Сүтқоректілер класы

 

Сабақтың тақырыбы:  Сүтқоректілер класы

Сабақтыңмақсаты: а) Білімділік :Оқушыларғасүтқоректілеркласыныңтүрлеріжәнемаңызытуралыбілім беру

Ә) Тәрбиелігі:  Оқушылардысүтқоректілеркласының  кейбірөкілдерінқорғауғатәрбиелеу

Б) Дамытушылығы: Сүтқоректілер

класының кейбір өкілдерінің ішкі және сыртқы құрылысындағы ерекшеліктері туралы оқушы ойындамыту

Сабақөтуәдістері :Сұрақжауап, СтО-ның  әдістәсілдері

Сабақтыңкөрнекілігі :Плакаттар, Буклеттер, Суреттер

Пәнаралықбайланыс:  География, Биология, Анатомия

 Сабақтыңбарысы:

1. Ұйымдастырукезеңі

2         Үйтапсырмасынсұрау

Сәйкестіктесті

1. Микология                   1. Жануар

2.Бриология                      2. Балық

3.Лейхенология                3.Саңырауқұлақ

4.Гельментология              4. Мүк

5.Зоология                          5. Қына

6. Ихтиология                    6: Құрттар

(1-3,2-4,3-5,4-6,5-1,6-2)

Жаңасабақ   Топ оқушыларынамәтінтарату

Сыныпоқушыларын  4топқабөлу

1-топ Сүтқоректілеркласынасипаттама

2-топ Сүтқоректілердің  ішкіқұрылысы

3-топ  Сүтқоректілердің   сыртқықұрылысы

4-топ Сүтқоректілердіңтүрлері мен өкілдері

Әртоптан  1-оқушыдан  шығыпмәтіндімазмұндайды

Кімжылдамойыны

Сүтқоректілердіңқоректенужүйесіндегімүшелердіретіменжаз

Ауыз, өңеш, ашішек, тікішек, анальтесігі, жұтқыншақ, тоқішек, қарын

Венн диаграммасымен  жұмысжүргізу

             Сиыр

 Ұқсастығы

   Жылқы

 ЖұптұяқтыларМүйізібарСүт, айран,құрт

Мөңірейді

Бұзау

Үндістандатабынады

Бауырқұртпенауырады

 ТерісіжұмсақТөртаяқтыЕт

Денеқұрылысыұқсас

 ТақтұяқтыларҚамбаратаМүйізіжоқ

Мінеді

Қымыз

Тайбурыл

Құлын

кісінейді

            Халықтықпедагогика  бүгінгісабақта   7-жоқ1.Жерде өлшеуішжоқ                1. Иттебұғанасүйек жоқ2.Аспанда тіреуішжоқ                2.Бақада  қабырғажоқ

3.Таста тамыржоқ                       3.Балықта қабақжоқ

4.Тасбақада талақжоқ                  4.Жыланда аяқжоқ

5.Аллада бауыржоқ                       5.Құста тісжоқ

6.Аққуда сүтжоқ                             6.Акулада торсылдақжоқ

7, Жылқыдаөтжоқ                        7.Сиырда—————-жоқ

Аңызәңгімелер мен жұмыс  аңызәңгімелербілімәлемінде

Неліктенаттаөтжоқ, сиырдакүректісжоқ?

Жерәлемдіжасапбіткенсоңқұдайадамнан:–Қайсысынұзақжасайынжазды  ма, қыстыма?- депсұрайды.  Адам оған :-Оны меніңдостарымат пен өгізденсұра. Оларқалайдесесолайболсындеп  жауапбереді. Құдайалдыменаттансұрады.—Сен  қалайболғанынқаларедің,қыстыңұзақболғанын ба, жоққыстангөріжаздыңұзақболғанын ба?—Мен жаздыңұзақболғанынқалар  едім,-дедіат,-әйтпесеқыстаменіңтұяқтарымқаттымұздапқалады.Құдайсоданкейінөгізденсұрайды:-Сен не дейсің, сағанқайсысынұзартып, қайсысынқысқартқанынқолайлы?—Қыстыұзартқандұрысқой,- дедіөгіз,-жаздыңыстығындаменің  мұрнымнан су тоқтаусызағады. Құдайдәлсолайістеді,қыстыұзақ, жаздықысқаетті. Өгіздіңжауабынестіпашуланғанат оны дәл су-су болыптұратынтұмсықтанкеліпбіртепті.Тепкенде де қаттытепті, алдыңғытістерінқағыптүсірді .Өгізаттысүзіп, өтқабынжарыпжіберді. Үлкендердіңайтуыншасоданберіаттаөтжоқ. Сиырдаалдыңғыкүректісжоқ

Аңызәңгіменжұмыс  жүргізіпболғансоңоқушыларға  сүтқоректілеркласынатоптастыружұмысынұсындым

                  Сутқоректілеркласы

  Логикалық    сұрақтар1.Жер бетіндеқандайжануардыңтөрттізесі бар?

т

ү

й

е

 2.Өкпе ауруыменауырмайтынүйжануары?

и

т

3.Әлемдегі еңбиікжануар?

к

е

р

і

к

4. Біржаққырыменжатыпұйықтайтынжыртқышсүтқоректі?

а

қ

а

ю

5 Жербетіндегіеңтісікөп  жәндік?

Ұ

л

У

Қорытындыпысықтау сұрақтары1.Суда мекендейтінсүтқоректілердіата?2.Ұшатын  сүтқоректілердіата?

3.Топырақ астындамекендейтінсүтқоректілердіата?

4.Құрлықта мекендейтінсүтқоректілердіата?

7.Оқушыларды бағалау

8.Үйге тапсырма беру     Сүтқоректілеркласы

9. Оқушылармен  қоштасу

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *