БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты- бәсекеге қабілетті
маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі мұғалім. Ізденімпаз
мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай
таза ұстау әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін,
мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі –педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін – өзі жетілдіругеталпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формациямұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағымұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасыныңжоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық технологияларын
меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры.
Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық –коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру жәнепәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда.Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрібілікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады.Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңатехнологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен
қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз
бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстiжүзеге асыру мұғалiмдерден өз мінез-құлықтарын, ұстанымдарын, мүмкіндіктерінтүрлендiрудi талап етеді. Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттықмәдениетiн қалыпастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм беружүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр.
«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ
негізінде қызмет атқаратын, ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері,ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан –жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енудіқамтамасыз ете алатын программалық, программалық – аппараттық және техникалыққұралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ – ға жататындар: ЭЕМ, дербескомпьютерлер, терминалдық құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері,мәтіндік және графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық
ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды бақылайтын құралдармен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер, жергіліктіжелілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегібайланыс құралдары.
АКТ – ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына
сай, өзінің өмірлік іс – әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті
деңгейде пайдаланатын жан – жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. Білім берудеАКТ – ны пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заманталабына сай АКТ – ны, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстардыпайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуғамүмкіндік береді. АКТ – ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алғанбілімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Соныменқатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім
алуға деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғанаемес, сонымен берілетін оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алумүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен дебайқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа,нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назараудара білуге баулиды, сондай – ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысындаоқушылардың өзінің жеке іс – әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді.
Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау
қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі
тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімдіболып табылады. Осы орайда АКТ құралдарын пайдалана отырып презентацияқұралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалдарды флеш – карталарына салып берудің тиімділігін білеміз.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *