайте следующую загадку

Волосата, зелена,

В листьях спряталась она.

У неё немало ножек,

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 03.04.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ң ң» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Құрамында Н, Ң дыбыстары бар сөздерді талдау, оларды ажырата білуге, Ң дыбысы жөнінде дұрыс ұғым алуға үйрету.

Оқушылардың тілдерін дамыту, сөздерді дұрыс оқуға баулу.

Табиғатты, жабайы андарды қорғауға тәрбиелеу. Олар табиғаттың бір бөлігі екенін түсіндіру.

Әдісі: Сұрақ-жауап.

Көрнекілік: Суреттер, қима әріптер мен буындар.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ.

1. Жаңа сабақ.

— Балалар, бүгін біз «Орманда» деген тақырып бойынша жұмыс жасаймыз.

Орманда нелер мекендейді? (қасқыр, аю, түлкі, қоян т.б.).

— Оларды бір сөзбен не деп атаймыз?

— Енді, балалар, «аң» сөзімен сөйлем құрап көрейікші.

— Ал, «Орманда» деген тақырыпқа кім шағын ертегі құрап береді?

— Ормандағы жануарларды неге «аң» деп атайды.

Аң сөзін буынға бөлу, дыбыстарды ретімен ата, Ң дыбысының қай дыбыстан сон тұрғанын сұрау, оның дауыссыз екенін түсіндіру.

— Ң дыбысы қай дыбысқа ұқсайды? Н мен Ң дыбыстарын жеке-жеке дыбыстату арқылы, айтылуына көңіл аударту. Бір қатарға н, екіншісіне ң дыбысы бар сөздерді ойлап айтуды тапсыру. Ол сөздердегі н, ң дыбыстарын салыстыра отырып талдау жасау, бұлар қандай дыбыс екенін айтқызу, н-ның ң әрпінен айырмашылығы барын түсіндіру, аң сөзін құрату.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ң ң» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Құрамында Н, Ң дыбыстары бар сөздерді талдау, оларды ажырата білуге, Ң дыбысы жөнінде дұрыс ұғым алуға үйрету.

Оқушылардың тілдерін дамыту, сөздерді дұрыс оқуға баулу.

Табиғатты, жабайы андарды қорғауға тәрбиелеу. Олар табиғаттың бір бөлігі екенін түсіндіру.

Әдісі: Сұрақ-жауап.

Көрнекілік: Суреттер, қима әріптер мен буындар.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ.

1. Жаңа сабақ.

— Балалар, бүгін біз «Орманда» деген тақырып бойынша жұмыс жасаймыз.

Орманда нелер мекендейді? (қасқыр, аю, түлкі, қоян т.б.).

— Оларды бір сөзбен не деп атаймыз?

— Енді, балалар, «аң» сөзімен сөйлем құрап көрейікші.

— Ал, «Орманда» деген тақырыпқа кім шағын ертегі құрап береді?

— Ормандағы жануарларды неге «аң» деп атайды.

Аң сөзін буынға бөлу, дыбыстарды ретімен ата, Ң дыбысының қай дыбыстан сон тұрғанын сұрау, оның дауыссыз екенін түсіндіру.

— Ң дыбысы қай дыбысқа ұқсайды? Н мен Ң дыбыстарын жеке-жеке дыбыстату арқылы, айтылуына көңіл аударту. Бір қатарға н, екіншісіне ң дыбысы бар сөздерді ойлап айтуды тапсыру. Ол сөздердегі н, ң дыбыстарын салыстыра отырып талдау жасау, бұлар қандай дыбыс екенін айтқызу, н-ның ң әрпінен айырмашылығы барын түсіндіру, аң сөзін құрату.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ң ң.

Цели:

Коррекционно-развивающие:

— познакомиться со звуками Ң ң.

— учить выделять звуки среди других звуков, в слогах, из состава слова, дифференцировать звуки по твёрдости и мягкости;

-познакомить с графическим обозначением звуков — буквой Ң;

— совершенствовать навыки звуко-слогового анализа: умение определять место звука в слове;

— способствовать развитию памяти, внимания, мышления, зрительного и тактильного восприятия;

Образовательные:

— учить детей спрягать глаголы;

— продолжать учить детей правильному употреблению в речи;

прилагательных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже;

числительных, согласовывая их с существительными в роде, числе, падеже , упражнять в подборе антонимов;

Воспитательные:

-воспитывать организованность, дружелюбие, самостоятельность, осознанное отношение к речи;

воспитывать потребность детей к правильной речи.

Знакомство со звуками Ң.

На жарком солнышке подсох

И рвётся из стручков …. (Горох)

1.Что такое горох

2.-Назовите 1 звук в слоге: го?

Поставьте зеркала, произнесите звук Г, обратите внимание в каком положении у вас губы, зубы, где находится кончик языка.

( губы в улыбке, зубы разомкнуты, кончик языка лежит внизу и отодвинут от нижних зубов)

Ещё раз произнесите звук Г и скажите, при произнесении звука Г встречается ли преграда? Да.

-Что мешает? ( воздушная струя разрывает преграду между спинкой языка и нёбом)

А если встречается преграда, значит звук Г какой? Согласный.

-А теперь проверьте звонкий или глухой? Звонкий.

-Расскажите про звук Ң.

-Слушайте следующую загадку

Волосата, зелена,

В листьях спряталась она.

У неё немало ножек,

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

Циклограмма

Уақыты/время: 08-12.04.2021  ж./ 08-12.04.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 08.04.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ж ж» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Сабақтың мақсаты: Ж дыбысының айтылу артикуляциясымен таныстыру. Басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге, сөзге дыбыстық талдау жасауға, сөзді буынға дұрыс бөлуге үйрету. Сурет арқылы заттың атауын білу, ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақтың әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, ойын, көрнекілік, жұмбақ шешу.

Сабақтың көрнекілігі: Суреттер, кеспе буындар, жаңа әріптің баспа және жазба үлгісі.

1. Жаңа сабақ. Балаларға «Ж» дыбысынан келетін сөздерге байланысты жұмбақтар жасыру.
1. Күндіз бәрі қашады,
Түнде аспанды басады. (Жұлдыз)
2. Төбеден төнеді,
Тамшысын төгеді. (Жаңбыр)
3. Ағайынды бәрі.
Шықса жасыл,
Түссе сары. (Жапырақ)
4. Күндіз тіпті ұшпайды,
Түнде тышқан ұстайды,
Көзі шамға ұқсайды. (Жапалақ)
(суреттер)
— Осы барлық сөздер қандай дыбыстан басталады?
— Ж — дыбысынан.
— Дұрыс — ақ. Олай болса бүгінгі танысатын жаңа дыбыс — Ж дыбысы мен әрпі.
Мынау Ж дыбысының баспа және жазба түрлері.
— Ж — дыбысы қандай дыбыс?
Қандай текшемен белгілейміз?
Әліппе — дәптерімен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ж ж» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Сабақтың мақсаты: Ж дыбысының айтылу артикуляциясымен таныстыру. Басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге, сөзге дыбыстық талдау жасауға, сөзді буынға дұрыс бөлуге үйрету. Сурет арқылы заттың атауын білу, ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақтың әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, ойын, көрнекілік, жұмбақ шешу.

Сабақтың көрнекілігі: Суреттер, кеспе буындар, жаңа әріптің баспа және жазба үлгісі.

1. Жаңа сабақ. Балаларға «Ж» дыбысынан келетін сөздерге байланысты жұмбақтар жасыру.
1. Күндіз бәрі қашады,
Түнде аспанды басады. (Жұлдыз)
2. Төбеден төнеді,
Тамшысын төгеді. (Жаңбыр)
3. Ағайынды бәрі.
Шықса жасыл,
Түссе сары. (Жапырақ)
4. Күндіз тіпті ұшпайды,
Түнде тышқан ұстайды,
Көзі шамға ұқсайды. (Жапалақ)
(суреттер)
— Осы барлық сөздер қандай дыбыстан басталады?
— Ж — дыбысынан.
— Дұрыс — ақ. Олай болса бүгінгі танысатын жаңа дыбыс — Ж дыбысы мен әрпі.
Мынау Ж дыбысының баспа және жазба түрлері.
— Ж — дыбысы қандай дыбыс?
Қандай текшемен белгілейміз?
Әліппе — дәптерімен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ж ж.

Цель: познакомить со звуком и буквой «Ж», «ж»; научить детей правильно произносить звук «Ж» в различных формах речевой деятельности.

Образовательные задачи: познакомить с буквой и со звуком «Ж», «ж»; автоматизировать правильное произнесение «ж»; формирование умения определять местоположение звука в слове; формирование правильной звуковой культуры речи.

Развивающие задачи: развивать связную речь; внимание, память.

Воспитательные задачи: воспитывать познавательный интерес к образовательной деятельности через использование игровых приемов.

Методы: наглядный, словесный, продуктивный.

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме занятия, слоговые таблицы, карточки со словами по заданной теме, изображение буквы «Ж», касса букв, доска, мел.

Основная часть занятия.

— Ребята отгадайте загадку.

Шесть ног без копыт, летит – жужжит,

Упадет, в землю ползет. (Жук)

— Как можно назвать маленького жука? (Жучок)

— Если увидим несколько жуков, как их назовем? Кто они? (Жуки)

— Жук, жучок, жуки – какой первый звук вы слышите? (Ж)

Характеристика звука «Ж»

Когда мы произносим звук «Ж», кончик языка поднимается за верхние зубы, зубы почти сжаты, между ними только узенькая щелочка.

Произнесите: Ж Ж Ж.

— Гласный или согласный звук «Ж»?

— Отличие гласных звуков от согласных.

— Гласные поются, тянутся и когда мы их произносим, во рту ничего не мешает.

Игра «Назови ласково»

Воспитатель: Я буду большим жуком, и называть большие предметы, а вы маленькими жуками и будете называть маленькие предметы. Например: луг – лужок.

флаг – флажок                  шаг — шажок

снег – снежок                   пирог — пирожок

берег – бережок                круг — кружок

друг – дружок                   утюг — утюжок

сапог — сапожок                творог – творожок

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 10.04.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ж ж» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Сабақтың мақсаты: Ж дыбысының айтылу артикуляциясымен таныстыру. Басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге, сөзге дыбыстық талдау жасауға, сөзді буынға дұрыс бөлуге үйрету. Сурет арқылы заттың атауын білу, ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақтың әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, ойын, көрнекілік, жұмбақ шешу.

Сабақтың көрнекілігі: Суреттер, кеспе буындар, жаңа әріптің баспа және жазба үлгісі.

1. Жаңа сабақ. Балаларға «Ж» дыбысынан келетін сөздерге байланысты жұмбақтар жасыру.
1. Күндіз бәрі қашады,
Түнде аспанды басады. (Жұлдыз)
2. Төбеден төнеді,
Тамшысын төгеді. (Жаңбыр)
3. Ағайынды бәрі.
Шықса жасыл,
Түссе сары. (Жапырақ)
4. Күндіз тіпті ұшпайды,
Түнде тышқан ұстайды,
Көзі шамға ұқсайды. (Жапалақ)
(суреттер)
— Осы барлық сөздер қандай дыбыстан басталады?
— Ж — дыбысынан.
— Дұрыс — ақ. Олай болса бүгінгі танысатын жаңа дыбыс — Ж дыбысы мен әрпі.
Мынау Ж дыбысының баспа және жазба түрлері.
— Ж — дыбысы қандай дыбыс?
Қандай текшемен белгілейміз?
Әліппе — дәптерімен жұмыс.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ж ж» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты:

Сабақтың мақсаты: Ж дыбысының айтылу артикуляциясымен таныстыру. Басқа дыбыстардың ішінен айыра білуге, сөзге дыбыстық талдау жасауға, сөзді буынға дұрыс бөлуге үйрету. Сурет арқылы заттың атауын білу, ойлау қабілеттерін арттыру.

Сабақтың әдісі: Сұрақ — жауап, түсіндіру, ойын, көрнекілік, жұмбақ шешу.

Сабақтың көрнекілігі: Суреттер, кеспе буындар, жаңа әріптің баспа және жазба үлгісі.

1. Жаңа сабақ. Балаларға «Ж» дыбысынан келетін сөздерге байланысты жұмбақтар жасыру.
1. Күндіз бәрі қашады,
Түнде аспанды басады. (Жұлдыз)
2. Төбеден төнеді,
Тамшысын төгеді. (Жаңбыр)
3. Ағайынды бәрі.
Шықса жасыл,
Түссе сары. (Жапырақ)
4. Күндіз тіпті ұшпайды,
Түнде тышқан ұстайды,
Көзі шамға ұқсайды. (Жапалақ)
(суреттер)
— Осы барлық сөздер қандай дыбыстан басталады?
— Ж — дыбысынан.
— Дұрыс — ақ. Олай болса бүгінгі танысатын жаңа дыбыс — Ж дыбысы мен әрпі.
Мынау Ж дыбысының баспа және жазба түрлері.
— Ж — дыбысы қандай дыбыс?
Қандай текшемен белгілейміз?
Әліппе — дәптерімен жұмыс.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ж ж.

Цель: познакомить со звуком и буквой «Ж», «ж»; научить детей правильно произносить звук «Ж» в различных формах речевой деятельности.

Образовательные задачи: познакомить с буквой и со звуком «Ж», «ж»; автоматизировать правильное произнесение «ж»; формирование умения определять местоположение звука в слове; формирование правильной звуковой культуры речи.

Развивающие задачи: развивать связную речь; внимание, память.

Воспитательные задачи: воспитывать познавательный интерес к образовательной деятельности через использование игровых приемов.

Методы: наглядный, словесный, продуктивный.

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме занятия, слоговые таблицы, карточки со словами по заданной теме, изображение буквы «Ж», касса букв, доска, мел.

Основная часть занятия.

— Ребята отгадайте загадку.

Шесть ног без копыт, летит – жужжит,

Упадет, в землю ползет. (Жук)

— Как можно назвать маленького жука? (Жучок)

— Если увидим несколько жуков, как их назовем? Кто они? (Жуки)

— Жук, жучок, жуки – какой первый звук вы слышите? (Ж)

Характеристика звука «Ж»

Когда мы произносим звук «Ж», кончик языка поднимается за верхние зубы, зубы почти сжаты, между ними только узенькая щелочка.

Произнесите: Ж Ж Ж.

— Гласный или согласный звук «Ж»?

— Отличие гласных звуков от согласных.

— Гласные поются, тянутся и когда мы их произносим, во рту ничего не мешает.

Игра «Назови ласково»

Воспитатель: Я буду большим жуком, и называть большие предметы, а вы маленькими жуками и будете называть маленькие предметы. Например: луг – лужок.

флаг – флажок                  шаг — шажок

снег – снежок                   пирог — пирожок

берег – бережок                круг — кружок

друг – дружок                   утюг — утюжок

сапог — сапожок                творог – творожок

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма

Уақыты/время: 15-19.04.2021  ж./ 15-19.04.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 15.04.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ү ү.

Цель: познакомить со звуком и буквой «Ү», «ж»; научить детей правильно произносить звук «Ү» в различных формах речевой деятельности.

Образовательные задачи: познакомить с буквой и со звуком «Ү», «ү»; автоматизировать правильное произнесение «ү»; формирование умения определять местоположение звука в слове; формирование правильной звуковой культуры речи.

Развивающие задачи: развивать связную речь; внимание, память.

Воспитательные задачи: воспитывать познавательный интерес к образовательной деятельности через использование игровых приемов.

Методы: наглядный, словесный, продуктивный.

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме занятия, слоговые таблицы, карточки со словами по заданной теме, изображение буквы «Ж», касса букв, доска, мел.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 17.04.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ү ү.

Цель: познакомить со звуком и буквой «Ү», «ж»; научить детей правильно произносить звук «Ү» в различных формах речевой деятельности.

Образовательные задачи: познакомить с буквой и со звуком «Ү», «ү»; автоматизировать правильное произнесение «ү»; формирование умения определять местоположение звука в слове; формирование правильной звуковой культуры речи.

Развивающие задачи: развивать связную речь; внимание, память.

Воспитательные задачи: воспитывать познавательный интерес к образовательной деятельности через использование игровых приемов.

Методы: наглядный, словесный, продуктивный.

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме занятия, слоговые таблицы, карточки со словами по заданной теме, изображение буквы «Ж», касса букв, доска, мел.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

Циклограмма

Уақыты/время: 22-26.04.2021  ж./ 22-26.04.2021  г.

Топтар/группы: мектепке даярлық тобы, ересектер тобы, старшая группа «Б».

Өтпелі тақырып: «Біз еңбекқор баламыз».

Апта күні/дни недели Уақыт/время Топтар/

Группы

Ұйымдастырылған оқу қызметі /Организационная учебная деятельность
    8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
    9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
1 22.04.2021

Дүйсенбі/

Понедельник

 

09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаттары:

Білімдік: Х дыбысы мен әрпін таныстыру. Сөз, сөйлем жайында түсініктерін бекіту. Сөзге дыбыстық талдау жасату. Х әрпі қатысқан сөзді оқу дағдысын қалыптастыру.

Дамытушылық: Ойын арқылы ойлауын қабілетін дамыту. Сөздік қорын байыту.

Тәрбиелік:  Әділеттілікке тәрбиелеу

Сабақ типі: Жаңа білімді меңгерту

Сабақ түрі: Сайыс

Жаңа сабақ:

Мұғалім: Сәлем алып алыстан

Туысынан таныстан,

Келетұғын хат, хабар

Қай әріптен асталар?  (Х)

Осындағы хат, хабар сөздері қай дыбыстан басталып айтылып тұр.

4. Көрнекілікті қолдану:

а)  Х  әрпімен таныстыру.

а)  Х әрпін тақтада емлеге сай жазып көрсету

ә)  ауада жаздыру көрсету.

5. Дәптермен жұмыс:

Дәптерімізді ашамыз,

Қолға қалам аламыз,

Көлбеу қойып дәптерді,

Әдемілеп жазамыз.

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаттары:

Білімдік: Х дыбысы мен әрпін таныстыру. Сөз, сөйлем жайында түсініктерін бекіту. Сөзге дыбыстық талдау жасату. Х әрпі қатысқан сөзді оқу дағдысын қалыптастыру.

Дамытушылық: Ойын арқылы ойлауын қабілетін дамыту. Сөздік қорын байыту.

Тәрбиелік:  Әділеттілікке тәрбиелеу

Сабақ типі: Жаңа білімді меңгерту

Сабақ түрі: Сайыс

Жаңа сабақ:

Мұғалім: Сәлем алып алыстан

Туысынан таныстан,

Келетұғын хат, хабар

Қай әріптен асталар?  (Х)

Осындағы хат, хабар сөздері қай дыбыстан басталып айтылып тұр.

4. Көрнекілікті қолдану:

а)  Х  әрпімен таныстыру.

а)  Х әрпін тақтада емлеге сай жазып көрсету

ә)  ауада жаздыру көрсету.

5. Дәптермен жұмыс:

Дәптерімізді ашамыз,

Қолға қалам аламыз,

Көлбеу қойып дәптерді,

Әдемілеп жазамыз.

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Х х.

Цель: формировать правильное произношение звуков  [х], [х′]  в слогах, словах, фразах, отличать их на слух и в произношении от других звуков.

Задачи:

Развивать фонематический слух; учить детей правильно произносить звуки  [х], [х′]  в речи, отличая их от других звуков русского языка.

Выделять звуки  [х], [х′].  начале, в середине и в конце слова.

Продолжать формировать умение производить самостоятельно полный звуко-слоговой анализ коротких слов, преобразовывать слова.

Упражнять в составлении простых двух, трёхсловных предложений и выкладывании схем к ним.

Познакомить с буквой Х, составлять слова из букв.

Закреплять навык произношения звуков  [х], [х′]  в стихотворениях и скороговорках.

Развивать внимание, память, мышление, моторику.

Предупреждать переутомление детей.

Сообщение темы занятия.

Выставляется игрушка Хрюша – хвастунишка.

— Сегодня у нас в гостях Хрюша. Этот Хрюша такой хвастунишка! Он утверждает, что всё обо всех знает.

– Хрюша, а знаешь ли ты, с какого звука начинается твоё имя? (со звука  [к]). Вы согласны с ним?

— Какой первый звук вы услышали в словах «Хрюша, хвастун»? ( Звук [х]).

Сегодня мы будем слушать и произносить звук  [х] и  [х′].   Звук [х′] — братец звука  [х].  Они очень похожи и в то же время разные. Сегодня мы научимся их различать.

Характеристика звука.

Символ звука: дедушка храпит: ХХХ…

— Посмотрите в зеркало, как правильно произносится звук  [х]:

— губки и зубки свободны;

— кончик языка опущен вниз, а спинка языка придвинута к твёрдому нёбу, образуя щель для тёплого воздуха;

— горлышко «молчит».

Характеристика:  [х] — согласный (язычок создаёт преграду воздуху), глухой, бывает твёрдым и мягким и обозначается синим и зелёным кружочком без звоночка (на доску помещается буква «Х» и её звуковые обозначения).

Развитие фонематического восприятия.

— Давайте поучим Хрюшу отличать звук  [х] от других звуков, поиграем в игру «Поймай звук».

Х, П, М, Х, К, Р, Т, Х, Л, Т, К, Х

Ха, хо, пу, кы, хы, та, па, ха, ах, ом, ох, ап, эт, эх

Хлеб, молоко, батон, мох, ухо, утка, рыба, хвосты, тучи, посуда, хобот.

Упражнение «Пропой песенки».

Чтение и пропевание прямых и обратных слогов со звуком  [х].

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документацией Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.
2 24.04.2021

Сәрсенбі/

Среда

 

 

8.50

9.00

 

 

Кабинетті желдету, сабақ өтуге дайындау.
9.05

9.10

  Оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдарын дайындау.
09.15-09.45 Ересектер тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

09.55-10.25 Мектепке даярлық тобы Тақырыбы:  «Ү ү» дыбысы және әрпі

Сабақтың мақсаты: 1. Ү дыбысы мен әрпін таныту. Сөзге дыбыстық, буындық талдау жасату.

2. Ү дыбысының әріп элементтерін, сөздерді дұрыс жазуға, есте сақтауға үйрету, тілін дамыту.

3. Сауаттылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу

Типі: Аралас сабақ

Әдісі: Сұрақ — жауап, ойын

Көрнекілігі: тірек сызба, кеспе әріптер, суретті әліппе, суреттер.

2. Жаңа сабақ

Ал, балалар, бүгін жаңа әріппен таныспас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Егер сендер дұрыс шешсеңдер, бүгінгі өтетін дыбыс шығады: Үйрек десе – бірінші,

Бүйрек десе — екінші.

Бұл қай әріп екенін,

Біреу айтып берсінші. (Ү)

Дұрыс балалар, ү дыбысы екен.

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ү дыбысы мен әрпі

Енді мына суретке қараңдаршы (суретпен жұмыс)

— Мынау не? — Үкі

— Үкі — түн құсы. Үкі сөзін буынға бөле қойыңдар. Ү — кі. (екі буын)

— Үзеңгі сөзін (үзеңгінің мағынасын ашып кету) буынға бөле қойыңдар.

— Ү — зең — гі (үш буын бар)

— Үкі, үзеңгі, Үміт, үш, үйрек деген сөздер қандай дыбыстан басталып тұр?

— Ү — ү — ү (хормен айту)

— Ү — қандай дыбыс деп ойлайсыңдар?

— Ү — жіңішке дауысты дыбыс, созылып айтылады.

— Қандай түспен белгілейміз?

— Қызыл түспен белгілейміз де қызыл үйге кіргіземіз.

— Ү дыбысы сөздің қандай буындарында жазылады?

— Сөздің басқы буындарында жазылады.

Ү — дыбысының әріп таңбасымен, жазылу элементтерімен таныстыру.

«Ү» әрпінің баспа, жазба түрлерін көрсету. Ауада жаздыру.

Үү – Ұұ дыбыстарын салыстыру.

Ү — жіңішке дауысты дыбыс, ұ — жуан дауысты дыбыс және белінен сызылған.

— Ү — дыбысын айтқан кезде ерін сүйірленіп, алға жылжиды, тіл артқа жылжиды, иек көтеріледі.

Суретпен жұмыс

Суретте салынған «үйрек» туралы айту. Үйректің пайдасы және оны өсіру.

Дыбыстық, буындық талдау жасау. Үйрек — үй — рек..-…

Тірек — сызба бойынша сөздерді оқыту, мағынасын айту. (үн, үш, үр, үз, үк, үй)

Ү — н, з, й, р, ш, к

Ойын «Сөз ойла, тез ойла» доппен ойналатын ойын (допты балаларға бергенде алып тұрып ү дыбысы бар сөзді шапшаң ойлап айтулары керек)

10.35-11.05 Старшая группа Б Тема: Звук и буква Ү ү.

Цель: познакомить со звуком и буквой «Ү», «ж»; научить детей правильно произносить звук «Ү» в различных формах речевой деятельности.

Образовательные задачи: познакомить с буквой и со звуком «Ү», «ү»; автоматизировать правильное произнесение «ү»; формирование умения определять местоположение звука в слове; формирование правильной звуковой культуры речи.

Развивающие задачи: развивать связную речь; внимание, память.

Воспитательные задачи: воспитывать познавательный интерес к образовательной деятельности через использование игровых приемов.

Методы: наглядный, словесный, продуктивный.

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме занятия, слоговые таблицы, карточки со словами по заданной теме, изображение буквы «Ж», касса букв, доска, мел.

 

11.10-13.00 Жеке сөйлеу картасы бойынша баламен жеке жұмысты дамыту Әр баланың сөйлеу тілі ерекшелігін ескере отырып, тапсырмалар дайындау./Учитывая особенности каждого ребенка, подготовить задании.
  14.00-15.00 Құжаттармен жұмыс жасау/Работа с документаций Циклограмма жазу, оқу қызметіне қажетті материалдар дайындау. Написать циклограмму, подготовить учебные материалы.

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *